Frekvensomformere for offshore boring

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter

Optimaliser pålitelighet og presisjon ved høyt moment

Siden brønnforhold endres over tid, er det optimalt for produktiviteten å tilpasse pumpekapasiteten for å imøtekomme de skiftende behovene. Ved hjelp av frekvensomformere, også kjent som variable frekvensomformere for hastighetsstyring (VSD), trenger du ikke lenger å endre størrelsen på pumpene for å møte varierende bunnforhold. Bruker du pumpestyring ved hjelp av VSD kan du også redusere driftskostnadene, øke effektiviteten, forbedre påliteligheten og utvide levetiden til utstyret. Deres ekstreme driftssikkerhet, lave vedlikeholdskrav og mulighet for fjernkontroll gjør dem svært godt egnet for offshore-områder.

Ren energi er også viktig for driftens integritet. Lavspennings- og mellomspennings-frekvensomformere fra Danfoss tilbyr unike muligheter for jevn, uavbrutt strømkonvertering. Disse LVD og MVD gir integrert harmonisk dempning og VACON® DCGuard® teknologi for å sikre førsteklasses beskyttelse av utstyr for robust driftsintegritet.

Styrk toppdrift-ytelsen

Frekvensomformere øker nøyaktigheten og ytelsen når du bruker høyt moment til borestrengen for å tilrettelegge for borehullsprosessen. I dag utføres denne oppgaven normalt av en optimal frekvensomformer. På grunn av kravet om presis styring ved høyt moment er toppdriften en av de mest krevende offshore-applikasjonene, med en eller to omformerstyrte motorer parallelt på samme aksel. Tidligere var et rotasjonsbord mer vanlig, men frekvensomformerstyring forbedrer ytelsen for begge metodene. Frekvensomformeren gjør dette ved å sørge for svært nøyaktig moment og hastighetsstyring.

Styring av heiseverk

Som det primære løfteutstyret på en borerigg er hovedfunksjonen til heiseverket å heise og senke blokken, boremaskinen eller borestrengen. Siden nøyaktig styring, med høy hastighet, er avgjørende for effektiv drift av heiseverk, er dette en av de mest krevende offshore-applikasjonene. Med 2-4 motorer som opererer parallelt på samme aksel, vil bruk av frekvensomformer gjøre det mulig med lastfordeling over motorer, samt nøyaktig styring av spenning og løfte- eller senkehastighet. I tillegg til tett kontroll av moment og hastighet gir frekvensomformere fra Danfoss også robust gir- og bremsebeskyttelse via den mekaniske bremsen.

Beskyttelse av slampumpe

Frekvensomformere beskytter og forlenger levetiden til slampumpens stempelpumpe, samt optimaliserer energieffektiviteten. To motorer som parallelt sirkulerer borevæsken under høyt trykk (opp til 7500psi) nedover borestrengen og tilbake til riggen. Når disse motorene er regulert av frekvensomformere, forbedres slampumpens ytelse, samtidig som driftsomkostninger og energiforbruk reduseres.

En måte å forbedre ytelsen til frekvensomformerne på er ved å sikre optimal lastfordeling mellom flere motorer som kjører samme pumpe.

Robust håndtering av rør

Når du flytter borerøret fra lagring til boregulvet, kan du bruke frekvensomformerstyring for å optimalisere pålitelighet og nøyaktig ytelse av rørhåndteringsmaskinene.    

Påliteligheten til oppjekkbar rigg

Med flere motorer som går parallelt på samme aksel, for å flytte bena ned til havbunnen og løfte den komplette riggen ut av vannet, er jekking en av de viktigste offshore-applikasjonene, og krever full pålitelighet under alle værforhold og i høy sjø. Ved å bruke frekvensomformere til å styre driften av disse motorene oppnår du optimal stabilitet - og sikkerhet.

Danfoss Drives-løsninger for marin- og offshoreindustrien har det høyeste antallet typegodkjenninger fra ni myndighetsorganer: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS, og Class NK. Vi tilbyr også frekvensomformere med SIRA EX sertifisering, som kreves for boremaskin og heiseverk.

Dette gir deg det best mulige valget når du velger omformere til dine offshore boreapplikasjoner.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter