Optimal 2

  • Översikt

Smart injustering i värmesystem

Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid någon form av injustering efter att bytet är gjort. Ofta är det svårt att få fram dokument på gamla anläggningar och om fler åtgärder har gjorts i systemet, till exempel byte av fönster eller tilläggsisolerat, krävs nya beräkningar.

Detta kan bli dyrt att få upprättat, vilket leder till att fastighetsägare undviker att investera i injusteringar.

För närvarande har cirka 60-70 % av flerbostadshus i norra Europa, även de som
byggdes under de senaste 30 åren, värmesystem med minimal, ingen injustering och/eller dålig temperaturkontroll. Detta innebär en stor möjlighet till förbättring, både av kommersiella och miljömässiga skäl.

Med Danfoss Optimal 2 har du som installatör en smidig metod för injustering av tvårörs-system.

Vår långa erfarenhet är din garanti

Danfoss har verkat inom värmebranschen sedan 1933 och är marknadsledande inom automatisk värmeregleringsteknik. I sortimentet finns bland annat radiatortermostaten och den automatiska differenstrycksregulatorn som Danfoss är den ursprungliga uppfinnaren till.

Danfoss certifierar företag enligt Optimal 2-metoden

Målet med certifierade företag är att alla fastighetsägare skall kunna känna en trygghet när man väljer en installatör att injustera sin fastighet. För att kunna bli certifierad ska företaget ha genomgått en utbildning i Optimal 2-metoden samt genomfört ett antal projekt. Dessa projekt är genomförda efter den vägledning som Danfoss upprättat. En slutlig inventering av projekten visar sedan det goda slutresultatet för kunden.