Olje og gass

Olje og gass

Holdbare og pålitelige løsninger for olje- og gassapplikasjoner

Det globale energimarkedet står overfor en vanskelig utfordring – hvordan man møter økende etterspørsel samtidig som man oppnår miljømessig bærekraft og tilfredsstiller behovene til en lav-karbonøkonomi og COP21. Denne utfordringen sørger for betydelige endringer innen teknologi, plassering, prosesser og forskrifter.

Fornybar energi utvikler seg med stor fart, men fossile brensler, som olje og gass, forblir en betydelig brenselskilde på verdensbasis. Etter hvert som energikartet skifter, blir plasseringene og miljøene mer krevende. Teknologi utvikler seg raskt for å møte disse kravene for leting, produksjon, raffinering, rørledning, lagring og transport.

Danfoss har betydelig kompetanse fra å levere høytrykkspumper, spesialisert instrumentering, hydraulisk utstyr og førsteklasses frekvensomformer-løsninger for olje- og gassindustrien, og som er godt posisjonert for å hjelpe kundene med å forbedre utstyret og prosessene. Frekvensomformere sørger for energibesparelser for enhver prosess gjennom effektiv hastighetskontroll av elektriske motorer. De erstatter raskt de mindre effektive mekaniske komponentene med variabel hastighet innen oljepumping, og gir også mange fordeler innen informasjon og diagnostikk.

De fleste prosessene innen olje- og gassindustrien er komplekse og utsatt for tøffe miljøforhold, og stiller store krav til prosessutstyr. I tillegg er behovet for å redusere løftekostnadene og optimalisere produksjonen viktig. Oppnåelse av et høyt utstyrffektivitets- og tilgjengelighetsnivå omsettes direkte til gode resultater: økt produksjon og forbedret produktkvalitet.

Velprøvde, pålitelige løsninger innen olje og gass

Naviger deg gjennom kravene til marin-, olje- og gassindustrien med Danfoss ved din side — enten du er ute etter hydrauliske eller elektriske løsninger. Med tiår av erfaring med å ta for seg de unike utfordringene til olje-, gass-, marin- og offshore-feltet, utvikler Danfoss løsninger optimalisert for din spesifikke applikasjon.

Oppdag flere løsninger for olje- og gassapplikasjoner fra Danfoss:

Optimaliser pumpens hastighet, kontroller kostnader

Over 60 prosent av de fungerende oljebrønnene krever en eller annen form for assistert løfte-teknologi for å finne igjen den gjenvinnbare oljen. I onshore-brønner alene kan det oppnås store energibesparelser ved å bruke frekvensomformere i progressive hulrompumper (PCP), elektriske nedsenkbare pumper (ESP), strålepumper, stempelpumper og sentrifugalpumper. Frekvensomformere fra Danfoss er spesielt godt egnet for tyngre forhold, fra styring av væskestrøm i PCP og strålepumper til tilpassede pumpeapplikasjoner. Frekvensomformere brukes også i høytrykksystemene som brukes til å forbedre oljeutvinning i modne brønner.

Frekvensomformere fra Danfoss er spesielt utviklet for de vanskelige forholdene i oljefeltproduksjonen, der kompressorer og pumper ikke alltid opererer på optimalt arbeidsnivå. Danfoss leverer lavspennings-frekvensomformere fra 0,25 kW til over 5 MW, og mellomspennings-frekvensomformere individuelt tilpasset for å møte de tøffe kravene.

Danfoss tilbyr både luftkjølte eller væskekjølte frekvensomformere for ulike effekt- og spenningskrav. Investering i svært effektive, i hovedsak vedlikeholdsfrie, frekvensomformere bidrar til å kontrollere kostnadene. Dette er spesielt viktig for olje- og gassindustrien, hvor behovet for å optimalisere produksjonen, spare energi og minimere miljøpåvirkningen aldri har vært viktigere.

En annen god grunn til å forbedre applikasjonsprosessene ved hjelp av frekvensomformere er at det er sikrere. Den forbedrede motorstyringen reduserer sannsynligheten for ulykker, for eksempel feil på båndet eller mekaniske feil. I tillegg eliminerer den harmoniske RFI/EMI-filtreringen i frekvensomformerne de elektriske forstyrrelsene.

Bruksområder

Oppstrøms

Boring

 • Optimale frekvensomformere​
 • Skisser
 • Rotasjonsbord
 • Kraner-heiser (aktivt løft)
 • Fremdrift (dynamisk posisjonering)
 • Kabel-/rørlegging
 • Vinsjer
 • Oppjekkbare systemer​
 • Slampumper​
 • Skisser​
 • Sementpumper​
 • Gjenvinningspumper
 • Kraner​
 • Jekkesystem​
 • Håndtering av rør​
 • Ristere​
 • Sementpumper
 • Sentrifuger

Injeksjon

 • Injeksjonspumper
 • Fracking-pumper

Utvinne

 • Elektriske nedsenkbare pumper (ESP)
 • Progressive hulrompumper (PCP)
 • Stangpumper
 • Strålepumpe
 • Lineær strålepumpe (LRP)
 • Sugestangpumpe (LSR)
 • Hydraulisk pumpesystem
 • Heving av gass
 • Utvinning og separasjon av tjæresand
 • Naturlig trykk

Midtstrøms

Transport

 • Pumper til rørledning
 • Kompressorer
 • Pumper til stråleboring
 • Distribusjonspumper

Lagring

 • Pumper
 • Kompressorer

Nedstrøms

Raffinering

 • Vifter
 • Pumper
 • Blåsere
 • Kompressorer
 • Sentrifuger

Petrokjemisk

 • Pumper
 • Blåsere
 • Kompressorer
 • Ekstrudere

Luftseparatorer

 • Pumper
 • Blåsere
 • Kompressorer