Nå målet med Power-to-X

  • Oversikt
  • Kontakt oss
Hydrogentank med vindmøller og solpaneler i bakgrunnen

Avkarbonisering med grønt hydrogen

Dra nytte av løsninger fra Danfoss, som hjelper bedriften din med å bidra til en avkarbonisert økonomi. Danfoss teknologi er en velprøvd tilnærming for pålitelige systemer. Vi leverer en rekke produkter som støtter elektrolysatortilbud.

Elektrifisering av energikrevende sektorer spiller en viktig rolle når verden arbeider for å avkarbonisere økonomien

Som verdensledende innen både elektrifisering og varme- og kjøleløsninger tenker vi i Danfoss alltid helhetlig på temaer som Power-to-X. Våre ansatte har tilgang til førsteklasses utviklingsfasiliteter og er alltid ivrige etter å dele kunnskapen sin for å finne den beste løsningen på utfordringene man står overfor. Med kjernefokus på energieffektivitet og systemeffektivitet er Danfoss din ekspertpartner innen Power-to-X, både teknisk og kommersielt.

Danfoss er anerkjent over hele verden som en pålitelig leverandør, og overholder de høyeste internasjonale standarder for produksjons- og utviklingskvalitet.

Dra nytte av løsninger fra Danfoss, som hjelper bedriften din med å bidra til en avkarbonisert økonomi.

Illustrasjon av prosessen fra fornybar energi til strømkonvertering til elektrolyse

Klargjør for å kunne levere det mest bærekraftige grønne hydrogenet

Danfoss kan gi deg en nettvennlig, godkjent løsning med imponerende energieffektivitet.

Lave harmoniske svingninger og høy effektfaktor sikrer at du har en konkurransedyktig strømforsyning til elektrolysatoren. Danfoss har lang erfaring med kraftkonvertering kombinert med en ledende posisjon i verden, og er din ideelle partner for investeringer i hydrogenmarkedet. Dra nytte av vår erfaring for å sikre at systemet ditt blir skalerbart og økonomisk levedyktig.

Grafisk fremstilling av elektrolyseprosessen

Blant de viktigste bruksområdene i Power-to-X er elektrolysatorer-som håndterer prosessen der elektrisitet brukes til å dele vannmolekyler for å produsere hydrogen og oksygen. Hydrogen i ren form kan erstatte fossilt brensel i noen bransjer. For å bruke e-drivstoff i tungindustrien kan hydrogenet syntetiseres til e-metanol, e-ammoniakk eller e-diesel. Ved å konvertere til disse bærekraftige energikildene, kan vi redusere avhengigheten av fossilt brensel.

Ikon med vindmølle og solcellepanel

Bærekraft: En kjerneverdi i Danfoss

Bærekraft er en del av Danfoss' DNA:

Teknisk overlegenhet

Danfoss hjelper deg å holde riktig kurs fra starten av. Med store investeringer og CO2-mål som må overholdes, er det ikke mye rom for eksperimentering, og å mislykkes er ikke et alternativ. Derfor er det nødvendig å velge de riktige løsningene fra starten av. Danfoss' teknologi er utviklet og raffinert for å levere fremtidssikker, garantert ytelse med mange flere egenskaper for å redusere risikoen og sikre stabil drift. Med Danfoss løsninger kan du være sikker på at du har gjort det riktige valget fra starten av, med bedre totaløkonomi og trygghet for optimal drift av elektrolyseanlegget.

Hjelper deg å lykkes utover elektrolysatoren

Elektrolysatoren må være svært energieffektiv i alle aspekter. Dette gjelder for kraftkonverteringen som må matche stackene, pumpene som forsyner vann, varmevekslerne som gjenvinner overskuddsvarmen og ventilene og sensorene som styrer alt. Danfoss kan hjelpe deg med det store bildet.

Nettseminar: Virtuell design – -en nødvendighet for Power-to-X

Bli med ekspertene våre når de deler innsikt om hvordan simuleringsmodeller kan bidra til å optimalisere Power-to-X-verdikjeden. Lær mer om hva som driver markedet akkurat nå, og hvilke verktøy og simuleringer som er viktigst å vite om.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å lære av bransjeledere og få et konkurransefortrinn i markedet.

Kontakt oss

Spør våre eksperter på frekvensomformere om Power-to-X

Spør ekspertene våre

Ta kontakt med våre eksperter hvis du er interessert i å lære mer om Power-to-X og hvordan våre løsninger kan hjelpe deg i prosjektene dine. Helge Vandel Jensen, vår Director Business Development i Electrification, er klar til å hjelpe. 

Gruppe av personer som ser på applikasjonstesting ved et Danfoss Center of Excellence

Støtte til dine banebrytende prosjekter

Få tilgang til  applikasjonskunnskap fra ekspertene i Danfoss. Kunnskapssentrene og applikasjonsutviklingssentrene står klare til å bygge svært spesialiserte eller krevende installasjoner for deg, uansett hvor du befinner deg i verden.

Oppdag Centers of Excellence