Dynamic valve

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • FAQ
  • Relaterte produkter

Danfoss Dynamic Valve™: en enkel løsning på en daglig utfordring

Danfoss Dynamic Valve™ er en nyskapende radiatorventil med 2-i-1-ventildesign. Den kombinerer en termostatstyrt radiatorventil og en differansetrykkregulator for nøyaktig temperaturregulering og automatisk balansering av vanndistribusjonen, i ett enkelt produkt.

Den innebygde differansetrykkregulatoren eliminerer trykksvingninger i et torørs varmesystem. Med Dynamic Valve™ opprettes enkelt et perfekt styrt og automatisk vannbårent balansert varmesystem.

For designere

Dynamic Valve™ er en god nyhet for alle som er involvert i utforming eller spesifisering av 2-rørs varmesystemer. Den har alle fordelene ved automatisk balansering av vannbåren varme, kombinert med optimal temperaturregulering.

For installatører

Når du installerer ventilene, installerer du samtidig automatisk balansering. Systemet settes i drift ved å innstille ventilene med riktige gjennomstrømningsverdier på hver radiator.

For huseiere

Dynamic Valve™ er et produkt for bruk i boliger. Mange boligeiere, leietakere og andre brukere vil kjenne igjen typiske varmeproblemer som støy, ujevn varme og store strømregninger. Inneklimaet blir vesentlig bedre når man bruker Dynamic Valve™.

Funksjoner og fordeler

2-i-1-ventildesign for temperaturstyring og automatisk balansering

Innebygd differansetrykkregulator

Maksimalt differansetrykk 60 kPa

Begrensning på maksimal gjennomstrømning mellom 10 og 135 liter per time

Fås i DN 10/15/20

Fås i rette, vinklede, vinklede britiske, vinklede venstre og vinklede høyre modeller

Fås i NF (Norm France)- og DIN (Deutsche Industrial Norms)-standarder

Se hvordan Danfoss Dynamic Valve™ fungerer

Presentasjon av hva som er spesielt med denne termostatstyrte radiatorventilen, hvordan den fungerer, og hvilke fordeler den gir.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

FAQ

Nei, Dynamic Valve™ kan kun brukes i 2-rørs varmesystemer.

Største differansetrykk er 0,6 bar eller 60 kPa

Alle sensorer med RA-tilkobling (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RAS-C2, RA 2000, living by Danfoss) kan brukes. Dynamic Valve™ skal imidlertid bare monteres på inntaket, så FJVR-sensorer skal ikke monteres.

Nei, hvis det er noen få radiatorer der Dynamic Valve™ ikke kan monteres (f.eks. på grunn av radiator med innebygd ventil) kan man fortsatt oppnå riktig systembalanse. Det må imidlertid være en liten andel i et system.

Ja, det kan gjøres ved hjelp av Danfoss dP tool™. Med dette verktøyet kan du måle om differansetrykket på 0,1 bar eller 10 kPa er nådd. Den faktiske gjennomstrømningen kan beregnes ved å slå opp den faktiske forhåndsinnstilte verdien i dataarket, eller med Danfoss forhåndsinnstillingsverktøy.

Ventilen fungerer slik at den forhåndsinnstilte gjennomstrømningen opprettholdes, uavhengig av trykkendringer i varmesystemet.

Nei, ettersom ventilen holder konstant trykk over ventilkjeglen, vil støy ikke være et problem så lenge det maksimale differansetrykket i systemet er lavere enn 0,6 bar eller 60 kPa.

Dynamic Valve™ kan brukes med alle vanlige varmekilder:

  • Direkte fjernvarme (en trykkdifferanseregulator må monteres),
  • Indirekte fjernvarme,
  • Gassfyrt kjele,
  • Oljefyrt kjele,
  • Varmepumper.

Relaterte produkter

Enkel måling med dP tool™

Det stilles bare ett krav for å sikre at den innebygde differansetrykkregulatoren fungerer som den skal. Det er at det totale differansetrykket over Dynamic Valve™ er 10 kPa. Hvis dette trykktapet er til stede på ventilen som er lengst fra pumpen, er systemet satt i drift på riktig måte. Bruk dP tool™ til å kontrollere at nødvendig trykktap er til stede. Det er et enkelt og unikt verktøy som måler det tilgjengelige differansetrykket.