Optimal 2 - en enkel injusteringsmetod som optimerar värmesystemet

  • Översikt
Optimal 2 banner

Danfoss erbjuder en enkel injusteringsmetod

Vi kallar metoden för Optimal 2. Den innebär att man ser över byggnadens värmesystem, byter ut ventiler, termostater, stamventiler och gör en enkel injustering. Injusteringen görs efter tabeller och mallar baserat på rumsareor, inga avancerade beräkningar krävs. Du som är installatör kan alltså energieffektivisera hela värmesystemet på egen hand - byta undercentral och balansera radiatorsystemet.

Återbetalningstid

Investeringen i Optimal 2-lösningen har en återbetalningstid på 3-5 år och vi har många nöjda kunder som varmt kan rekommendera Optimal 2. 

Vill du bli certifierad Optimal 2-installatör?

Vi certifierar företag inom Optimal 2. Målet med certifierade företag är att alla fastighetsägare skall kunna känna en trygghet när man väljer en installatör att injustera sin fastighet. För att kunna bli certifierad ska företaget ha genomgått en utbildning i Optimal 2-metoden samt genomfört ett antal projekt. Dessa projekt är genomförda efter den vägledning som Danfoss upprättat. En slutlig inventering av projekten visar sedan det goda slutresultatet för kunden. 

Vill du bli en certifierad installatör inom Optimal 2? Kontakta din lokala Danfoss säljare för mer information om hur du kan bli certifierad och få möjligheten att erbjuda dina kunder effektivare värmesystem. 

Varför ska du arbeta med Optimal 2?

Lägre energiförbrukning tack vare en jämn fördelning av värmen

Mindre oljud från ventiler och radiatorer

Rättvisare fördelning av värmekostnaden

Enkel injustering och installation

Kort återbetalningstid

Möjlighet för installatörer att skapa affärer