Datasentre

 • Oversikt
 • Case studies
Danfoss' løsninger for datasentre

Mot sikre datasentre med netto nullutslipp og 99,99 % oppetid

IT-kjøling trenger betydelige mengder energi til varmestyring av servere, samtidig som det genereres et stort varmeoverskudd. Dette gjør det svært viktig å redusere klimaavtrykket fra digitaliseringen, ettersom veksten av datasentre forventes å øke.

For å oppnå netto nullutslipp kreves en smart kombinasjon av teknologier som tar hensyn til sirkulær økonomi, sikkerhet og fleksibilitet på etterspørselssiden.

Danfoss løsninger hjelper hele spekteret av datasentre med å oppnå høy effektivitet og lavt strømforbruk, samt effektiv energigjenvinning, (PUE) samtidig som de støtter pålitelig høy oppetid.

Datasentre må holdes i drift kontinuerlig, også hvis det oppstår brann. Danfoss tilbud omfatter løsninger for kjøling, brannsikkerhet, strømfordeling, energilagring og varmegjenvinning. 

«En sterk satsing på energieffektivitet og tiltak for etterspørselsbasert utnyttelse av spillvarme kan bidra til å redusere påvirkningen fra store datasentre på strømnettet så vel som miljøet. Å sikre at datasentre drives av nullutslipps energikilder kan bidra til å redusere denne påvirkningen ytterligere.»

Det internasjonale energibyrået

Teknologier for effektiv kjøling i datasentre og

IT-kjøling med lav PUE er avgjørende for å beskytte utstyr, og den optimale løsningen avhenger av anleggets størrelse, plassering og konstruksjon. Danfoss' løsninger optimaliserer IT-utstyrets kapasitet og forebygger kostbar nedetid ved å tilrettelegge for ideelle temperaturforhold rundt serverinstallasjonene. Samtidig gir de optimal PUE og holder energiforbruket og CO2-utslippet på et minimumsnivå. 

Fra kjølekilder som kjølere, til rørdistribusjonsnett, kjøleterminaler, presise kontrollenheter, luftbehandlingsenheter (AHU), vifter, pumper og elektrisk oppvarming for å beskytte rør – vi tilbyr et bredt spekter av innovative løsninger som leverer svært pålitelig kjøling og reduserer energikostnadene på en bærekraftig måte.  

Egenskaper og fordeler​

 • Finn alt du trenger for allsidige funksjoner på ett sted, levert av meget erfarne eksperter på luftkondisjonering og varme. 
 • Oppretthold optimal temperatur rundt IT-installasjoner
 • Forleng utstyrets levetid
 • Sikre oppetiden med tilstandsbasert overvåking
 • Hold energikostnadene nede 
 • Optimaliser miljøvennlige kjølemidler med lav GWP
 • Dedikert teknisk støtte og kundestøtte over hele verden 

Sikre fjernvarmeløsningene for fremtiden med effektivt energigjenbruk

Utnyttelse av spillvarme ved hjelp av varmegjenvinningsenheter er en av de viktigste strategiene som brukes for å oppnå karbonnøytralitet i datasentre. Gjenvinning av spillvarme fra datasentre til eksisterende eller nye fjernvarmenett har avgjørende betydning for overgangen mellom energisystemer.

Fjernvarmesystemer er fremtidssikker infrastruktur som omfatter en mengde lokale bærekraftige energikilder, blant annet overskuddsvarme og geotermisk energi. Disse systemene balanserer også strømnettet gjennom sektorintegrasjon. 

 

Danfoss' fjernvarmeløsninger øker effektiviteten i datasentre og bidrar til å forvandle dem fra energiforbrukere til avkarboniserte og bærekraftige energikilder. Danfoss' tilbud for fjernvarmeapplikasjoner omfatter programvareserien Optimization, varmegjenvinningsenheter, energioverføringsstasjoner, løsninger for varmepumper, energieffektive komponenter og en rekke innovative varmeløsninger. 

Egenskaper og fordeler: 

 • En komplett portefølje for fjernvarmeapplikasjoner, levert av meget erfarne eksperter på luftkondisjonering og varme.  
 • Innovative og svært energieffektive løsninger for varmepumper koblet til fjernvarme 
 • Optimalisert systemregulering- og distribusjon 
 • Integrerte komponenter for korrekt hydraulisk balansering, høy sikkerhet og holdbarhet  
 • Smart energimålingsutstyr 

Intelligent redundans med maskinlæring og kunstig intelligens

For å oppnå maksimal oppetid i datasentre kan man ved hjelp av integrert energilagring håndtere upålitelige strømnett eller de svingende egenskapene til mange fornybare energikilder, og støtte energinøytral drift.

Mesteparten av dagens datasentre kjører på AC-distribusjon. DC-nett kan imidlertid gi spennende muligheter for enkel integrering av kilder til alternativ energi eller redundant strøm. Danfoss' løsninger sikrer pålitelig kraftkonvertering i smarte distribusjonsnett og DC-nett med energilagring. Utjevning av belastningstopper ved bruk av energilagring utjevner toppene og bølgedalene, slik at nettet kan drives konsekvent ved gjennomsnittlig strømbehov, som vanligvis er relativt lavt. 

Danfoss' løsninger hjelper deg med strømbrukseffektivitet (PUE) og minimerer strømfordelingstap ved å utføre kraftkonvertering med færrest mulige trinn, og ved å holde høy spenning nær belastningen.

Innovative og økonomiske redundante systemer fra Danfoss sikrer konsekvent og pålitelig forsyning. Våre oppfinnsomme løsninger for redundans reduserer kapitalinvesteringene betydelig. De muliggjør også overføring av relevante data for stadig mer komplekse strømstyringssystemer som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å optimalisere effektiviteten (PUE). Det handler om å dele ekspertise mellom de rette menneskene for å sikre at kombinasjonen av maskinvare og kunstig intelligens blir en vedvarende suksess. Når du samarbeider med Danfoss, er denne kunnskapsdelingen alltid en del av pakken. 

Danfoss' løsninger muliggjør også intelligent og pålitelig nødforsyning ved eventuelle strømbrudd på datasenteret og sikrer beskyttelse på nivå 3 eller nivå 4 for stabil drift av servere og systemer. 

Egenskaper og fordeler

 • Hindrer strømbrudd ved hjelp av en energimiks i smarte strømnett som kombinerer fornybar energi, energilagring og kogenerering med flytende naturgass (LNG) 
 • Lang levetid med lav PUE og redundans med distribusjonsløsninger for DC-nett
 • Økonomiske kraftkonverteringsløsninger med mikrostrømnett basert på fornybar energi og energilagring
 • Forhåndssertifisert nettsamsvar ved bruk av luft- eller væskekjølt teknologi
 • Kunnskapsdeling er alltid en del av pakken 

Effektiv brannsikkerhet i datasentre

Danfoss' vanntåkesystemer med høyt trykk er FM-godkjente for brannsikkerhet i datasentre. Disse vanntåkesystemene med høyt trykk, kjent som SEM-SAFE®, egner seg til å beskytte et kritisk dataanlegg fullstendig, inkludert kabelrenner med to nivåer, utstyrsrom eller haller for databehandling og underetasjer. 

SEM-SAFE®-systemene omfatter en modulbasert høyttrykkspumpeenhet, seksjonsventiler, rør og vanntåkedyser. Pumpeenheten har en kompakt design, lav vekt, lite plassbehov og enkel konfigurasjon som passer til datasenterets ekspansjonsbehov. 

SEM-SAFE® vanntåkesystemer med høyt trykk benytter mikroskopiske vanndråper som slippes ut gjennom dysene i de beskyttede områdene. Det dannes en ekstra tynn tåke med dobbel slokkingseffekt. I tillegg til å kjøle ned flammene fjerner den samtidig oksygen fra brannen. Kjøleeffekten reduserer også risikoen for ny oppblussing, beskytter mot varmeskader og hindrer at brannen sprer seg. 

Egenskaper og fordeler​

 • Minimal nedetid
 • Minimale vannskader
 • Lavt vannforbruk sammenlignet med tradisjonelle sprinkleranlegg
 • Øyeblikkelig avkjøling i brannsonen
 • Ventilasjonen kan holdes i drift
 • Ikke nødvendig å holde datasenteret lufttett 
 • Lavere totale eierkostnader uten påfyllingskostnad og vedlikeholdsfrie pumper
 • Risikoen for feilaktig utløsning minimeres 
 • Bærekraftig brannsikkerhetsteknologi
 • Egnet for modulbaserte datasentre
 • Pumpe og vanntank med lite plassbehov, som gjør det unødvendig med store lagringsområder som for gassylindere 

Case studies