Kjemikalier, legemidler og plast

Kjemikalier, legemidler og plast

Forbedret pålitelighet i tøffe miljøer

Det globale behovet for kjemikalier og legemidler øker, og nye produkter, forbindelser, aktive ingredienser og rusmidler utvikles kontinuerlig for å møte behovene til alle næringene, for ulike bruksområder i hverdagen. Bruk av de best tilgjengelige teknologiene er vanlig praksis for kjemiske reaktorer, destillering, utskilling, tørking, maling, granulering, smelteekstrudering og tilhørende prosesser i disse store industriene.

Spesifikasjonene for kjøling og styring i kjemiske og farmasøytiske produksjonsprosesser er rigide. Kun godkjente produkter for visse trykkområder og vanskelige omgivelser kan brukes. Med kompetanse og kvalitetsprodukter fra Danfoss kan du være sikker på høy pålitelighet og sikkerhet, lang levetid, høy ytelse og energieffektivitet. 

Effektiv forsyning, raffinering og transport av verdifulle råvarer som holdes på nøyaktige temperaturnivåer til enhver tid, kan du oppnå med kjøleløsninger fra Danfoss. Og når det gjelder den best tilgjengelige teknologien for AC-motorer, anerkjenner industrien fordelene ved hastighetsstyring ved hjelp av frekvensomformere.

Danfoss tilbyr omfattende erfaring og ekspertise innen kjøling og styring av hastigheten for AC-motorer innen alle de viktige kjemiske sektorene: petrokjemi, grunnleggende uorganiske stoffer, polymerer, spesialløsninger og forbrukerløsninger. Vårt utvalg av kjøleutstyr og frekvensomformere er designet for å oppfylle kravene til kjemisk industri - der sikkerhet har høyeste prioritet.

Optimerte prosesser, mindre nedetid.

Danfoss har lang erfaring fra den kjemiske industriens behov for økt produksjonskapasitet og bæredyktighet. Forbedringene ved hastighetsstyring av motorer og energibesparelsene i ulike applikasjoner har økt effekten og påliteligheten i prosessene, og redusert karbonutslippene.

Den høye beskyttelsesklassen og konformbelegget på trykte kretskort i frekvensomformerne øker beskyttelsen mot miljøforurensning, aggressive gasser, fuktighet og støv. Disse frekvensomformerne reduserer også varmelast og krav til luftkondisjonering med sin overlegne varmebehandlingsytelse. Dette resulterer i økt levetid for frekvensomformeren, redusert vedlikehold, pålitelig drift i tøffe miljøer, mindre nedetid og lave eierkostnader.

Fordeler for deg når du gjør en handel med Danfoss:

 • Nøyaktig temperaturstyring
 • Sikker, nøyaktig og robust motorstyring
 • Overlegen styring av varme og harmoniske strømmer   
 • Pålitelige løsninger, lave drifts- og vedlikeholdskostnader 
 • Høy ytelse og høy energieffektivitet

Applikasjoner som drar nytte av Danfoss-løsninger:

 • Pumper
 • Kondensatorvifter
 • Kompressorer
 • Ekstrudere
 • Slipemaskiner
 • Ruller
 • Møller
 • Miksere
 • Knamaskiner
 • Tørkere
 • Vifter
 • Doseringsutstyr
 • Sentrifuger
Plast

Plast

Energioptimalisering av sprøytestøping og ekstruderingsmaskiner

Fra den energi-intensive prosessen med å smelte granulater og pulver, til kompoundering, sprøytestøping og ekstrudering, har plastproduksjonsmaskiner mye å tjene på redusert strømforbruk og optimal regulering. Behandling av polyetylener, polyuretaner eller polypropylener i plastkomponenter og emballasjematerialer er en svært konkurransedyktig industri basert på kostnad og kvalitet. Det er derfor presis temperaturstyring både til oppvarming og kjøling, kombinert med kompakthet og fleksibilitet i komponentdesign, gjør Danfoss-løsninger så verdifulle: De tilbyr enkel integrering, leverer førsteklasses presisjon og er svært kostnadseffektive å betjene.

Kunnskap om helelektrisk og hybrid

Når du gjør en handel med Danfoss, får du helelektriske maskiner med verdens lengste erfaring og kunnskap i form av sofistikert og robust motorstyring. Og vi tilbyr også den kunnskapen og det utstyret du trenger for å sikre at kraftomformingen er optimal og energieffektiv, for hybride elektrisk-hydrauliske maskiner, fra sprøytestøping til ekstrudering m.m.

Presisjon, renhet og temperaturstyring

Du står overfor utfordringene ved å opprettholde høy nøyaktighet og vedvarende kvalitet for kontinuerlige trykkprosesser under kostbare varmehåndteringsforhold. Vi har erfaringen og løsningene for å håndtere disse problemene, slik at du oppnår den ytelsen du trenger til produksjonen av stabile plastkomponenter av høy kvalitet, til en tilfredsstillende TCO (total driftskostnad).