Hvordan risikoen for legionellasmitte reduseres i varmtvannssystemer

Selv om det er mye fokus på å forebygge legionella i bolig- og næringsbygg som hoteller og sykehus, hører vi fra tid til annen om utbrudd med dødelige utfall i nyhetene. Ifølge Verdens helseorganisasjon mangler det gode infeksjonsdiagnosemetoder eller tilstrekkelige overvåkingssystemer, og nøyaktig forekomst er ukjent. I Europa, Australia og USA oppdages det 10–15 tilfeller per million innbyggere hvert år.

Det er velkjent at Legionella pneumophila-bakterien er hovedårsaken til legionærsyken, en alvorlig form for lungebetennelse som skyldes innånding av aerosoler som inneholder legionella. Disse bakteriene kan ofte finnes i dårlig vedlikeholdte kunstige vannsystemer, særlig kjøletårn eller fordampingskondensatorer i forbindelse med luftkondisjonering og industrikjøling, varmt- og kaldtvannssystemer i offentlige og private bygninger og boblebad.

Denne artikkelen fokuserer på hvordan risikoen for legionellasmitte i varmtvannssystemer kan reduseres.

Problemer og utfordringer i fjernvarmesystemer

Vi vet at legionellabakterien vokser i antall når den befinner seg i vann med temperaturer mellom 25 og 46 ºC, og derfor er det klart at varmtvannssystemer er en mulig trussel for folkehelsen og krever så mange forebyggende tiltak som mulig. Dette starter med å anerkjenne problemene og utfordringene i disse systemene.

  • Systemkonstruksjoner er ofte ikke dokumentert og kan enkelt bli feildimensjonert eller få blindender med stille vann
  • Hvis vanntemperaturen økes fra 45 °C til (legionellasikre) 60 °C, økes kalsiumsedimenteringstidene (4x), korrosjonsprosessen går raskere (10x), og systemets levetid forkortes betydelig
  • Sirkulasjonspumper er ofte for store eller for små
    Ofte er ikke rør isolert
  • 70–80 % av varmtvannssystemer har ingen eller dårlig vannbalanse, noe som skaper soner med overopphetet vann og andre soner med underopphetet vann

Alt i alt går ikke utfordringene bare ut på å oppnå et system med redusert risiko for legionellasmitte. Energieffektiv drift og brukerkomfort er dessuten viktige aspekter som krever en god løsning.

Vanlig benyttede, ineffektive løsninger

For å løse noen av disse utfordringene i varmtvannssystemer på den enkle måten økes kjeltemperaturer for å sikre høyere tilførselstemperatur, og/eller trykkhøyden i sirkulasjonspumpen økes. Slike midlertidige løsninger er verken effektive eller pålitelige siden en økt temperatur vil føre til ekstra varmetap, energisløsing og forkortet levetid for systemet.

En annen vanlig benyttet, men ineffektiv, løsning er å balansere varmtvannssystemer med manuelle balanseringsventiler slik det brukes til VVS-oppvarming og -kjøling av konstantstrømningssystemer. Disse balanseringsventilene tilpasser seg ikke varmtvannssystemers dynamiske art og har ofte ikke de nødvendige sertifiseringene som trengs i drikkevannsystemer.

Den sikre, energieffektive og komfortskapende løsningen

Det beste kompromisset mellom systemsikkerhet, energieffektivitet og brukerkomfort i varmtvannssystemer oppnås med termostatbalanseringsventiler. De settes til en sikker vanntemperatur som gjør at legionellabakterien ikke kan vokse, dvs. ved 50 °C. Ventilene er installert i hvert stigerør i systemet, i nærheten av sirkulasjonsrøret. Ventilene sikrer vannbalanse, sikre og konstante temperaturer og energieffektiv drift av systemet, samtidig som de sørger for brukerkomfort med korte ventetider.

Utvid med elektronisk desinfeksjon

Bruken av termostatbalanseringsventiler vil gi et sikkert varmtvannssystem, men noen systemer krever en høyere grad av pålitelighet og sikkerhet. I offentlige bygg som sykehus og hoteller er det for eksempel reguleringer for å overvåke systemtemperaturer, anvende periodiske vanntemperaturøkninger og andre målinger for å få full kontroll over systemet og innsikt i mulige legionellatrusler.

For slike bygninger anbefales det å etablere en løsning for elektronisk styrt temperaturregistrering, overvåking og termisk desinfeksjon. Et slikt system reduserer risikoen for legionellasmitte ytterligere ved periodisk å øke vanntemperaturen til et nivå der legionellabakterien blir drept. Ved en temperatur på 65 °C tar det bare 10 minutter å desinfisere vannet. Elektronisk desinfeksjon er ikke bare en god løsning for å drepe legionella. Det gir også lavere driftskostnader og øker påliteligheten til både varmtvannssystemet og nødvendig datainnsamling.

Danfoss' løsning for varmebalansering og elektronisk desinfeksjon

Danfoss har tilbudt en løsning for varmebalansering og elektroniske desinfeksjoner for varmtvannssystemer i drøyt tjue år. Løsningen består av to hovedprodukter:

Sammen sikrer de en avansert og kostnadseffektiv løsning for å redusere risikoen for legionella ved automatisk overvåking og lagring av temperaturdata.

Begge produktene er blitt betydelig oppgradert for å yte enda bedre. MTCV er nylig blitt forbedret ved å bruke en spesiell POM-polymerhovedkjegle og blyfrie materialer som brukes til alle komponenter som er i direkte kontakt med vannet.

CCR2+ er etterfølgeren til CCR2 og tilfører den elektroniske reguleringsprosessen en rekke moderne teknologier. Eksempelvis har den nå fjernstyring og -overvåking av temperaturer i varmtvannssystemer på en mobil enhet tilkoblet Wi-Fi, og den har mulighet for full integrering med bygningsstyringssystemer (BMS). Alle temperaturer logges i styreenheten, og fasilitetslederen kan for eksempel få tilgang til dataene på mobilen eller motta alarmer og varsler automatisk.

Mer informasjon:

Animasjonsvideo MTCV-dataark CCR2+-dataark