Frekvensomformere for vinsjer og kraner i maritime miljøer

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter

Vinsjer

Sammenlignet med hydrauliske systemer gir elektriske motorer styrt av en VLT® eller VACON® frekvensomformer store energibesparelser, lite støy under drift og ingen risiko for hydrauliske oljelekkasjer. Frekvensomformere muliggjør god hastighets- og spenningsregulering og lastdeling med flere motorer, som kjører den samme vinsjen.

Avansert mekanisk bremsestyring letter trykket på både gir og brems, mens automatisk DC-forvarming holder motoren tørr i standby-modus. Robust åpen sløyfestyring eliminerer behovet for skjøre kodere i åpne dekk-miljøer. For å øke påliteligheten bruker vi en dynamisk og aktiv heve-kompensasjonsfunksjonalitet, som aktivt løfter lasten.

Danfoss Drives-løsninger for marine- og offshoreindustrien har det høyeste antallet typegodkjenninger fra ni myndighetsorgan: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS og Class NK.

Dette gir deg det best mulige valget når du velger omformere til din marinapplikasjon.  

Kraner

Variabel hastighetsstyring av kraner gir høyere tilgjengelighet og produktivitet, sammenlignet med tradisjonelle hydrauliske kraner. Ved å bruke en frekvensomformer unngår eiere overoppheting i hydraulikkoljesystemet og har vanligvis en 15 prosent kortere syklus, på grunn av raskere bevegelser.

Resultatet er et miljøvennlig og effektivt system karakterisert av:

  • Eliminering av hydraulisk væskelekkasje
  • Kun marginale tap i standby-modus
  • Høy effektivitet under normal drift

AHC vinsjstyring for 3000 m dybder

VACON-frekvensomformere gir presis, pålitelig og robust vinsjstyring for oljevirksomhet under vann.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter