Digital Hydronics™ i HVAC-systemer

  • Oversikt
  • Relaterte produkter
  • Verktøy og apper
  • Applikasjoner
  • Case studies
  • Kontakt oss
eBok Digital Hydronics™

eBok Digital Hydronics™

Lær mer om HVAC 4.0

Modulbaserte, hydroniske klimaanlegg for smarte bygninger

Digitalisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg åpner en verden av muligheter. Men ingen bygninger er like. Danfoss Digital Hydronics™ tilbyr modulløsninger som dekker alle dine designbehov innen digital HVAC 4.0. Utviklingen av vannbårne varme- og kjølevannssystemer for klimaregulering i næringsbygg endrer seg raskt. For å gjøre bygningene våre klare til en grønn og bærekraftig fremtid, fokuserer vi på energieffektivitet og data som er nødvendige for å overvåke ytelsen til systemet.

Hva er Digital Hydronics?

De digitale vannbårne løsningene fra Danfoss kombinerer hydronisk innregulering og temperaturstyring med høy nøyaktighet med trykkuavhengige reguleringsventiler, ekstern tilgang og datainnsamling med digitale aktuatorer, og muligheten til å samle inn enda flere varmesystem- eller kjølevannsdata ved å legge til flyt- og temperatursensorer i vannbårne systemer. For å gjøre idriftsettingsprosessen enklere er det også mulig å få tilgang til et brukervennlig konfigurasjonsverktøy.

Viktigheten av innregulering og styring i bygninger

  • Oppvarming og kjøling av bygningene våre står for ca. 30 % av det totale energiforbruket i EU, hvorav over 70 % kommer fra fossilt brensel. Optimalisering av HVAC-systemer i bygninger krever mer enn bare å forbedre effektiviteten til varme- eller kjølegenereringsutstyret (f.eks. varmepumper, gasskjeler, kjølere).
  • Det er også viktig å se på det vannbårne systemet og hvordan oppvarming og/eller kjøling distribueres fra den sentrale generatoren til terminalenhetene, som f.eks. viftekonvektorenheter. EU-lovgivningen, herunder bygningsenergidirektivet (EPBD) og Ecodesign-direktivet, har lagt frem viktige bestemmelser for å optimalisere tekniske bygningssystemer. Men disse har ennå ikke løst alle problemer på markedet, og derfor er potensialet for hydronisk innregulering i stor grad urealisert.
Les mer om vannbårne systemer i vårt Whitepaper

Relaterte produkter

Verktøy og apper

Danfoss Digital Toolbox – Konfigurasjonsverktøy

Danfoss Digital Toolbox – Konfigurasjonsverktøy

Med konfigurasjonsverktøyet får du: Rask identifisering av feil med alarmer, idriftsetting, diagnostikk og testing på stedet, av opptil 64 ventiler samtidig.

Applikasjoner

Skalerbar for alle hydroniske HVAC-applikasjoner

Whitepaper: Digitale vannbårne løsninger i luftbehandlingssystemer

Rekonfigurering av luftbehandlingsenhet for bedre ytelse.

Case studies

Kontakt oss