Datasentre

  • Oversikt
  • Applikasjoner
  • Kontakt oss
Power your green data journey stamp

Ser du etter bærekraftige datasenterløsninger?

Forbedre energieffektivitet, klimaavtrykk og oppetid I datasentere. Med Danfoss får du ekspertise, erfaring og fullt produksortiment. Vi hjelper deg med å designe og skreddersy løsninger for din grønne datareise og en mer bærekraftig drift.

Applikasjoner

Komplett produktprogram, uendelige muligheter...

Hva vil du lære mer om? Finn mer informasjon om våre løsninger for datasentre nedenfor, og lær mer ved å følge linkene til vårt globale nettsted.

Avanserte måter å forbedre driftseffektiviteten på

Å forbedre et datasenters PUE, CUE eller WUE krever mer enn å installere effektivt IT-utstyr. Lær hvordan du kan minimere datasenterets indikatorer for brukseffektivite  med ledende løsninger og konsulenttjenester fra Danfoss.

Data center

Om Danfoss

Tenk på oss som G, A, F, A og M i datasenterinfrastrukturen

Med Danfoss jobber du med lederne innen løsninger for datasenterkjøling, strømdistribusjon og varmegjenvinning. Våre løsninger er installert i datasentre over hele verden.

Som svar på den eksponentielle veksten i energiforbruket til datasentre, bestemte vi i Danfoss oss for å bygge datasentre som vil være et eksempel for fremtidig klimavennlig design. Vi har teknologiene til å kjøle ned datasentre på en grønnere måte, redusere energiforbruket i dem og gjenbruke overskuddsvarmen til andre applikasjoner.

Mer om avkarbonisering av datasentre (globalt nettsted)

Møte våre datasentereksperter

Kontakt oss

*
*
*
*
*

Please read our data privacy policy.