Frekvensomformere for pumper i næringsbygg

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Frekvensomformere for pumper i næringsbygg

Optimaliser komfort, pålitelighet og energieffektivitet

Med flere styrefunksjoner for pumper, intelligent beskyttelse og sensorløs pumpestyring optimerer frekvensomformere fra Danfoss komfort og energieffektivitet, og beskytter frekvensomformeren, motoren og utstyret i systemet. De sikrer også optimert væskeforsyning ved lekkasje eller ødelagte rør. Spesialfunksjonene omfatter:

Innebygd flerpumperegulator

Pumpekaskaderegulatoren fordeler driftstimer jevnt over alle pumpene. Slitasjen på hver enkelt pumpe blir derfor redusert til et minimum, noe som øker deres forventede levetid og påliteligheten betydelig.

Tørrpumpevern og sluttkurve-registrering

Hvis pumpen går uten å oppnå ønsket trykk, utløser frekvensomformeren en alarm eller utfører en annen forhåndsprogrammert handling. Dette skjer for eksempel når en brønn går tørr eller et rør lekker.

Automatisk justering av PI-styreenheter

Automatisk justering gjør det mulig for frekvensomformeren å overvåke hvordan systemet reagerer på endringer som frekvensomformeren gjør hele tiden. Frekvensomformeren lærer av det, og beregner P og I verdiene, slik at nøyaktig og stabil drift gjenopprettes raskt.

Strømkompensering

En trykksensor montert nær pumpen gir et referansepunkt som sørger for at trykket holdes konstant ved utløpsenden av systemet. Omformeren justerer trykkreferansen konstant i forhold til systemkurven. Denne metoden både sparer energi og reduserer installasjonskostnader.

Ingen/lav strømningsdeteksjon og hvilemodus

I situasjoner med lav eller ingen strømning går frekvensomformeren inn i hvilemodus for å spare energi. Når trykket faller under det forhåndsdefinerte settpunktet, starter frekvensomformeren automatisk. Sammenlignet med kontinuerlig drift reduserer denne metoden energikostnader og slitasje på utstyr, og bidrar til å forlenge levetiden til applikasjonen.

Rørfyllingsmodus

Nyttig i alle applikasjoner der kontrollert rørfylling er viktig, for eksempel vannforsyningssystemer. Kontrollert (lukket sløyfe) fylling av rør hindrer vannslag, sprengte vannrør eller sprengte sprinklerhoder. Rørfyllingsmodusen kan brukes både i vertikale og horisontale rørsystemer.

Initiell/endelig rampe

Den initielle rampen gir rask pumpeakselerasjon til minimumshastigheten, før den normale rampen overtar. Dette hindrer skade på pumpens aksiallagre. Den endelige rampen reduserer pumpehastigheten fra minimumshastighet til stopp.

Flowbekreftelse

Overvåking av flowbekreftelse beskytter utstyr fra uventet strømstopp. Skjermen kommuniserer kontinuerlig med en ekstern enhet, for eksempel en ventil eller strømningsbryter. Hvis signalet fra den eksterne enheten tar en pause, vil monitoren feilutkoble frekvensomformeren.

Forhånds-/ettersmøring

Enkelte maskiner krever smøring av mekaniske deler, før og under drift, for å unngå skade og redusere slitasje. Under smøring må noe av utstyret være i drift, for eksempel eksosvifter. For å oppnå dette støtter Pre Lube-funksjonen et signal til en ekstern enhet om å utføre en bestemt handling for en tidsperiode definert av brukeren. Tilgjengelige konfigurasjoner: "Kun forhåndssmøring", Forhånds og kjøring" og "Forhånds og kjøring og etter"

Fritt programmerbare tekster

Denne funksjonen støtter allsidig tilpasning til applikasjonen. Bruk fritt programmerbare tekstmeldinger, basert på interne eller eksterne hendelser, for informasjon, advarsler eller varsler. Funksjonen støtter også handlinger basert på hendelser, for eksempel idriftsetting av en rampe utløst av en ventilåpning.

Avansert overvåking av minimumshastighet

Nedsenkbare pumper kan rammes av utilstrekkelig kjøling og smøring når pumpens hastighet er for lav. Den avanserte overvåkingen av minimumshastighet beskytter pumpen ved å overvåke og justere turtallet for å redusere slitasje. Nedetid for vedlikehold er minimal, uten behov for eksternt overvåkingsutstyr.

Kontrollventil-rampe

Kontrollventil-rampen forhindrer vannslag når pumpen stoppes, ved å sørge for langsom pumpehastighets-rampe, akkurat idet tilbakeslagsventilen er nesten lukket.

Sensorløs pumpestyring

Sensorløs styring er en pumpestyringsmetode for distribusjon som antyder den gjennomsnittlige oppvarmings- eller kjøleetterspørselen til HVAC-systemet fra den hydrauliske systemmotstanden, og justerer deretter pumpens hastighet for å balansere etterspørselen ved å bruke minimalt med energi. Sensorløse pumpekurver er innebygd i frekvensomformeren.

Equinix serverrom – fullt pålitelig luftkondisjonering.

Equinix serverrom – fullt pålitelig luftkondisjonering.

VLT® HVAC Drive sikrer at maksimal oppetid på internett også er kostnadseffektiv, via energieffektivt uttrekk av varme i serverrom

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter