Danfoss Smart Store ADC visar vägen mot hur man skapar en stormarknad med nettonollutsläpp

 • Översikt
 • Referensobjekt
 • Tillhörande tillämpningar
 • Markerade produkter
 • Kontakta oss

En unik stormarknad

Den 29 juni öppnar COOP 365 Smart Store för allmänheten. I Danfoss Smart Store är kyl- och värmeteknikerna i drift dygnet runt, alla dagar. Det handlar inte om ett laboratorium som simulerar verkliga förhållanden. Kunder öppnar skåpsluckor hundratals gånger om dagen, vilket sätter press på kyl- och uppvärmningssystemen i butiken. Danfoss Smart Store demonstrerar hur våra lösningar fungerar i praktiken.

BALS, Brugsforeningen för Als och Sundeved, Danmarks största oberoende livsmedelsbutik, kommer att hyra byggnaden från Danfoss där en COOP 365discount-stormarknad kommer att inhysas. BALS, som samarbetar med COOP, har totalt 13 butiker i området runt Sønderborg i Danmark och har sedan 2015 konsekvent minskat energianvändningen i butikerna. Hittills har man minskat sina totala CO2-utsläpp med 44 %. Därför var det ett naturligt nästa steg för BALS att bli partner i projektet.

Lars G. Andersen, managing Director för BALS, säger:

”Vi har redan stor erfarenhet, men de stigande energipriserna har ökat behovet av förändring. Våra 13 stormarknader har moderniserats och vi har nästan ingen kostnad för uppvärmning i butikerna eftersom värmen kommer från våra freonfria kylsystem, solceller och värmepumpar. Det är en fördel med dagens energipriser och det minskar våra CO2-utsläpp. Vi är stolta över att vara en del av en av världens mest energieffektiva stormarknader och testa lösningarna som kan hjälpa till att göra byggnader klimatneutrala.”

People at the ground-breaking ceremony

Ny ”Smart Store” banar väg för 2000-talets stormarknader

Ny ”Smart Store” -butik kommer att fungera som Danfoss testcenter för teknik för energieffektivitet.  ”Smart Store” -butiken förväntas vara cirka 50 % mer energieffektiv jämfört med en typisk stormarknad utrustad med första generationens CO2-kylsystem.

Skalbar teknik

Installationerna och teknikerna i stormarknaden är skalbara. De kan tillämpas i små butiker såväl som i enorma stormarknader.

Stormarknadens kylsystem (kylning och komfortkylning) drivs endast med naturliga köldmedier (CO2). CO2-baserade köldmedier reducerar inte ozonlagret och har lägsta möjliga GWP-värde (Global Warming Potential). Dessutom är CO2 -köldmedier mer effektiva än traditionella HFC-system när det gäller energieffektivitet i olika väderförhållanden.

Stormarknaden är utrustad med en värmeåtervinningsenhet som fångar upp överskottsvärme från kylsystemen och värmer upp hela butiken och omgivande ytor via fjärrvärmenätet. Värmeåtervinningsenheten återanvänder överskottsvärme från kylsystemet, vilket leder till att det externa värmebehovet minskas med upp till 89,7 %. Energipaketet kan dessutom vid behov leverera extra värme och kyla.

Smarta energisystem

Solpaneler på 100 kW på taket gör det lättare att optimera butiksdriften. Under soliga dagar kan solenergi ackumuleras i frysarna. Genom att temperaturen i frysarna sänks ytterligare, t.ex. från -18 till -25, kan solenergi ackumuleras (samtidigt som batterilagringen minskar). När solpanelerna är mindre effektiva på grund av dåligt väder återgår temperaturen till normala inställningar.

Utveckling tillsammans med kunderna

Stormarknaden har två separata kylsystem som fungerar oberoende av varandra. Stormarknadens drift kan därför fortsätta under tiden som Danfoss utvecklar nya lösningar tillsammans med kunderna. Och när framtida tillämpningar testas förblir kyl- och frysskåpen kalla.

Certifieringar

DGNB Gold (EU)

LEED Platin (USA)

De slutliga certifieringarna kan endast erhållas efter sex månaders verksamhet.

Smart Store‑stormarknaden tillhandahåller inspiration för hur man utan en massa ytterligare resurser bygger DGBN/LEED-certifierade butiker och säkerställer sunda och framtidssäkrade byggnader med positiv inverkan på det omgivande samhället.

