Climate Solutions for heating

Danfoss Climate Solutions utvikler fremtidens varmeteknologier og gjør det mulig å få mer ut av mindre. Vi dekarboniserer fjernvarmenettene ved å gjøre dem mer fleksible og energieffektive. Vi reduserer CO2-utslippene fra bygninger, samtidig som vi gjør dem til komfortable steder å oppholde seg. Vi gir boligeiere og leietakere muligheten til å dra nytte av de nyeste, smarte teknologier for å varme opp boligen til lavest mulige kostnader.
Finn ut mer om våre produkter og løsninger: