Frekvensomformere til ventilasjonsvifter for gruvedrift

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Frekvensomformere til ventilasjonsvifter for gruvedrift

Forbedre driftskostnadene for underjordisk ventilasjon

Pålitelig ventilasjon av gruven er viktig for arbeidstakeres helse og sikkerhet i den underjordiske gruven. Dette er nødvendig for å sikre at for eksempel partikler fra dieselmotorer er tilstrekkelig fortynnet. Ventilasjonskostnader er ofte en betydelig del av de totale elektriske energikostnadene, og å kunne ventilere på den mest effektive måten sparer betydelige driftskostnader.

Frekvensomformere er anerkjent som den mest fleksible, energieffektive og enkle metoden til å styre ventilasjonsvifter i gruver. De brukes til å styre luftstrømmen fra hovedventilasjonsvifter på overflaten så vel som hjelpeventilasjonsvifter og forsterkervifter under bakken. De kan enkelt integreres i Ventilation on Demand (VOD)-styresystemer.

Frekvensomformere fra Danfoss har en rekke ytelses- og sikringsfunksjoner som gjør dem spesielt godt egnet til gruveventilasjonsvifter. Disse sørger for at viften fungerer pålitelig også under unormale driftsforhold, og at energibruken er optimal.

Viftestyring ved hjelp av frekvensomformere gir betydelige kostnadsbesparelser for delvis belastning, siden den intelligente frekvensomformeren automatisk tilpasses motorens driftsnivå ved nye belastningssituasjoner.

30 prosent lavere driftskostnader for underjordisk ventilasjon på Yamana Gold

VACON® frekvensomformere sparer energi ved å justere ventilasjonsnivåene etter behov.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter