Treforedling

Oppnå høy presisjon samtidig som du sparer energi

Uansett om produktet er avispapir, fin- og spesialpapir, treprodukter, emballasje eller andre papirprodukt, er presisjon nøkkelen innen tungindustri. For å oppnå høy papirkvalitet og -finish gang etter gang, samt optimalisere total driftskostnad (TCO), har papirfabrikken behov for høyteknologiske styringsløsninger. Ekstern nøyaktighet og renhet, som er utfordrende å oppnå i et tungindustrimiljø, er det som karakteriserer papirmasseindustrien.  I denne energikrevende industrien, med høyt vannforbruk, er energieffektivitet også en viktig faktor for fortsatt å kunne være konkurransedyktig.

Ved å styre hastigheten på pumper og vifter for å innfri, men ikke overstige, kravene kan du oppnå betydelige energibesparelser i drift av papirmaskiner. Sofistikert maskinstyring gjør det mulig å forbedre prosesstyringen ved å legge til rette for innsamling av målings- og tilsynsinformasjon. Løsninger fra Danfoss sørger for en presis og rask styringsrespons, fleksibel integrering for å styre systemet og robust og nøyaktig motorstyring.

Forbedre effektiviteten og reduser vannforbruket og driftskostnadene ved hjelp av Danfoss-løsninger for styring av pumper, vifter og transportbånd, på de forskjellige møllene. Fra stasjonen for papirmasse med papirmassetørker, til forberedelse til lagring, og fra koking av papirmasse og vannbehandlingsanlegg til etterbehandling av papir.

Moment- og hastighetsstyring for høy vikler-nøyaktighet

Den kontinuerlige banestyringen og spolene er av de mest krevende applikasjonene i papirmasseindustrien. Frekvensomformerne må kunne håndtere ekstrem nøyaktig moment- og hastighetsstyring over et bredt område, og derfor må momentoppløsningen være tilstrekkelig høy for disse tungindustriapplikasjonene.

Oppnå mer nøyaktig spolestyring, og en nøyaktig finish med etiketten på riktig sted, med Danfoss-løsninger. Løsninger som på en pålitelig måte samsvarer med momentomfanget og oppløsningen som kreves. Du får en mer presis drift av innpakningsstasjonene for avspolingen, så vel som posisjonering av rullene som brukes til å sentrere og flytte papirrullene - noe som er veldig viktig. Nøyaktig styring av moment hindrer papir- og innpakningsmateriale fra å krympe.

For å sikre suksess med maskindesign eller ettermontering i masse- eller papirfabrikken må du benytte deg av Danfoss' ekspertise innen systemstyring og overstyring av styringssystem, dimensjonering av frekvensomformere, idriftsetting, kunnskap om koblingsutstyr og total prosjektledelse.

Hos Danfoss er ekspertise og faglig støtte i hele levetiden inkludert i pakken. Les mer om fordelene her:

Behandling av avløpsvann

Masseproduksjon trenger mye vann for masseproduksjonsprosesser. Forsyning av vann til papirmasse- og papirprosessene, og avhending av avløpsvann fra massefabrikken, krever et betydelig antall frekvensomformerstyrte pumper.

Delignifiserings-prosessen av kjemisk masse kan, hvis den ikke styres, slippe store mengder organisk materiale ut i miljøet, særlig i elver eller innsjøer. Avløpsvannet kan også være en stor forurensningskilde, som inneholder lignin fra treforedling, høyt biologisk oksygenbehov (BOD) og oppløst organisk karbon (DOC), sammen med alkoholer, klorater, tungmetaller og chelateringsmidler.

Reduksjon av miljøpåvirkningen av dette utløpet oppnås ved å lukke sløyfen og resirkulere den utstrømmende "svartluten", i tillegg til å bruke mindre skadelige midler i masse- og blekeprosessene. I dag er kjemiske massefabrikker, spesielt sulfidmøller, generelt selvforsynte på energi, og opererer i lukkede sykluser. På den måten slipper de praktisk talt ut ingen uorganiske kjemikalier i miljøet.

Lær mer om Danfoss og kunnskapen rundt optimalisering av disse prosessene, også i relaterte næringer:

Bruksområder

 • Pumpe til innløpskasse
 • Trådrull
 • Styrevalse/friksjonsvalse
 • Valser for pressepartiet
 • Tørkevalser
 • Belegningsvalser
 • Kalender
 • Porpellhjul
 • Sentervikler
 • Valse
 • Avspolingsmaskin
 • Rulleskjæremaskiner