Frekvensomformere for industrielle kraner og heiser

 • Oversikt
 • Kontakt oss
 • Produkter
Bedre sikkerhet, bedre ytelse for kraner og heiser

Optimalisering av sikkerhet og ytelse for industrielle kraner

Løfting av utstyr og varer i produksjon eller transport er en funksjon som er felles for all tungindustri, utført av kraner. Og frekvensomformeren som kan sørge for sikrere arbeidsforhold og effektiv drift, bidrar i økende grad også til å forbedre tungindustrier.

Noen av de vanligste industrikranene er traverskraner og portalkraner. I disse kranene henger lasten fra en gripeanordning med kabler, og fungerer som en pendel. Disse svingende lastene er en sikkerhetsfare og legger ekstra press på kranstrukturen. Svingekontroll-løsningen er å regulere bevegelsen ved hjelp av en frekvensomformer ved inngangen til den elektriske motoren.

Hybridisering

Ved å bruke en kombinasjon av diesel og batterilagret elektrisk energi, skaper du muligheter for å barbere toppbelastninger, optimalisere bruk av billigere strømforbruk og vedlikeholde drift ved strømbrudd.

 • Skift forbuk av nettet til stille perioder. Ved å lade batterier på nattetid til lavere priser, for så å bruke den lagrede strømmen når etterspørselen oppstår i løpet av arbeidsdagen, kan kranoperatørene redusere strømutgiftene for den daglige driften.
 • Barbering av topplast for innkommende strøm Ved å bruke batterilagret strøm for å øke topplastkravene, for eksempel når høyt moment er påkrevd ved starten av en løfteoperasjon, er elmotorene skjermet fra topplastkravene. Til syvende og sist betyr dette at kranprodusenten kan dimensjonere motoren til den vanlige lasten, i stedet for til topplasten.
 • Reservestrøm eller blackout-start. Bruk reservebatteri for å erstatte roterende reserve som ellers kan oppnås ved å kjøre dieselgeneratorer. Etter hvert som batterier blir billigere, øker muligheten for å integrere batterier i kraner for sikkerhetskopiering i tilfelle strømforsyningsfeil.

Bremsekontroll, energilagring og mer

Kranens brukeropplevelse består av mange faktorer. Frekvensomformere fra Danfoss tilbyr kran-spesifikke funksjoner og kranestyringssystemer som forbedrer ytelsen på mange måter: 

Åpen sløyfe
For åpen sløyfe, hjelper frekvensomformere fra Danfoss til å sikre utmerket kranytelse uten encodes. Kranen er enkel å drifte for løfting og flytting. For parallell betjening av to motorer utjevner droop-styringen momentet mellom de to motorene.

Lukket sløyfe
Kraner oppnår bedre dynamikk i lukket sløyfe. Danfoss tilbyr fleksible koder-grensesnitt, noe som gjør det mulig med et bredere utvalg av komponenter

Avansert mekanisk bremsestyring

Frekvensomformere fra Danfoss forhindrer laststøt ved start og stopp av løfting. Ved vertikal bevegelse sørger Danfoss for en jevn moment-ramping. Dette sikrer at lasten holdes, stoppes, heves og senkes på en trygg måte til enhver tid. 

Master-slave
For drift i lukket sløyfe er hovedomformeren hastighetsstyrt og overfører en momentreferanse til slave-omformere via analog utgang eller feltbuss. Slave-omformeren fungerer i momentstyringsmodus, og masteromformeren fungerer i hastighetsstyringmodus.

Sensorløs anti-sving
Frekvensomformere fra Danfoss passer godt til oppgaven med å stabilisere laster som svinger, siden de er utstyrt med integrert sensorløs anti-sving-programvare. En anti-sving-kran tar hensyn til løft- og lasttype for å sikre at lasten forblir stabil og ikke svinger. Anti-sving-funksjonen forbedrer sikkerheten, reduserer syklustiden for å forbedre produktiviteten, og krever ingen spesielle operatørferdigheter.

Regenerativ energi
Kranens bremseenergi har tradisjonelt vært tapt som varme. Ved å fange denne bremseenergien ved hjelp av en regenerativ frekvensomformer kan den imidlertid settes i arbeid for å forbedre energieffektiviteten. Frekvensomformere fra Danfoss er tilgjengelige med aktiv frontend (AFE) for regenerativ kapasitet

Funksjoner og fordeler

Enkel idriftsetting takket være innebygde kran-spesifikke funksjoner

Jevn drift uten rykk eller svingninger under oppstart og ramping

Balansering av tandemlast for vogner og kjøretøy, via fordeling av hastighetsmoment eller fallsikring av last

Tandemheis synkroniserer akselhastigheten mellom to heiser

Valg av åpen sløyfe- eller lukket sløyfe

Mekanisk brems for jevn drift og optimal sikkerhet

Kontrollert stopp i tilfelle lasten faller av

Integrert programvare for kransikkerhet sikrer lovfestet overholdelse av funksjonelle sikkerhets-STOPP-funksjoner: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS m.m.

Anti-sving-styring sikrer svært stabil tverrgående bevegelse

Kran-applikasjoner betjent av frekvensomformere fra Danfoss

 • Talje: Løfting og senking av lasten.
 • Bro, portal, eller langtur: Den delen av en kranbro som består av bjelker, transportvogn, endebånd, gangvei og drivmekanisme som bærer vognen og går i en retning som er parallel med rullebanen.
 • Løpekatt, eller flytting på tvers: Enheten som bærer heisemekanismen som flytter seg på broskinnene. Løpekatten kjører på en enkelt motor, eller to motorer koblet til felles aksel.
 • Jib eller boom: Det horisontale elementet som støtter en bevegelig heis festet til en vegg eller til en gulvmontert søyle er kjent som en jib-kran.
 • Sleping: Vinkelbevegelsen til en boom-kran eller jib-kran i horisontalplanet, sett for eksempel i tårn-kraner.

 

Danfoss har frekvensomformere til disse krantypene:

 • Kranbro
 • Kranbro
 • Prosesskraner
 • Skinnegående portalkran
 • Portalkran med gummihjul, RTG-kran
 • Goliath kran
 • Grabb kran
 • Skip til landkran (STS-kran), containerkran, havnekran
 • Marin kran
 • Mobil kran
 • Mobil havnekran
 • Tårnkran
 • Byggetalje

Samarbeid

Danfoss Drives tilbyr personlig rådgivning og applikasjonsdesign fra våre eksperter på frekvensomformere, for å støtte OEM-er, systemintegratorer og industrielle brukere. Vi leverer også tilpassede løsninger for maskinvare og programvare, noe som gir sømløs integrasjon og en rekke funksjoner som optimaliserer hele systemet.

Danfoss Drives er en ledende leverandør av frekvensomformere til kranindustrien. Mer enn 100 000 av våre frekvensomformere sørger for uanstrengt hastighetsstyring og optimal effektivitet, fra de minste kjettingtaljer til de største mobile kranfartøy med løftekapasitet på opptil 10 000 tonn.

Løsninger for nyutviklinger og moderniseringer

I utformingen av nye kraner drar Danfoss Drives nytte av sin årelange erfaring med applikasjoner og frekvensomformer-teknologi. 

Samarbeid innen analyse av omformernes bruk ved hjelp av testkraner, samt optimalisering av styring, ytelse og systemet som helhet, er viktige ekspertområder. Vårt brede serviceutvalg dekker krav til planlagt vedlikehold og optimalisering av moderniseringspakker.

Danfoss Drives' tekniske support- og serviceteam kan bistå systemintegratorer og kranprodusenter på alle stadier i et prosjekt, fra bygging av skap til idriftsetting. Våre nøkkeltjenester dekker hele kranens levetid og omfatter teknisk støtte, oppstart, vedlikehold, reservedeler, oppgraderinger og opplæring.

Effektiv bremsestyring for Elgi støperikraner

Dedikert applikasjonsprogramvare for mekanisk bremsing gir nøyaktig heishastighet, kranbro-sikkerhet og bremsestyring hos Elgi Mukand.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter