Pappers- och massaindustri

Uppnå hög precision samtidigt som du sparar energi

Oavsett om det rör sig om tidningspapper, fint papper och specialpapper, träprodukter, förpackningsmaterial och andra pappersprodukter är precision det viktigaste i den här tunga industrin. För att bibehålla en papperskvalitet och finish på hög nivå ställs höga tekniska krav på pappersbruket för att få ut så mycket som möjligt av driftskostnaderna. Extrem noggrannhet och renhet, som kan vara svårt att uppnå i den tunga industrimiljön, är vad som kännetecknar pappers- och massaindustrin.  I den här energiintensiva industrin med hög vattenförbrukning är det oerhört viktigt med energieffektivitet för att bibehålla konkurrenskraften.

Genom att styra varvtalet för pumpar och fläktar för att uppfylla behov exakt utan att överskrida dem kan du skapa stora energibesparingar för pappersmaskinerna. Med avancerad maskinstyrning kan du förbättra processregleringen genom att underlätta insamling att mät- och övervakningsinformation. Danfoss lösningar ger precisa och snabba svar för styrningen, flexibel integrering för att reglera systemen samt en stabil och korrekt motorstyrning.

Förbättra effektiviteten och minska vattenförbrukningen och driftskostnaderna med Danfoss lösningar för styrning av pumpar, fläktar och transportbanor i de olika avdelningarna av bruket, från massastationen med massatorken, till mäldberedning och massabehandling och vattenrening till färdigt papper.

Moment och varvtalsreglering för rullmaskiner med hög noggrannhet

Några av de mest krävande tillämpningarna inom pappers- och massaindustrin är kontinuerlig banreglering och rullmaskiner. Frekvensomriktarna måste kunna hantera extremt noggranna moment och varvtalsregleringar i ett stort intervall, vilket innebär att momentupplösningen måste vara tillräckligt hög för dessa tunga industritillämpningar.

Få en bättre reglering av rullmaskinen och den extra finishen som krävs med märkningen på rätt plats. Med Danfoss lösningar som tillförlitligt matchar momentintervall och upplösning är detta möjligt. Du får en mer exakt drift på upprullningsstationerna samt placering av de rullar som används för att centrera och förflytta pappersrullarna, vilket är viktigt för tillverkningen. Korrekt momentstyrning gör att papper och förpackningsmaterial inte blir skrynkligt.

För att säkerställa att maskinens utformning eller uppgradering fungerar i massa- eller pappersanläggningen kan du få hjälp av Danfoss experter med systemreglering och åsidosättande av kontrollsystem, dimensionering av frekvensomriktare, idrifttagning, kunskap om ställverk samt övergripande projektledning.

Hos Danfoss ingår alltid expertråd och stöd under livscykeln. Läs om hur du kan använda detta:

Reningsverk

Massatillverkning förbrukar mycket vatten i massaprocessen. För att tillhandahålla vatten för massa- och papperstillverkningen och för att hantera avloppsvattnet från massabruket krävs många pumpar som styrs av frekvensomriktare.

Processen för att delignifiera den kemiska massan kan, om den inte regleras, släppa ut stora mängder organiskt material i miljön, särskilt i floder och sjöar. Utflödet av avloppsvatten kan också vara en källa till föroreningar, om vattnet innehåller lignin från massan, omfattande biologisk syreförbrukning (BOD) och upplöst organiskt kol (DOC) tillsammans med alkoholer, klorater, tungmetaller och kelerande ämnen.

Miljöpåverkan från detta utflöde minskas genom att man stoppar kretsloppet och återvinner den ”svarta massan” samt använder mindre skadliga ämnen i massa- och blekningsprocessen. I dag är de kemiska massabruken, särskilt där sulfid används, i allmänhet självförsörjande och drivs i ett stängt kretslopp, vilket innebär att nästan inga oorganiska kemikalier släpps ut i miljön.

Läs mer om Danfoss kunskaper för optimering av dessa processer, även i andra närliggande industrier:

Tillämpningar

 • Pump för inloppslåda
 • Viraledvals
 • Ledvals
 • Pressvalsar
 • Torkcylindrar
 • Bestrykare
 • Kalander
 • Rullstol
 • Rullmaskin
 • Avrullare
 • Skärmaskiner