Future of the Fjords møter utslippsmålene for 2026 i dag

fredag 5. april 2019

NORGE: Future of the Fjords representerer en ny standard for miljøansvarlig passasjertransport, som det første helelektriske karbonfiberfartøyet i verden.  Utviklingen av denne elektriske katamaranen minimerer miljøbelastningen i de norske fjordene, samtidig som den maksimerer naturopplevelsen for passasjerene – noe som er viktig for ruten mellom Flåm og Gudvangen i den uberørte Nærøyfjorden, en del av UNESCOs verdensarvspark.

Norske fjorder går inn i en fremtid med nullutslipp

Norske fjorder går inn i en fremtid med nullutslipp

I 2018 vedtok Stortinget å gjøre de ikoniske norske fjordene til en nullutslippssone så snart som mulig, og senest innen 2026. Dette definerer fristen fartøysoperatører i fjordene har for å eliminere forurensning fra skipene sine – en frist som Future of the Fjords allerede har oppfylt, åtte år før fristen.

Optimalisering av energieffektivitet er en sentral strategi for å sikre skipets levedyktighet og redusere miljøpåvirkningen. Derfor bruker Future of the Fjords høyteknologiske løsninger innen en rekke fagområder for å oppnå lavest mulig energiforbruk. Lette karbonsandwich-laminater til skroget og overbygningene sikrer omtrent halv vekt i forhold til konvensjonelle materialer.

"Kvalitetsleverandører som Danfoss, Westcon og andre, gir oss gode arbeidsforhold og et nesten vedlikeholdsfritt skip å operere i dette området"

- Lars Haugnes, Chief Engineer, Future of the Fjords

Ren ytelse

Det batteridrevne fremdriftssystemet eliminerer NOx- og CO2-utslipp, og reduserer støy og vibrasjoner. Fartøyets hjerte er batteripakken som driver de to elektriske motorene. Fulladet kan fartøyet kjøre i mer enn to timer med en hastighet på 11 knop. Ingen deler av ytelsesoptimaliseringen er overlatt til tilfeldighetene. Løsninger fra Danfoss er integrert i systemer i hele fartøyet, og arbeider kontinuerlig i kulissene for å styre, regulere og optimalisere ytelsen. De sikrer pålitelig drift, og reduserer vedlikeholdet til et absolutt minimum.

Kraftkonvertering med lav vekt gir full fremdrift

Kraftsystemet designet av systemintegrator Westcon er 2 tonn lettere enn det nest beste alternativet, noe som reduserer behovet for kraft til fremdrift. Denne store effektivitetsfordelen var bare mulig på grunn av designfriheten som VACON® frekvensomformere fra Danfoss tilbyr, forklarer Frode Skaar, Business Development Manager i Westcon:

"Takket være de allsidige frekvensomformere fra Danfoss, som er fullt kompatible med mange alternative teknologier, var vi i stand til å designe både power systemet og landstrømforsyningen på en veldig smidig måte. Sammenlignet med vår nærmeste konkurrent, kunne vi finne andre typer utstyr som gjorde den samme jobben, som var 2 tonn lettere, krevde færre komponenter, og sørget for lavere strømtap, noe som resulterte i et bedre system"

VACON® frekvensomformere gjorde det også mulig for Westcon å overvinne utfordringer innen varmehåndtering av power convert systemene, noe som skyldes allsidige komponenter og en problemløsingsprosess der skipsbygger og eier var positive og fleksible under hele arbeidet.

Fossilfri fremdrift

Hovedfremdriften, propellene i baugen og akter er utstyrt med VACON® frekvensomformere for å styre farten og optimalisere strømforbruk og manøvrerbarhet. Disse frekvensomformerne sikrer også en sikker og effektiv konvertering fra batteripakken.

Verdens første flytende batteripakke

Det lokale hovednettet har ikke tilstrekkelig kapasitet til å lade Futures of the Fjords direkte. I stedet lader fartøyet batteriet på en PowerDock, en flytende brygge av glassfiber med en ladekapasitet på 2,4 MWh: 1,2 MWh hentes fra en batteripakke og 1,2 MWh fra strømnettet. PowerDock-enheten lades jevnt gjennom hele dagen med strøm fra det lokale strømnettet. Opplading av fartøyet tar bare 20 minutter, og PowerDock-enheten leverer ca 800 kWh strøm i dette tidsrommet.

PowerDock tar seg også av gråvann og brunvann fra Future of the Fjords, og sikrer at ikke noe forurenset avløpsvann renner ut i fjordene.

Lær om frekvensomformere, sensorer og brytere om bord

Kraftkonvertering, casestudier