Frekvensomformere for vikling og avvikling i industrien

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Frekvensomformere for vikling og avvikling i industrien

Oppnå høy viklende og avviklende presisjon samtidig som du sparer energi

For å forbedre prosesspålitelighet, kvalitet og effektivitet mens du kutter driftskostnader, kan du bruke variabel hastighetsstyring for å vikle og avvikle i papir-, stål-, kjemikalie- og tekstilprosesser. En ettermontert frekvensomformer kan i tillegg aktivere høyere viklings- og avviklingshastigheter uten avbrudd, i prosessen takket være forbedret styringsytelse.

For ekstremt streng styring av vikling over et bredt hastighetsområde gir frekvensomformere fra Danfoss akkurat det riktige momentområde og -oppløsning. Ved hjelp av frekvensomformere kan du derfor oppnå høy viklingshastighet, samtidig som du sparer energi.

Når vikling eller avvikling opererer med konstante bremsesykluser, vil en frekvensomformer fra Danfoss sørge for spesielle fordeler som sparer energi. Ved bremsing returnerer vikling/avvikling mye energi til frekvensomformerens DC link. Normalt slippes denne energien fra bremsemotstandene. Men frekvensomformere fra Danfoss kan legge til rette for betydelige energibesparelser ved å regenerere overskuddsenergi fra DC-koblingen til strømnettet, eller ved å mate energien over felles DC-buss til omformervikleren.

Fordelene ved frekvensomformerens styring av vikler- og avvikler-applikasjoner inkluderer også:

  • høyere kvalitet gjennom bedre momentstyring
  • økt tilgjengelighet gjennom større pålitelighet
  • reduserte vedlikeholdskostnader
  • plassbesparelser på grunn av kompakt og smalt design av omformerskap
  • enkel integrasjon, installasjon og idriftsetting
  • økt energieffektivitet

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter