Frekvensomformere for pumper og separatorer til maritime miljøer

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter

Reduser strømforbruket for pumping i maritime miljøer

VLT® og VACON® frekvensomformere styrer pumpene dine slik at de samsvarer med det faktiske prosessbehovet, noe som fører til redusert energiforbruk. Ved å redusere hastigheten med 20 prosent reduseres strømforbruket med 50 prosent.

I tillegg til å spare energi beskytter disse frekvensomformerne også pumpen i mange ulike marine applikasjoner. Du opprettholder pålitelig drift takket være pumpefunksjoner som innebygde PID-regulatorer, tørrpumperegistrering, hurtigstart, hvilemodus, kaskadekontroll, slutt på kurve og strømningskompensasjon. 

På grunn av stadig strengere eksosutslipps-grenser installeres ofte skrubbere. Utstyret skal redusere SOx på hoved- og hjelpemotorer og kjeler, ved hjelp av vann. Optimalisering av vannpumper for disse skrubberne er perfekt for VLT® og VACON® frekvensomformere.

Andre typiske bruksområder hvor frekvensomformere tilfører verdi til pumpedriften: ballastvann, lensevann, sirkulasjon, last, brannslukking, matepumper, smøring og pumping av sjøvann.

Forbedre påliteligheten og beskyttelsen til separatorer i maritime miljøer

VLT® og VACON® styring muliggjør pålitelig drift av lensevann, drivstoff og oljesentrifugeseparatorer. Frekvensomformerne sikrer jevn akselerasjon, noe som beskytter både girkassen og høyhastighets skållagre.

Styring av frekvensomformeren gir toleranse mot utladning ved sjokkbelastninger. Ved strømbrudd kan frekvensomformeren fange den roterende separatoren i fart, og bremse den uten behov for resistorer.

Danfoss Drives-løsninger for marin- og offshoreindustrien har det høyeste antallet typegodkjenninger fra ni myndighetsorgan: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS og Class NK.

Dette gir deg det best mulige valget når du velger omformere til din marinapplikasjon.

NORDEN A/S oljetanker sparer energi på sjøvannspumper

Ved å bruke VLT® frekvensomformere for å tilpasse strømhastigheten fra kjølepumper for sjøvann til den faktiske kjøleetterspørselen har selskapet redusert strømforbruket sitt vesentlig.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter