Kontorer

 • Oversikt
 • Relaterte applikasjoner

Optimal innekomfort på ditt kontor

Alle personer som arbeider i kontorbygg, bør oppleve optimal innekomfort. Med god komfort blir produktiviteten høyere og sykefraværet lavere. Samtidig er det også viktig å holde kostnadene under kontroll. Med en gjennomsnittlig andel i energikostnadene på 50 % må HVAC-systemer kunne tilby det høyeste komfortnivået til lavest mulig driftskostnad. 

HVAC-løsninger fra Danfoss kan hjelpe deg. Vi tilbyr et utvidet utvalg av produkter og løsninger for produksjon, distribusjon, hydronisk innregulering og temperaturregulering av varme-, kjøle- og varmtvannssystemer.

Vi har mange års erfaring med å hjelpe bygginvestorer, bygningskonsulenter, anleggsledere og teknisk personale og har bevist at pålitelighet, energieffektivitet og kostnadsbesparelser kan oppnås på samme tid.

HVAC-løsninger fra Danfoss for kontorer kan brukes i renovasjonsprosjekter eller nye byggeprosjekter, er enkle å installere og kan gi betydelig reduserte energikostnader.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Innekomfort med nøyaktig temperaturregulering

Pålitelig vannforsyning for oppvarming, kjøling og varmt tappevann

Beskyttelse mot legionella og elektronisk temperaturregistrering

Nøyaktig og avansert energimåling og automatisk datainnsamling

Enkel installasjon, igangsetting, styring og vedlikehold

Redusert totalkostnad ved eierskap

Én produksjonspartner for alle HVAC-systemer

Energieffektive og bærekraftige løsninger

Innovative produkter som muliggjør smarte IoT-løsninger og datainnsamling

Perfekt styring av et HVAC-system på Katowice Business Centre i Polen

Denne videoen viser et kundeeksempel på hvordan HVAC-systemet på Katowice Business Centre i Polen ble optimalisert gjennom å erstatte tradisjonelle av/på-aktuatorer med nye NovoCon® digitale aktuatorer. 

Relaterte applikasjoner

 • if (isSmallPicture) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer; } else if (isBigColumns) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer } else { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer }
  Digital Hydronics™ i HVAC-systemer

  Digitalisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg åpner en verden av muligheter. Men ingen bygninger er like. Danfoss Digital Hydronics™ tilbyr modulløsninger som dekker alle dine designbehov innenfor digitale klimasystemer 4.0. Utviklingen av vannbårne varme- og kjølevannssystemer for klimaregulering i næringsbygg endrer seg raskt. For å gjøre bygningene våre klare til en grønn og bærekraftig fremtid, fokuserer vi på energieffektivitet og data som er nødvendige for å overvåke ytelsen til systemet.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- og snøbeskyttelse

  Om vinteren kan adkomsten til næringsbygg eller offentlige bygninger være risikofylt. Snødekte parkeringsplasser, garasjeramper, trapper og fortau må ryddes for å gi besøkende sikker tilgang. Danfoss tilbyr svært effektive frost- og snøbeskyttelsessystemer, inkludert alle nødvendige produkter, som elektriske varmekabler eller -matter, styreenheter, sensorer og monteringstilbehør.

 • if (isSmallPicture) { HVAC 4,0; } else if (isBigColumns) { HVAC 4,0 } else { HVAC 4,0 }
  HVAC 4.0: Smart HVAC for smarte bygninger

  Trender innen digitalisering, ekstern tilgang og tingenes internett (IoT) blir stadig viktigere i smarte HVAC-applikasjoner. De driver utviklingen av smarte bygninger og tilbyr betydelig høyere energieffektivitet ved å forbedre systemytelsen basert på data om bygningen. Danfoss tilbyr ulike systemer som kan kobles til internett.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hydronisk innregulering og styring

  Danfoss' løsninger for hydronisk innregulering og styring sikrer en optimalisert distribusjon av varme- og kjølevann i HVAC-systemer. Hvilken løsning som anbefales, avhenger av systemet (kontinuerlig eller variabel gjennomstrømning), applikasjonen (oppvarming og/eller kjøling) og varmekilder (radiatorer, terminalenheter eller annet).

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Romkomfort

  Ingenting er så personlig som hvordan hvert enkelt menneske opplever komfort. Det kommer an på aktiviteten som bedrives, tidspunktet og hvilke omgivelser personen befinner seg i. For å kunne oppfylle det komfortnivået som forventes av f.eks. kontoransatte, studenter, sykehuspasienter eller hotellgjester, tilbyr Danfoss mange løsninger for oppvarming, kjøling og styring som kan varme opp eller kjøle ned rommene til ønsket omgivelsestemperatur.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Terminalenheter

  Takmonterte terminalenheter varmer og/eller kjøler små og store rom, f.eks. på kontorer eller hoteller. For å styre den genererte varmen eller komfortkjølingen brukes reguleringsventiler, aktuatorer, balanseringsventiler og romtermostater fra Danfoss. Disse optimaliserer komforten og sikrer maksimal energieffektivitet på samme tid.