Frekvensomformere for industrielle pumper

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Industriell pumpe, ATEX, EX-motor

Sørg for sikker, pålitelig pumpestyring for økt effektivitet og lavere kostnader

Ved å styre industrielle pumper med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidra til å optimalisere prosessene og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene betydelig. Frekvensomformeren sikrer at pumpen oppfyller etterspørselen presist, og opererer på ulike nivå av dellasten i stedet for ved maksimalt nivå.

Sikkerhet har høyeste prioritet innen industriell pumping for den kjemisk industrien, andre prosessindustrier og tungindustri. Danfoss Drives har kunnskapen og tilbudet som kreves for å overholde bestemmelsene, for eksempel ATEX-sertifisert temperaturovervåking for EX-motorer og samsvar med NAMUR-anbefalingene.

Energioptimalisering og SCADA-styring av industrisystemene er også en raskt voksende trend. Ved å bruke den integrerte deragging-funksjonen i VLT AQUA Drive er det mulig å forbedre pumpeeffekten med 15–30 prosent og dessuten å redusere vedlikeholdskostnadene drastisk.

Beskyttelse av utstyr

En annen høy prioritet i industrielle miljøer er å beskytte utstyret ditt mot harmoniske strømmer. Harmoniske strømmer oppstår som følge av ikke-lineær last. Det finnes flere andre kilder til harmoniske strømmer enn frekvensomformere, og vi kan tilby anbefalinger og tjenester i forbindelse med analyse og evaluering av harmoniske strømmer. Våre produkter har nettdrosler for harmonisk reduksjon, og vi tilbyr passive og aktive løsninger for harmonisk dempning.

Finn akkurat den rette frekvensomformeren for din pumpe

Du finner pumpestyring for alle dine industrielle pumpeapplikasjoner i vårt brede utvalg av lavfrekvente frekvensomformere. Porteføljen oppfyller dine strømforsyningsspesifikasjoner, alt fra en brøkdel av en kW til noen få MW, og spenninger fra 230 V til 690 V. Monteringsmulighetene dekker mange av de forskjellige kravene du måtte ha: veggmontert, moduler for panelmontering og standardskap med beskyttelsesklasser for ulike installasjonsmiljøer. Både luft- og væskekjølte alternativer er tilgjengelige. Til front end-enheter har vi også mange valgmuligheter: 6-puls- eller 12-puls-likerettere eller aktive front end-enheter. 

Det brede utvalget av standardiserte innkapslede frekvensomformere gir et omfattende utvalg av alternativer for både inngangsdeler og motorutgang. Disse alternativene omfatter for eksempel kontaktorer, sikringer, brytere og filtre for dU/dt, felles modus- og sinusbølge. Hvis våre ferdige løsninger ikke oppfyller kravene dine, tilbyr vi oss å skreddersy skapene for akkurat dine krav og behov.

Livsløpstjenester

For ytterligere å optimalisere ytelsen til de industrielle pumpene dine kan du benytte vår serviceportefølje, som dekker tiden før oppstart av utstyr, samt drift og vedlikehold av frekvensomformerne. Våre nøkkeltjenester omfatter kundestøtte, prosjektering, utvidet garanti, oppstart, vedlikehold, oppgradering, reservedeler og opplæring. 

30 prosent energireduksjon for Yamana Gold

Yamana Gold har redusert energiforbruket for sine underjordiske ventilasjons- og pumpesystemer med 30 prosent, takket være VACON®-frekvensomformere.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter