VACON® NXP Grid Converter

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterte applikasjoner
  • Case studies
  • Kontakt oss

Renere kraft til skip og havner

VACON® NXP Grid Converter er en alternativ kilde til marineteknologi som spiller en viktig rolle i reduksjonen av drivstoffinntak og effektivitetsforbedring. Omformeren kan anvendes på strømproduksjon for strømforsyninger til skipsmotorer og havner for å oppfylle kravene til det offentlige og havnemyndigheter.

Når VACON NXP Grid Converter brukes med en ilandføringsløsning, kan strøm hentes fra det lokale nettet via et sett med kabler i stedet for skipets hovedmotor eller generatorer. Denne prosessen, som er kjent som «landstrøm», har en svært positiv innvirkning på drivstofføkonomi. Den forårsaker reduksjoner i CO2-, NOx- og SOx-utslipp så vel som støy- og vibrasjonsnivåer.

VACON NXP Grid Converter kan også anvendes på akselgeneratorløsninger og sikre at fremdriftsmaskineri kan virke ved forskjellige hastigheter. Akselgeneratoren kobler akselens turtall fra strømmen (frekvensen), noe som gir bedre strømkvalitet og forbedret drivstofføkonomi. I tillegg kan strøm enten hentes fra eller mates inn i propellakselen. Dette er særlig nyttig for skip som ofte varierer hastigheten, siden det reduserer drivstofforbruket og begrenser eksosutslipp med opptil 15 %. Det skaper også en nødmodus, noe som betyr at fartøyet kan gå selv om hovedmotoren svikter.

Shore supply power conversion

When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.

Shaft generator

VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.

Support for system integrators

Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.

Forsyningsspenninger og effektområde

Air cooled:

  • 3 x 380-500 V til 180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V til 200-1200 kW

Liquid cooled:

  • 3 x 400-500 V til 160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V til 210-1800 kW

Funksjoner og fordeler

Redusert drivstofforbruk siden strøm kan hentes fra nettet

Lavere CO2-, NOx- og SOx-utslipp siden hovedmotoren kan stenges av

Oppfyller ABS- og DNV-standarder

Forbedret energieffektivitet siden motorhastigheten kan optimeres

Væske- og luftkjølte løsninger er tilgjengelig

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Reduserer utslipp fra havner

Oppdag hvordan ilandføringssystemer som er utstyrt med VACON® NXP Grid Converter, bidrar til at havnemyndighetene når sine utslippsmål

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Application guide VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM English Flere 01 mai, 2019 0.0 B PDF

Software

Software
Type Navn Språk Oppdatert Versjon Status Last ned Filtype
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 des., 2019 004 RL 3.1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 08 mar., 2022 2.0.42 RL 5.0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 des., 2018 1.6.5.7 RL 672.6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 04 des., 2020 1.0.34 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 jan., 2016 RL 748.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 jan., 2016 RL 1.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb., 2018 RL 2.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 jan., 2012 RL 3.5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb., 2015 RL 7.4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Grid Converter Application 03 jul., 2023 189 RL 2.7 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 jan., 2015 RL 13.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 08 jun., 2022 RL 13.4 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 08 jul., 2020 014 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 03 sep., 2020 RL 72.1 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 03 apr., 2020 RL 204.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 16 des., 2019 RL 667.4 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 16 feb., 2018 RL 2.9 MB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb., 2018 RL 531.9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 03 apr., 2023 007 RL 7.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 08 feb., 2021 RL 209.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 20 feb., 2020 RL 381.4 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 25 jan., 2021 1.0.4.0 RL 3.8 MB ZIP

Relaterte applikasjoner

Akselgeneratorer og ilandføringssystemer.

Case studies

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us