Biologisk mångfald

Åtskilliga initiativ har tagits för att den lokala biologiska mångfalden ska påverkas positivt. Ett exempel är de stora pergolorna som omger byggnaden och som vattnas med hjälp av uppsamlat regn- och ytvatten. Dessutom kommer man att plantera olika inhemska grässorter och ”gröna tak” för att skapa en mikromiljö för biologisk mångfald.

Kylnings- och uppvärmningskapacitet för en butik på 1 500 m2 och 250 m2 ADC

30 kW medeltemperatur:

13 kW frys – låg temperatur

20 kW komfortkyla/-ventilation för butik och ADC (ytterligare 20 kW från takmonterad vattenkylare)

Få stormarknader till nettonoll

Med världens befolkning som förväntas nå 10 miljarder människor år 2050 är hållbar livsmedelshandel och livsmedelslagring viktigare än någonsin. Ändå är detta ett ofta förbisett steg i utfasningen av fossila bränslen i samhället.

Referensobjekt

 • if (isSmallPicture) { Meny stormarknad; } else if (isBigColumns) { Meny stormarknad } else { Meny stormarknad }
  Dansk stormarknad sänker uppvärmningskostnaden och CO₂-avtrycket med Danfoss Heat Recovery Unit (HRU) | Danfoss

  En populär dansk stormarknad sänkte sin årliga värmekostnad med 89,7 % och sitt CO₂-avtryck med 6,7 ton per år genom att använda spillvärmen från sitt kylsystem.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Danfoss produkter i den helt miljövänliga norska livsmedelsbutiken

  Livsmedelsbutiken REMA 1000 i norska Trondheim sticker ut från de flesta andra livsmedelsbutiker. Den är helt miljövänlig och med en innovativ lösning från Danfoss kan butiken göra energibesparingar på 30 %.

Tillhörande tillämpningar

 • if (isSmallPicture) { HRU - Heat Recovery Unit; } else if (isBigColumns) { HRU - Heat Recovery Unit } else { HRU - Heat Recovery Unit }
  HRU - Heat Recovery Unit

  HRU – Heat Recovery Unit en komplett enhet för värmeåtervinning. Den är utformad för att återvinna spillvärme från CO2-kylanläggningar. Återvunnen värme kan användas för uppvärmning eller returneras till fjärrvärmenätet.

Markerade produkter

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Värmeåtervinning för supermarkets HRU

  HRU-enheten är utformad för att återvinna spillvärmen från CO2-kylanläggningar. Återvunnen värme kan användas för uppvärmning eller returneras till fjärrvärmenätet. En perfekt lösning för stormarknader som använder kylskåp för sina varor. Systemet innehåller en undercentral med ackumulatortankar.

 • if (isSmallPicture) { Elektroniska regulatorer för kyla och luftkonditionering - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektroniska regulatorer för kyla och luftkonditionering - Danfoss } else { Elektroniska regulatorer för kyla och luftkonditionering - Danfoss }
  Elektroniska regulatorer för kyla och luftkonditionering

  Elektroniska regulatorer är helt elektroniska system utvecklade för övervakning och optimering av kommersiella och industriella kyl- och luftkonditioneringssystem.

 • if (isSmallPicture) { Temperaturgivare för kyla - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturgivare för kyla - Danfoss } else { Temperaturgivare för kyla - Danfoss }
  Temperaturgivare för kyla

  Temperaturgivare för kyla används för tillämpningar inom luftkonditionering samt även kommersiella och industriella kyltillämpningar. Pt 1000-givarelementet uppfyller kraven i DIN/IES 751 klass B och garanterar en korrekt och tillförlitlig temperatursignal som kan användas för reglering, säkerhet och dataloggning.

 • if (isSmallPicture) { Tryckgivare för kyla - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tryckgivare för kyla - Danfoss } else { Tryckgivare för kyla - Danfoss }
  Tryckgivare för kyla

  Tryckgivare för kyla används för tillämpningar inom kommersiell luftkonditionering samt även kommersiella och industriella kyltillämpningar. De är tillverkade av rostfritt stål, vilket gör dem kompatibla med fluorerade och naturliga köldmedier. Lasersvetsning utan mjuka tätningar ger en hermetisk täthet i decennier.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information.

*
*
*
*

Please read our data privacy policy.