Aktuatorer for PIBCV

 • Oversikt
 • Dokumenter
 • Produktområde
 • Anbudstekster

De beste resultatene for styring av inneklima oppnås ved å bruke de beste aktuatorene. Jo raskere og mer nøyaktig aktuatoren reagerer på kontrollsignalet, desto bedre blir resultatet.

Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som passer til AB-QMs trykkuavhengige regulerings- og balanseringsventil.

NovoCon® S

Denne innovative digitale aktuatoren med busskommunikasjon er designet for å være direkte forbundet med bygningsstyringssystemer (BMS) ved hjelp av BACnet eller Modbus-kommunikasjon. Den leveres med mange funksjoner og fordeler som du kan lese om her.

AME og AMV

For å oppnå best mulig reguleringsytelse med analoge styresignaler bør det brukes giraktuatorer. Disse aktuatorene regulerer ventilåpningens posisjon svært nøyaktig.

AME-giraktuatorer styres av et 0-10 V- eller 4-20 mA-signal, mens AMV-aktuatorene styres av et 3-punkts signal (åpent/nøytralt /nært).

For å oppnå maksimal reguleringsytelse er girede aktuatorer for AB-QM utstyrt med automatisk deteksjon av ventilslag.

TWA, ABN og ABNM

Termiske aktuatorer gir en kostnadseffektiv reguleringsløsning for AB-QM-ventiler. Grunnprinsippet til disse aktuatorene er basert på termisk ekspansjon av et vokselement. TWA-Z og ABN A5-aktuatorer styres av et på/av-signal fra en temperaturregulator, enten voksen varmes opp eller ikke. 
ABNM A5-aktuatorer styres av et 0-10 volts modulerende signal fra en temperaturregulator. 0-10 V-signalet gir mer nøyaktige reguleringsmuligheter.

Funksjoner og fordeler

Bredt produktområde

Med aktuatorer tilgjengelig for alle AB-QM-dimensjoner (DN 10 – 250), for alle vanlige styringssignaler (på-av, 0-10V, 4-20 mA,-busskommunikasjon) og funksjonelle prinsipper (termisk, analogt utstyr, digitalt utstyr) er det alltid en AB-QM-/aktuator kombinasjon som svarer til prosjektkravene.

Danfoss PIBCV-dokumentar

Vi har bedt kunder av Danfoss om deres erfaring med begrepet trykkuavhengig balanserende reguleringsventiler (PIBCV). Sjekk ut alle fordelene og hvorfor de har konvertert fra konvensjonelle balanseringsløsninger til PIBCV.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Produktområde

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss } else { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss }
  NovoCon® S - digital aktuator

  Med NovoCon® S revolusjonerer Danfoss måten vannbåren balansering og HVAC-styring samarbeider på. De første i sitt slag av digitale HVAC-aktuatorer er direkte forbundet med et bygningsstyringssystem (BMS). Dette gjør det mulig for systemintegratorer å designe toppmoderne løsninger for Tingenes internett (IoT).

Anbudstekster

Modulbasert, nøyaktig, giraktuator med feltbusstilkobling (BACnet MS / TP og Modbus RTU) som brukes for å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen AB-QM DN10-32.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA

Direkte tilkobling til 6-port kuleventil-aktuator med tilbakemeldingssignal på posisjon (*1)

Direkte tilkobling til 2x PT1000 overflate/nedsenkede følere og indikasjon på utslippsstrøm (*2)

Direkte tilkobling I/O: 2x motstand, AO og AI (*3)

Ekstern aktiveringsfunksjonalitet tilgjengelig via feltbussen:
- Forhåndsinnstilling av gjennomstrømning
- Spyling av ventil og terminal
- Feil under lukking av alarmrapportering
- Alarmen utløses hvis kuleventil-aktuatoren, CO6 6-port, er blokkert, manuelt overstyrt eller frakoblet (*1)
- Målinger av tilførsels- og returtemperatur, indikasjon på strømutslipp (*2)
- Energiteller (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Alarm ved høy/lav deltaT og frakoblede temperaturfølere (*2)
- Innstilling av alpha-egenskaper
- Hastighetsvalg 3/6/12/24 s/mm
- Valg av åpne-/lukketid, fra 18 s til 700 s
- Auto MAC-adressering (kun BACnet)
- Påvist Auto Baud-hastighet
- Strømningsindikasjon basert på målte slag i l/h

Godkjent eu.bac-utskiftbarhet i kombinasjon med PIBCV-ventil

Forsyningsspenning: 24V DC/AC 50/60Hz

Nøyaktig spindelposisjon: ±0,05 mm

Kabler: Gratis Halogen-plug-in tilgjengelig i lengdene, 1,5 m, 5 m og 10 m

Temperaturfølere: plug-in 2x PT1000 overflate eller nedsenket 1,5 m

64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk

Støtter BACnet-tjenesten, verdiendring (COV)

Støtter eksterne fastvareoppdateringer

IP-klasse: 54

Slag: 7 mm

BACnet-testlaboratorier (BTL) oppførte BACnet MS/TP feltbussenhet (*4)

Manuell overstyringsfunksjon

Konfigurasjonsverktøy er lett tilgjengelig for konfigurering, idriftsetting og fastvareoppdateringer

Idriftsettingsverktøy er tilgjengelig for adressering, parametrisering og kontinuerlig vannbåren drift

(*1) CO6-applikasjon
(*2) Energiforbruk
(*3) Ekstern I/O-applikasjon
(*4) Sertifisering i Q2 2019

Modulbasert, nøyaktig, giraktuator med feltbusstilkobling som brukes for å regulere trykkuavhengige reguleringsventiler av typen AB-QM NovoCon® DN40-100.

Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA

Ekstern aktuatorfunksjonalitet tilgjengelig via feltbussen:
- forhåndsinnstilling av gjennomstrømning
- spyling av ventil og terminal
- feil under lukking/åpning/kalibrering av alarm
- Innstilling av egenskaper for LIN/LOG/α-innstilling
- fritt valg av hastighet
- valg av åpne-/lukketid
- auto MAC-adressering (BACnet)
- oppdaget auto-paritet (Modbus)
- oppdaget auto Baud-hastighet
- Indikasjon på strømning og energi

Forsyningsspenning 24V ac/dc

32 aktuatorer kan kobles til samme nettverk

IP-klasse: 54

Slag: 20 mm

Manuell overstyringsfunksjon

Klikk på montering

Indikasjon på LED-status

BACnet-testlaboratorier (BTL) oppførte BACnet MS/TP-feltbussenhet

Modulerende giraktuator som brukes til å regulere trykkauvhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN10-32.

 • Kontrollsignal: som kan velges 0(4) til 20 mA og 0(2) til 10 V
 • Deteksjon av ventilslag (ingen deteksjon av belastning)
 • LIN/LOG-innstilling
 • Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m og 10 m)
 • (Tilbakemeldingssignal på posisjon: valgbar 0(2) -10 V*)
 • Strømforbruk: Drift 2 VA og standby 0,5 W
 • Innstilling: lett tilgjengelig med DIP-bryter
 • Indikator på synlige slag
 • LED-signalisering av aktuatormodus (drift, standby, kalibrering)
 • Manuell overstyringsfunksjon
 • Anti-blokkeringsfunksjon
 • Forsyningsspenning: 24 V AC, 50/60 Hz
 • Hastighet: 24(12**) s/mm
 • Sekvensstyringsalternativ (delt rekkevidde): (0-5 V; 5-10 V)
 • Direkte eller omvendt valg av aktiveringsmodus

*AME 110 NLX-variant
**AME 120 NL-variant

3-punkt modulerende giraktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.

 • Deteksjon av ventilslag (ingen deteksjon av belastning)
 • Strømforbruk: Drift 1 VA og standby 0 W
 • Indikator på synlige slag
 • Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m og 10 m)
 • Manuell overstyringsfunksjon
 • Forsyningsspenning: 24 V AC, 50/60 Hz
 • Hastighet: 24(12*) s/mm

*AMV 120 NL-variant

Modulbasert termisk aktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.

 • Kontrollsignal: 0-10 V
 • Deteksjon av ventilslag
 • Strømforbruk: Standby 1 W
 • LOG (LIN *)-egenskaper
 • Halogenfri kabel: plug-in; 1 m (5 m og 10 m)
 • IP-klasse: 54
 • Normalt stengt (åpen**) når de er uten strøm
 • Først åpen funksjon (normalt lukket variant)
 • Indikator på synlige slag
 • Slag: 5(6,5 mm***)
 • Forsyningsspenning: 24 V AC, 50/60 Hz (24 V DC****)

*LIN-variant tilgjengelig
**normalt åpen variant tilgjengelig
***6,5 mm-variant tilgjengelig
****24 V DC-variant tilgjengelig

På/av-termisk aktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.

 • Forsyningsspenning: 24 V AC/DC (230 V 50/60 Hz*)
 • Høyde: 60 mm fra ventiladapter
 • Kabler: PVC (halogenfri**) 1,2 m (5 m og 10 m)
 • Normalt stengt (åpen***) når de er uten strøm
 • Først åpen funksjon (normalt lukket variant)
 • Indikator på synlige slag
 • Strømforbruk: Standby 2 W 

*230 V-variant
**halogenfrie kabler tilgjengelig bare for normalt lukket variant
***normalt åpen variant tilgjengelig

AME 435 QM-aktuatorene for modulerende kontroll brukes sammen med trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen AB-QM fra DN 40 til DN 100.

 • Aktuatoren skal ha LED signalregulering
 • Aktuatoren skal kunne monteres/demonteres på/av ventilen uten bruk av verktøy
 • Aktuatoren skal ha effektivitetsforbedrende og energibesparende antioscillasjonsfunksjon
 • Aktuatoren skal ha utvendig nullstillings- og standbyknapp
 • Enkel elektrisk tilkobling, hurtig på/av-tilkobling.

AME 55 QM-aktuatoren brukes med trykkuavhengig balansering og styring av stor ventil, type AB-QM DN 125 og DN 150.

 • Aktuatoren skal ha LED signalregulering
 • Aktuatoren skal være i stand til å fange opp driftsdata
 • Aktuatoren skal ha mulighet for modulering eller 3-punkt kontroll
 • Aktuatoren skal ha nullstillingsmulighet

AME 85QM-aktuator brukes sammen med store trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler, av typen AB-QM DN 200 og DN 250.

 • Aktuatoren skal ha LED signalregulering
 • Aktuatoren skal ha mulighet for modulering eller 3-punkt kontroll
 • Aktuatoren skal ha nullstillingsknapp