Energi- og kraftverk

Energioverføring og hybridisering

Verdens primære energikilder diversifiseres jevnt og trutt, og ganske raskt. Den fossile delen av verdens primære energiblanding vil falle fra det nåværende nivået på 81prosent, til 52 prosent innen 2050. Mens etterspørselen etter energi fortsetter å øke, har det blitt viktig å gå over til mer bærekraftige, fornybare energikilder. Innen 2050 forventes det at godt over 80 prosent av elektrisiteten vil bli generert av fornybare kilder.

Danfoss ligger i forkant når det gjelder utvikling av innovative og bærekraftige teknologier for energiproduksjon og distribusjon, og for å øke effektiviteten i energiforbruket.

Rask desentralisering

Den økende virkningen av fornybare ressurser betyr at energisystemet utvikler seg raskt for å legge til rette for desentralisering. Fremveksten av vind- og solenergi har allerede revolusjonert elektrisk distribusjon i mange deler av verden. Sentrale termiske kraftverk erstattes raskt med desentraliserte kombinerte varme- og kraftanlegg (CHP) som gass, biomasse og avfall – kombinert med solvarme, varmepumper og geotermisk energi.

Pumpene, transportbåndene, viftene og kompressorene på CHP-anlegg er avhengig av frekvensomformere for å kunne drifte på en pålitelig og energieffektiv måte. Og fornybare energikilder som sol- og vindkraft er avhengig av kraftkonvertering og lagringsløsninger.

Energilagringsløsninger

For å opprettholde den effektive strømflyten fokuserer energileverandørene på å balansere tilbud og etterspørsel. Det er her energilagring kommer inn i bildet.

Fjernvarme- og kjøleanlegg benytter seg av termiske energilagringsapplikasjoner. Frekvensomformere fra Danfoss er viktig for å konvertere overskuddsenergi fra fornybare kilder, for eksempel vindkraft, til termisk energi ved hjelp av en varmepumpe.

Små hydropumpesystemer tilbyr billig, desentralisert lagringskapasitet, spesielt i fjellområder. Vann pumpes inn i fjellene når det er overskudd av elektrisk kraft, og bringes tilbake som vannkraft når det trengs. Pumper og turbiner styres ofte av frekvensomformere for å optimalisere rundtur-effekten. Og aktive frontend-omformere (mikronett) mater den regenerative energien tilbake i rutenettet.

Batterilagringssystemer maksimerer kraftproduksjonen fra fornybar energi og stabiliserer belastningen på nettet. De er allerede, og vil bli enda mer, avgjørende for lokal kraftproduksjon, privat energiforbruk, energiforbruket til næringslivet og industrien og for lading av elektriske kjøretøy.

Danfoss sørger for nødvendig nyutvikling for å opprette lagringsmuligheter for elektrisk og termisk energi med supermarkeder. Disse løsningene vil gjøre det mulig for supermarkedsystemene å ta steget forbi normal gjenvinning av avfall, og bli desentraliserte varmeprodusenter som kan eksportere overskytende varme til tilkoblede termiske nettverk. Ettersom kjølesystemer for supermarked er dimensjonert for "den varmeste dagen i en tiårsperiode", har det vanlige kjølesystemet stor overskuddskapasitet. Opptil 70 prosent kan benyttes til å supplere eksterne energisystemer.

Påliteligheten til vindkraft

Den generelle trenden mot større vindturbiner på avsidesliggende steder, ofte offshore, stiller nye krav til turbinutstyret og setter nye standarder for vedlikehold i løpet av turbinens levetid. Styring av trykk og temperatur i de forskjellige systemene i maskinhuset krever utmerket elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og pålitelige og nøyaktige målinger til enhver tid.

For å sikre lang og vedlikeholdsfri levetid er det viktig å velge maskinhus-komponenter som er spesielt designet for bruk i kraftige hydrauliske applikasjoner og beskyttet av syrefast rustfritt stål (AISI 316) for å unngå korrosjon i marine miljøer.

Ved første øyekast kan trykk- og temperatursensorer og -brytere virke små og inkonsekvente i forhold til vindturbinenes imponerende strukturer. Ikke desto mindre vil svikt av selv den minste sensoren trolig få turbinen til å stoppe, noe som resulterer i kostbar nedetid, dyrt vedlikehold og tapte inntekter. Det er derfor viktig å være ekstremt nøye med å velge de riktige komponentene for vindturbinenes viktige bruksområder; komponenter som oppfyller kravene til ekstrem nøyaktighet under daglig drift og holdbarhet over, ofte i tøffe miljøer.