VACON® NXP Grid Converter

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterte applikasjoner
  • Case studies
  • Kontakt oss

Renere kraft til skip og havner

VACON® NXP Grid Converter er en alternativ kilde til marineteknologi som spiller en viktig rolle i reduksjonen av drivstoffinntak og effektivitetsforbedring. Omformeren kan anvendes på strømproduksjon for strømforsyninger til skipsmotorer og havner for å oppfylle kravene til det offentlige og havnemyndigheter.

Når VACON NXP Grid Converter brukes med en ilandføringsløsning, kan strøm hentes fra det lokale nettet via et sett med kabler i stedet for skipets hovedmotor eller generatorer. Denne prosessen, som er kjent som «landstrøm», har en svært positiv innvirkning på drivstofføkonomi. Den forårsaker reduksjoner i CO2-, NOx- og SOx-utslipp så vel som støy- og vibrasjonsnivåer.

VACON NXP Grid Converter kan også anvendes på akselgeneratorløsninger og sikre at fremdriftsmaskineri kan virke ved forskjellige hastigheter. Akselgeneratoren kobler akselens turtall fra strømmen (frekvensen), noe som gir bedre strømkvalitet og forbedret drivstofføkonomi. I tillegg kan strøm enten hentes fra eller mates inn i propellakselen. Dette er særlig nyttig for skip som ofte varierer hastigheten, siden det reduserer drivstofforbruket og begrenser eksosutslipp med opptil 15 %. Det skaper også en nødmodus, noe som betyr at fartøyet kan gå selv om hovedmotoren svikter.

Shore supply power conversion

When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.

Shaft generator

VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.

Support for system integrators

Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.

Forsyningsspenninger og effektområde

Air cooled:

  • 3 x 380-500 V til 180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V til 200-1200 kW

Liquid cooled:

  • 3 x 400-500 V til 160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V til 210-1800 kW

Funksjoner og fordeler

Redusert drivstofforbruk siden strøm kan hentes fra nettet

Lavere CO2-, NOx- og SOx-utslipp siden hovedmotoren kan stenges av

Oppfyller ABS- og DNV-standarder

Forbedret energieffektivitet siden motorhastigheten kan optimeres

Væske- og luftkjølte løsninger er tilgjengelig

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Reduserer utslipp fra havner

Oppdag hvordan ilandføringssystemer som er utstyrt med VACON® NXP Grid Converter, bidrar til at havnemyndighetene når sine utslippsmål

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Eksempelhistorie Abeking and Rasmussen WSV English Flere 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Eksempelhistorie Alfen English Flere 20 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Eksempelhistorie Astrid Helene English Flere 20 mar., 2023 2.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Bore Sea RoFlex English Flere 15 mar., 2023 2.7 MB .pdf
Eksempelhistorie Bore Sea RoFlex - Norwegian Norsk Bokmål Flere 15 mar., 2023 2.8 MB .pdf
Eksempelhistorie CCB Bergen English Flere 16 mar., 2023 3.1 MB .pdf
Eksempelhistorie CCB Bergen - Norwegian Norsk Bokmål Flere 16 mar., 2023 3.1 MB .pdf
Brosjyre DrivePro Life Cycle Services English Flere 13 apr., 2023 7.0 MB .pdf
Eksempelhistorie Electrosteel Castings Ltd | English English Flere 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Brosjyre Engineering - Chemical & Pharma English Flere 18 mai, 2022 37.7 MB .pdf
Eksempelhistorie Future of the Fjords | English English Flere 20 mar., 2023 2.2 MB .pdf
Eksempelhistorie Geothermal Winton | English English Flere 20 mar., 2023 5.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Full case | English English Flere 15 des., 2021 1.1 MB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Mobile case | English English Flere 15 des., 2021 916.2 KB .pdf
Eksempelhistorie Grotte electric ferry - Short case | English English Flere 15 des., 2021 3.9 MB .pdf
Brosjyre Intelligent power conversion for smart grids English Flere 22 nov., 2021 10.7 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Full case | English English Flere 04 apr., 2022 5.0 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | English English Flere 05 apr., 2022 3.4 MB .pdf
Eksempelhistorie JeffriesGroup EfW plant - Short case | English English Flere 04 apr., 2022 3.8 MB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Full case | English English Flere 09 mar., 2022 608.5 KB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Mobile case | English English Flere 16 mar., 2022 8.0 MB .pdf
Eksempelhistorie NES Ferry Norway - Short case | English English Flere 16 mar., 2022 1.9 MB .pdf
Eksempelhistorie Nuvera Fuel Cells - Mobile case | English English Flere 10 jan., 2022 1.4 MB .pdf
Eksempelhistorie Nuvera Fuel Cells | English English Flere 11 jan., 2022 2.9 MB .pdf
Brosjyre Product Overview English Flere 16 mar., 2023 9.8 MB .pdf
Eksempelhistorie Qinous | English English Flere 22 mar., 2023 4.2 MB .pdf
Eksempelhistorie Quintex | English English Flere 17 mar., 2023 1.0 MB .pdf
Eksempelhistorie Ro-Pax vessels | English English Flere 17 mar., 2023 2.1 MB .pdf
Brosjyre Selection Guide - VACON® NXP Grid Converter English Flere 16 mar., 2023 12.9 MB .pdf
Brosjyre Shore Supply Flyer English Flere 11 mar., 2022 2.2 MB .pdf
Eksempelhistorie STX Engine SKorea | English English Flere 22 mar., 2023 5.1 MB .pdf
Brukerveiledning The new network - smart grids English Flere 15 apr., 2019 2.4 MB .pdf
Driftshåndbok VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG English Flere 28 mar., 2023 13.0 MB .pdf
Designveiledning VACON® Hybridization Design Guide English Flere 15 jan., 2017 3.8 MB .pdf
Faktaark VACON® NXP drive anti-sway functionality Integrated sensorless control English Flere 27 feb., 2023 569.0 KB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM English Flere 28 nov., 2023 1.9 MB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM English Flere 24 nov., 2023 2.9 MB .pdf
Brukerveiledning VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM English Flere 15 aug., 2019 1.4 MB .pdf
Teknisk rapport Why supply land-based power English Flere 28 feb., 2023 10.6 MB .pdf

Software

Software
Type Navn Språk Oppdatert Versjon Status Last ned Filtype
System programvare VACON® Advanced Safety Option Firmware English 16 des., 2019 004 Released 3.1 MB .zip
Programvare verktøy VACON® NCDrive English 08 mar., 2022 2.0.42 Released 5.0 MB .zip
Programvare verktøy VACON® NCLoad English 04 des., 2020 1.0.34 Released 3.6 MB .zip
System programvare VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD English 11 jan., 2016 01 Released 748.0 B .zip
System programvare VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF English 11 jan., 2016 01 Released 1.3 KB .zip
System programvare VACON® NX OPTC6 CANopen EDS English 27 feb., 2018 01 Released 2.7 KB .zip
System programvare VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS English 01 jan., 2012 01 Released 3.5 KB .zip
System programvare VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML English 19 feb., 2015 01 Released 7.4 KB .zip
Applikasjons programvare VACON® NXP Grid Converter Application English 29 jan., 2024 192 Released 2.7 MB .zip
System programvare VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS English 08 jan., 2015 01 Released 13.2 KB .zip
System programvare VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD English 08 jun., 2022 01 Released 13.4 KB .zip
System programvare VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library English 08 jul., 2020 014 Released 3.6 MB .zip
System programvare VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS English 03 sep., 2020 01 Released 72.1 KB .zip
System programvare VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML English 03 apr., 2020 01 Released 204.3 KB .zip
System programvare VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD English 16 des., 2019 01 Released 667.4 KB .zip
System programvare VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library English 16 feb., 2018 01 Released 2.9 MB .zip
System programvare VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions English 16 feb., 2018 01 Released 531.9 KB .zip
System programvare VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware English 03 apr., 2023 007 Released 7.2 MB .zip
System programvare VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML English 08 feb., 2021 01 Released 209.2 KB .zip
System programvare VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD English 13 nov., 2018 01 Released 461.7 KB .zip
System programvare VACON® OPTEC EtherCAT ESI English 20 feb., 2020 01 Released 381.4 KB .zip
Programvare verktøy VACON® Safe English 25 jan., 2021 1.0.4.0 Released 3.8 MB .zip

Relaterte applikasjoner

Akselgeneratorer og ilandføringssystemer.

Case studies

Kontakt oss

For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us