Romkomfort

 • Oversikt
 • Relaterte produkter

For å oppnå best mulig romkomfort for brukerne er hver enkelt bygning utstyrt med et egnet varme- og/eller kjølesystem. Det finnes ulike alternativer for å øke eller senke romtemperaturen og måten dette styres på:

 • Terminalenheter
 • Radiatoroppvarming
 • Gulvvarme

Terminalenheter

Blant annet viftekonvektorer, kjølepaneler og klimatak. Disse blir som oftest installert i taket og sørger for oppvarming og/eller kjøling av et rom via et system som har to, tre eller fire rør. Ved styring av romtemperaturen oppnår man de mest nøyaktige resultatene, både ved delvis og høy belastning, ved å bruke trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV). De innstilles på ønsket gjennomstrømning under full belastning, og fungerer som automatiske mengdebegrensere. Ved delvis belastning justerer aktuatoren gjennomstrømningen nøyaktig i henhold til behovet. Det vil ikke kunne oppstå overflyt, noe som øker varme- eller kjølekildens energieffektivitet.
Aktuatorene kan styres via et system for byggadministrasjon (BMS) eller frittstående elektroniske romstyreenheter. Hvis terminalenhetene inneholder en vifte, kan romstyreenheten også brukes til å endre viftens hastighet.

Radiatoroppvarming

Er i de fleste tilfeller konstruert som et torørssystem med én eller flere radiatorer i hvert rom. For å styre romtemperaturen brukes radiatortermostater fra Danfoss. De består av en termostatstyrt radiatorventil, som regel med forhåndsinnstilt ønsket gjennomstrømning, og en temperaturføler. Et bredt utvalg av følere sørger for nøyaktig styring av romtemperaturen. Hvis for eksempel gardiner er til hinder for korrekt måling av romtemperaturen, vil en versjon med fjernføler eller fjernføler og -styring være en bedre løsning.
For optimal romkomfort anbefales det å utstyre radiatorsystemet med en automatisk løsning for hydronisk innregulering. Dette eliminerer trykksvingninger og sørger dermed for at radiatortermostatene fungerer optimalt.

Gulvvarme

Gir et høyt komfortnivå ved at rommene varmes opp fra gulvet og oppover. Varmen fordeles jevnt, og siden varmekilden ligger i gulvet, bruker den ikke opp dyrebar plass i rommet. Danfoss tilbyr både vannbårne (hydroniske) og elektriske løsninger for gulvvarme. De kan brukes til å varme opp alle rom i bygningen eller til å varme opp utvalgte rom, som for eksempel hotellrom, der kravene til komfort er størst.
I både vannbårne og elektriske gulvvarmesystemer kan rom- og/eller gulvtemperaturen styres via romtermostater. Disse gir en suveren romkomfort, samtidig som de hindrer at rommene varmes opp når det ikke er nødvendig.

 

Hvordan vi kan hjelpe deg

Nøyaktig regulering av romtemperaturen

Høy komfortopplevelse for brukeren

Innekomfort uten klager

Bredt utvalg av systemer og styreløsninger

HVAC-applikasjoner fra Danfoss i næringsbygg

Danfoss hjelper deg med å skape et bedre innemiljø med HVAC-løsninger som er basert på applikasjonskunnskap og en omfattende portefølje av produkter for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering i offentlige bygg og næringsbygg. 

Relaterte produkter

 • if (isSmallPicture) { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss } else { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss }
  Aktuatorer for PIBCV

  For å kunne utnytte de kombinerte balanserings- og reguleringsfunksjonene til Danfoss AB-QM må den være utstyrt med aktuatorer styrt av romtermostater eller et bygningsstyringssystem. Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som varierer fra termiske av/på-aktuatorer til digitale giraktuatorer med busskommunikasjon.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
  AB-QM

  AB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.

 • if (isSmallPicture) { Manifolder og brytere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manifolder og brytere – Danfoss } else { Manifolder og brytere – Danfoss }
  Manifolder og brytere

  Danfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.

 • if (isSmallPicture) { Romtermostat – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Romtermostat – Danfoss } else { Romtermostat – Danfoss }
  Romtermostat

  For å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.

 • if (isSmallPicture) { Blandeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandeshunter – Danfoss } else { Blandeshunter – Danfoss }
  Blandeshunter

  Danfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.