Tryckoberoende styrventiler löser problem i bostadsrättsföreningen

onsdag 22 april 2020

I Göteborg är vintrarna långa, mörka och kyliga. Ett mysigt och varmt vardagsrum och gott om varmvatten gör det avsevärt lättare att ta sig igenom vintermånaderna. Tyvärr hade de boende i bostadsrättsföreningen Göteborgshus inget av detta. Värme och- varmvattenförsörjningen var instabil och klagomålen till fastighetsförvaltaren blev bara fler och fler. Dessutom var returtemperaturen för fjärrvärme för hög, vilket ledde till avsevärda straffavgifter och höga energiräkningar från fjärrvärmebolaget.

Första steget: Installation av energihanteringssystem

För att lösa problemet kallade man in energistyrningsexperter från Dunderon. Efter noggrann inspektion av den befintliga värme- och varmvattenlösningen introducerades Dunderons energihanteringssystem, vilket innebar installation av elektroniska regulatorer på de decentraliserade undercentralerna för rumsvärme och den centrala undercentralen för varmvatten.

Efter detta började situationen i lägenheterna förbättras. Rumstemperaturerna var behagliga och varmvattentillförseln var mer stabil. På fjärrvärmeverket var man dock långt ifrån nöjda. Flödet på den primära fjärrvärmesidan var nu till och med högre och returtemperaturen hade inte förbättrats. Energikostnaderna sköt i höjden och bostadsrättsföreningen och de boende fick betala dyra pengar för uppvärmningen. Något var tydligen fel på sekundärsidan och Dunderon bad Danfoss hjälpa till för att kunna tillhandahålla en långsiktig lösning på problemet.

Anders Gustavsson från Danfoss och Robert Kviberg från Dunderon

Andra steget: Tryckoberoende ventiler och nya värmeväxlare löser problemet

Tillsammans bestämde sig de båda företagen för att byta ut de befintliga värmeväxlarna på undercentralerna mot nya värmeväxlare med mikrokanaler från Danfoss. Man bytte dessutom ut de befintliga tvåvägsventilerna mot AVQM tryckoberoende styrventiler för fjärrenergisystem.
Det nya systemet möjliggjorde väsentliga förändringar i  grundläggande driftsparametrar i den sekundära kretsen. Vattenflödesnivån kunde sänkas från 40 % till 20 % och tilloppstemperaturen minskades med tio grader till endast 60 °C. Resultatet uppfyllde alla förväntningar. De boende kunde nu njuta av en behaglig inomhusmiljö och ständig tillgång till varmvatten och bostadsrättsföreningen minskade energikostnaderna med så mycket som 25 %. Lägre flöden och låg returtemperatur innebar även bonus från fjärrvärmeföretaget.

Hur man löser problemet med AVQM-ventiler

Tryckoberoende styrventiler:
• Förhindrar pendling vid styrventilerna
• Ökar precisionen vid temperaturstyrning
• Möjliggör minskning av  tillförseltemperatur – inget överflöde
• Lägre returtemperatur till fjärrvärmesystem

Related products

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Virtus – intelligenta tryck- och flödesregulatorer

  En ny generation intelligenta Virtus tryck- och flödesregulatorer har anlänt för att säkerställa robusta fjärrvärmenät med bättre funktion och prestanda genom förbättrad balansering. De unika och intelligenta optimeringsfunktionerna iNET och iSET kan dessutom spara ännu mer energi.

 • if (isSmallPicture) { Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer – Danfoss } else { Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer – Danfoss }
  Differenstrycks-, flödes- och temperaturregulatorer

  Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten. Optimal hydronisk balans och perfekt temperaturreglering är viktigt för maximal effektivitet hos värme- och kylnät.

 • if (isSmallPicture) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Differenstrycksregulatorer – Danfoss } else { Differenstrycksregulatorer – Danfoss }
  Differenstrycksregulatorer

  Differenstrycks- och flödesregulatorerna etablerar ett konstant och lägre differenstryck med hjälp av en motordriven reglerventil eller ett komplett system/en undercentral. Detta eliminerar tryckvariationer och förbättrar kvaliteten på temperaturregleringen.