Frekvensomformere for transportbånd innen gruvedrift

 • Oversikt
 • Kontakt oss
 • Produkter
Frekvensomformere for transportbånd innen gruvedrift

Kapasiteten til lange transportbånd

Smidig styring av akselerasjonen og retardasjonen for lange transportbånd reduserer mekanisk påkjenning på alle komponenter og på selve transportbåndet. Dette fører til lengre levetid for båndet og andre frekvensomformer-komponenter, noe som øker ressurstilgjengeligheten og senker vedlikeholds- og driftskostnader. Med fleksibilitet til å styre hastigheten på lange transportbånd kan man optimalisere hele systemet, redusere flaskehalser og maksimere effektiviteten i en materialflytprosess - noe som gir lavere driftskostnader.

Maksimere levetiden til båndet

Installering av flere motorer på lange transportbånd er vanlig praksis. Bruk frekvensomformere for å sikre lastdeling mellom hver motor, for pålitelig drift og for å maksimere levetiden til båndet. Frekvensomformere fra Danfoss inkluderer styreløsninger til både Master-Master og Master-Follower. Valg av styreløsningen avhenger av konfigurasjonen av frekvensomformere på transportbåndet. For eksempel kan du montere alle frekvensomformerne i hodeenden eller frekvensomformere i både hode- og haleenden.

Uansett hvilken løsning du velger, er det enkelt å implementere, og det har vist seg at dette er robuste og pålitelige løsninger for lange transportbånd.

Bulkhåndtering

For transportbånd som har nedoverbakke, er det nødvendig med kontinuerlig regenerativ bremsing. Her er en Active Front End (AFE)-frekvensomformer eller alternativt en regenerativ omformerpanel-løsning, ved bruk av en standard 6-pulsomformer med separat regenerativ modul, den beste løsningen for å lede energien tilbake når transportbåndet går nedover.

Intelligent styring av elektriske motorer med frekvensomformere sikrer at gruven og anlegget kan kutte ned på driftskostnader til utstyr takket være

 • Regenerativ bremsing som gjenoppretter energi når transportbåndet går i nedoverbakke
 • Kontrollert oppstartsprosedyre
 • Redusert mekanisk belastning for alle komponenter i startmotor og kløtsj
 • Jevne styrealgoritmer som sikrer forsiktig oppstart, bremsing og overgang mellom full og delvis lasting, for å minimere slitasje på utstyr.

Frekvensomformere fra Danfoss brukes ofte på lange transportbånd, på over 1 km, noe som er vanlig ved bulkmaterialhåndtering ved gruver, bearbeidingsanlegg og havneanlegg som:

 • Run-of-mine (ROM) containertransportbånd
 • Lagringsplasser
 • Transportbånd for togavlessing
 • Rørtransportbånd
 • Lange landtransportbånd
Frekvensomformere for transportbånd innen gruvedrift

Optimalt transportbånd til steinbrudd ved Italcementi-steinbruddet

Selv under de tøffeste forhold sikrer robuste VLT®-frekvensomformere effektiv produksjon av hard kalkstein

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter