Verdens første ferge drevet av iC7 Marine: Aurora Botnia

onsdag 3. april 2024

FINLAND: Den hybridelektriske fergen Aurora Botnia, drevet av Wasaline, er det første fartøyet i verden som er utstyrt med kraftige væskekjølte iC7 omformere fra Danfoss. RoPax-fergen går mellom Vaasa i Finland og Umeå i Sverige. Den er utstyrt med et hybridelektrisk fremdriftssystem, som er implementert av WE Tech Solutions. Dette systemet kombinerer motorkraft med 2,2 MWh-batterier. Det bruker lavutslipps hybridteknologi sammen med fire store energilagringssystemer med litiumionbatterier som støtter kraftproduksjon. Dette systemet har allerede redusert CO2-utslippene på fergeruten, og bruken av biogass vil redusere utslippene ytterligere.

De elektriske motorene, fremdriftssystemet og funksjonaliteten knyttet til strømnettet styres av iC7 Marine frekvensomformere og strømrettere, noe som gir best mulig energieffektivitet og lavest mulige utslipp.

Wasaline-ferge
Wasaline-ferge i åpent farvann
Wasaline-ferge sett fra siden

Utfordringen: hybridelektrisk RoPax-ferge

Denne Wasaline-fergen ble valgt som pilotprosjekt for Danfoss Drives iC7 serien, med det formål å bygge et svært miljøvennlig skip. Det nye fartøyet ble laget for å drives med en kombinasjon av batterikraft, flytende naturgass (LNG) og til og med biogass. Aurora Botnia er bygget for å være i fullt samsvar med Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens 2030-mål for reduksjon av klimagasser, samt EUs kommende klimapakke «Klar for 55» (Fit for 55), noe som gjør den til en ekte lagspiller innen bærekraftig transport.

For å sikre høyest mulig energieffektivitet ble det etablert et unikt finsk maritimt samarbeid mellom WE Tech Solutions, VEO og Danfoss Drives.

Selve fergen er bygget ved hjelp av banebrytende LNG (flytende naturgass) / batterielektrisk hybridteknologi med iC7 Marine og iC7 Hybrid væskekjølte moduler. Denne miljøvennlige tilnærmingen forsterkes ytterligere av de avanserte styresystemene for fremdrift, samt luftkondisjonerings-, kjøle- og pumpesystemene som bruker VACON® 100 frekvensomformere, også fra Danfoss.

Danfoss-arbeider i maskinrommet

Løsningen: En sømløs passform

Danfoss Drives er et av flere selskaper som har arbeidet for å sikre og muliggjøre banebrytende teknologi om bord på fergen. I tett samarbeid med systemintegratoren WE Tech leverte Danfoss frekvensomformere og strømrettere for å fullføre det hybride fremdriftssystemet. Danfoss Drives har en tilnærming om universell kompatibilitet av komponenter. Modulene iC7 Marine og iC7 Hybrid passer derfor sømløst inn i alle operativsystemer fra andre leverandører, noe som sikrer problemfri integrering og installasjon.

Wasaline sett forfra

Resultatet: mindre støy, lavere utslipp

Når Aurora Botnia nærmer seg havneområdet, går den over til batteridrift. Dette sikrer at fartøyet går på nullutslipp i havn. Når fergen ligger til kai, kobles den til strømnettet på land via et landstrømsystem, slik at batteriene kan lades opp. Danfoss strømrettere sikrer at fergens strømnett tilpasses sømløst til havneforsyningen når det gjelder spenning og frekvens. Dette fjerner behovet for at fergens generatorer produserer strøm og sikrer en mer miljøvennlig drift.

Wasaline sett bakfra

Forebyggende vedlikehold gir topp ytelse

Ved hjelp av en kombinasjon av frekvensomformere i iC7 serien og VACON® 100 har Danfoss utviklet et system som muliggjør forebyggende vedlikehold og dermed økt driftssikkerhet. Det omfattende fjernovervåkingssystemet kobler sammen Danfoss frekvensomformere og gir økt driftssikkerhet ved å forutse vedlikeholdsbehov på forhånd. Systemet muliggjør også oppgraderinger og bærekraftige forbedringer, noe som øker ytelsen av utstyret ytterligere.

iC7 Marine frekvensomformer

iC7 Marine frekvensomformere

iC7 Marine frekvensomformere regulerer de to fremdriftsmotorene på 6 MW og de to baugpropellene på 1,5 MW. 

iC7 Automation omformer

iC7 Hybrid strømrettere

iC7 Hybrid strømrettere støtter de fire batterilagringsgrensesnittene på 1,5 MW.

Relaterte kundeerfaringer