HRU - Heat Recovery Unit

  • Översikt
  • Dokument
  • Utbildning
  • Tillhörande produkter

Sänkta värmekostnaderna och minskat2 koldioxidavtryck för stormarknader med Danfoss värmeåtervinningsenhet

HRU-enheten är utformad för att återvinna spillvärmen från 2 CO2-kylanläggningar. Återvunnen värme kan användas för uppvärmning eller returneras till fjärrvärmenätet. En perfekt lösning för stormarknader som använder kylskåp för sina varor. Systemet innehåller en värmeunderstation med ackumulatortankar.

Läs nyhetsartikel

Fjärrstyrning och övervakning

HRU-enheten är utrustad med Danfoss automatiska styrenhet ECL som kan fjärrstyras. Danfoss erbjuder också den webbaserade lösningen ECL Portal (ecl.portal.danfoss.com), som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larmfunktionalitet från understationen. ECL-portalens användarvänliga gränssnitt och smidig åtkomst via PC eller smartphone dygnet runt förbättrar servicenivån och minskar kostnaderna.

Konstruktion och installation

HRU-enheten är utformad för golvmontering, och levereras som standard i ett stycke, men den kan delas i tre delar för transport genom smala utrymmen. Alla värmeväxlare tillverkas med Danfoss egenutvecklade Micro Plate-teknik som avsevärt förbättrar undercentralens prestanda och livslängd. Standardmodellens konstruktion gör det möjligt att förbereda rören i byggnaden där stationen ska installeras innan leverans. Rör som har förberetts med automatsvetsning garanterar bästa möjliga svetskvalitet.

Se 3D-modell

Stormarknader blir värmeleverantörer

Stormarknadskedja fokuserar på den gröna energiomställningen med Danfoss HRU.

Case stories

Klimatvänlig lösning

HRU-enheten är miljövänlig och minskar 2koldioxidutsläppen. Stormarknader har stora möjligheter att samla upp överskottsvärme från sina kylsystem för att värma upp butiksområdet. I vissa områden kan spillvärme överföras till hushåll via värmenätet. Systemets effektivitet gör att investeringen snabbt blir lönsam och gör det möjligt att spara pengar på uppvärmning på längre sikt.

Förtillverkning säkerställer effektivitet på arbetsplatsen

HRU-enheten baseras på en 3D-modell som tagits fram av vår designavdelning. Alla komponenter, som till exempel värmeväxlare, styrventiler, pumpar och mätutrustning kopplas samman virtuellt. Rören bockas, klipps och svetsas enligt den 3D-modellerade designritningen med stöd av automatiserade maskiner vilket säkerställer optimal kvalitet och kort leveranstid. Enheterna har en modulär design, vilket underlättar transport och montering. Värmeenheterna har en styrpanel som funktionstestas och är klar för användning efter anslutning av kylsystemets understation till strömförsörjning på plats.

Danfoss understation är en komplett produkt som är designad från grunden, funktionstestad och klar för användning. Danfoss har över 40 års erfarenhet av tillverkning av understationer, vilket gör att våra produkter har överlägsen funktionalitet och prestanda.

Funktioner och fördelar

HRU-enheten minskar värmekostnaderna (avkastning på investeringen inom 1–3 år, beroende på den aktuella värmekällan)

De förtillverkade understationerna minskar utrymmesbehovet med upp till 30 % jämfört med platsbyggda lösningar

Enkel installation och användning med fjärrstyrning via Danfoss kostnadsfria molnbaserade ECL-portal eller via andra protokoll som t.ex. Modbus

Alla Danfoss produkter uppfyller kraven för tillverkning enligt PED 2014/68/EU och fordonsstandarden ISO9001/ISO14001/IATF 16949

Vill du lära dig mer?

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad HRU - Heat Recovery Unit Engelska Flera 20 aug., 2018 1.5 MB .pdf
Faktablad HRU - Heat Recovery Unit Engelska Flera 24 aug., 2017 1.3 MB .pdf

Tillhörande produkter