Frekvensomformere for pumper innen gruvedrift

 • Oversikt
 • Kontakt oss
 • Produkter
Pumpeoptimering reduserer driftskostnadene

Pumpeoptimering reduserer driftskostnadene

Pumper utfører mange forskjellige oppgaver innen gruvedrift. Ved å investere i ytelsesoptimalisering med frekvensomformere kan du oppnå mer effektiv pumping, bedre sikring av utstyr og lavere driftskostnader, på mange forskjellige områder. 

Optimaliser avvanningspumpeskinnene

Mange gruver foretrekker å bruke en elektrisk drevet pumpeskinne i stedet for den tradisjonelle dieselmotordrevne pumpeskinnen, av hensyn til miljø og kostnadsreduksjon. Dette er mulig når det er en strømforsyning nær avvanningspumpens skinne.

I stedet for en dieseldrevet motor bruker en strømdrevet pumpeskinne gjerne en vekselstrømmotor og frekvensomformer til å stille inn avvanningspumpens flowhastighet. Normalt er den opprinnelige kostnaden for en elektrisk drevet skinne høyere enn det dieseldrevne alternativet, men driftskostnadene er betydelig lavere. Den høyere innledende investeringen betaler seg veldig raskt, ofte innen noen måneder. Da det ikke er behov for å bytte olje fra en dieselmotor etter noen hundre driftstimer, eller betale for tankbiler og arbeidskraft, resulterer dette i enda større besparelser i vedlikeholds- og driftskostnader.

For avvanning av åpne gruver med nedsenkbare pumper utfører frekvensomformere fra Danfoss disse viktige oppgavene, og tilbyr disse fordelene for å optimalisere ytelsen til avvanningspumpen:

 • Mindre pumpe-diameter mulig, sammenlignet med direkte online (DOL) operasjon
 • Styring av vannstanden til avløpspumper, noe som muliggjør eliminering av ventiler
 • Overføring av data til hovedstasjon via radio eller satellitt
 • Programvareendring via satelitt
 • Tørrpumpevern
 • Kostnaden for å bytte ut pumper forsvinner, siden styringsområdet er bredere med frekvensomformere enn med ventiler
 • Uavhengig drift med styring av PID-nivå og dvalemodus, når ønsket vannnivå er nådd. Når nivået stiger igjen, re-starter pumpen uten behov for et eksternt signal

Frekvensomformere fra Danfoss tilbyr også kompatibilitet med alle typiske motorteknologier, som induksjonsmotorer (IM), synkronreluktansmotorer (SynRM) og permanentmagnet (PM)-motorer. Denne fleksibiliteten gjør at du kan optimalisere systemet med de motortypene og teknologiene du foretrekker.

Å løse utfordringene med avvanningspumpeskinnene

Felles utfordringer for frekvensomformere på elektrisk drevne pumpeskinner inkluderer

 • den begrensede plassen. Størrelsen på frekvensomformeren påvirker ofte størrelsen og dermed kostnaden for pumpeskinnen, og boringen og oppstartkostnadene til brønnen
 • det harde, støvete og ofte varme miljøet der pumpeskinnen er installert

Frekvensomformere fra Danfoss løser disse utfordringene enkelt og brukes derfor mye på avvanningspumpeskinner i mange gruver. De kompakte kapslingene gjør det ofte mulig for pumpeskinneprodusenten å begrense skinnens størrelse og kostnad. Deres robuste, høye omgivelsestemperaturutforming sikrer pålitelig, lang levetid for drift, selv når det er installert på en avvanningspumpeskinne ute i det fri, på et varmt, fuktig gruveområde med gruvevogner som virvler opp støv når de passerer.

Siden IP66-kabinettene er tilgjengelige for et bredt effektområde, er det enkelt å installere disse frekvensomformerne på pumpeskinnen, med et enkelt værskjold for å gi skygge. Denne løsningen er robust, pålitelig og krever bare et minimum av vedlikehold.

80 kW energibesparelser takket være redusert varmebelastning på transformatorstasjonen ved Kolomela-gruven i Sør-Afrika

VLT®-frekvensomformere er installert på et avvanningssystem som distribuerer vann til anleggsdrift, samt til den lokale vannforsyningen.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter