Frekvensomformere for vifter i kommersielle bygninger

 • Oversikt
 • Kontakt oss
 • Produkter

Optimert komfort og energiforbruk i bygningsventilasjon

Med brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og redusert energiforbruk optimerer frekvensomformere fra Danfoss viftenes ytelse.

VLT® HVAC Drive og VLT® Refrigeration Drive omformer dynamiske trykksensorverdier til strømverdier, noe som muliggjør oppsett basert på fast strøm eller fast differensiell strøm. Dette optimerer både komfort og energiforbruk. For å forbedre komfortnivåene ytterligere kan frekvensomformere tilkoblet vifter stilles inn for å unngå frekvensbåndene, som skaper resonans og skade på ventilasjonssystemet.

Utvidet kapasitet for styringssystem i bygninger

Alle I/O-punkter for HVAC frekvensomformere er tilgjengelige som eksterne I/O er når de integreres i et nettverk for bygningsstyringssystem for å utvide regulatorens kapasitet. For eksempel kan romtemperatursensorer (Pt1000/Ni1000) kobles direkte til systemet. 

Forbedret luftstyringsytelse

VLT HVAC Drive og VLT Refrigeration Drive har en innebygget Smart Logic Controller og fire auto-tunede PID-regulatorer for å styre luftstyringsfunksjoner med vifter, ventiler og fuktapparater. De direkte digitale regulatorene for styringssystemet frigjøres og verdifulle datapunkter lagres, noe som senker luftstyringskostnadene.

VLT HVAC Drive håndterer logiske regler og inndata fra sensorer, sanntidsfunksjoner og tidsrelaterte hendelser. Dette gir frekvensomformeren mulighet til å styre en lang rekke funksjoner bedre:

 • Skjemaer for helg og ukedager
 • Kaskade-P-PI for temperaturstyring
 • Strømning som balanserer mellom fersk- og avløpsluft
 • Overvåkning av vifterem – ut fra forholdet mellom strøm og hastighet kan frekvensomformeren registrere en ødelagt vifterem. Mangel på luftstrøm registreres umiddelbart slik at det kan treffes tiltak for å redusere kostnader og driftsavbrudd. 

Sikkerhet i sykehusventilasjon

Sykehusventilasjon har strenge krav til sikkerhet, samsvar og effektivitet. Danfoss leverer frekvensomformer-løsninger for brann- og røyksikkerhet, varmetap, harmonisk dempning og samsvar med EMC- og jordskjelvkrav.

Feilsikker uten utkoblinger

På et sykehus kan enhver svikt sette liv i fare. Frekvensomformere som driver pumper og kjølere, må være ekstremt pålitelige, og praktisk talt immune mot forstyrrelser i strømforsyningen. For å oppnå slik pålitelighet er frekvensomformere fra Danfoss konstruert for å ignorere spenningsfall og korte strømbrudd. Ytelsen skal være maksimal hele tiden.

Vern av utstyr og operatører 

VLT® HVAC Drive FC 102 har STO-funksjon (Safe Torque Off) i samsvar med ISO 13849-1 PL d og SIL 2 i henhold til IEC 61508 / IEC 62061. På krevende bruksområder kan dette utvides med VLT® Safe Option MCB 140, en ekstern modul med funksjoner som Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) og Safe Maximum Speed (SMS), styring av eksterne kontaktorer og sikker overvåking og opplåsing av dører.

Pålitelig harmonisk dempning

Frekvensomformere skaper større presisjon, lavere energiforbruk og lengre levetid for utstyr, men fører også med seg harmonisk strøm inn i sykehusnettet. Holdes ikke slike harmoniske strømmer under kontroll, kan de påvirke ytelsen og påliteligheten for generatorer og annet utstyr.

For å sikre minimal forstyrrelse kan du lese mer om vår kompetanse på området, verktøyer og løsninger for harmonisk dempning.

Tunnelventilasjon

Operatører av t-bane- og motorveitunneler krever feilfri ventilasjonsytelse for sikker drift og optimerte totalkostnader. VLT HVAC Drive fra lav til høy effekt – oppfyller kravene til røyk- og brannsikkerhet og følger forskriftene for jordskjelv. Alt utstyr har samme HVAC funksjoner, standardoverholdelse og kompatible mykstartere, filtre og feltbusskommunikasjon options.

Flyplassventilasjon

Med hundretusenvis, eller til og med millioner, av passasjerer hvert år, prioriteres ventilasjon høyt ved internasjonale flyplasser. For å øke komforten og sikkerheten for de reisende, og bekjempe stigende strømpriser, brukes frekvensomformere stadig oftere for å styre og optimere driften av luftstyringsutstyr og redusere energiforbruket.

VLT HVAC Drives fås som lav- til høyeffektløsninger. De leveres utstyrt med HVAC-funksjon og kompatible mykstartere, EMC-filtre og harmonisk dempning. Og den komplette serien med feltbusskommunikasjon-alternativer sikrer effektiv integrering med bygningsautomasjonssystemet.

EC+ Concept

For å oppnå høy ytelse og systemeffekt når et HVAC-system bygges, må enkeltdelene – motor, frekvensomformer og vifte – være fleksible og kompatible med hverandre. Hvis du for eksempel spesifiserer en høyeffektsmotor som bare er kompatibel med vifter med lavere effekt, vil det gå utover den samlede systemeffekten og ikke gjenspeile den høye ytelsen – og investeringen – i enkeltdelene.

Danfoss Drives’ EC+ konsept gjør det mulig å utforme ventilasjonssystemer der en VLT® HVAC frekvensomformer kombineres med den mest effektive viften og permanentmagnetmotoren.

Fordeler med EC+ concept

 • Fritt valg av motorteknologi: PM-, asynkron- eller synkronreluktansmotorer med samme frekvensomformer 
 • Uendret installasjon og drift av utstyr
 • Produsentuavhengighet ved valg av alle komponenter
 • Overlegen systemeffekt takket være en kombinasjon av enkeltdeler og optimal effektivitet
 • Mulighet for ettermontering av eksisterende systemer
 • Et bredt effektområde for standard-, PM- og synkronreluktansmotorer

Verdens grønneste hotell bruker 60 prosent mindre elektrisitet

Designet for bærekraft er Crowne Plaza Copenhagen Towers virkelig engineering tomorrow, med 60 prosent lavere strømforbruk enn sammenlignbare hoteller som driver konvensjonell energiteknologi, i 2015. Ved å utnytte den beste miljø- og energiteknologien er hotellet nesten karbonnøytralt.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter