Minska energiförbrukningen och bli grön med Danfoss Heat Recovery Unit (HRU)

måndag 4 april 2022


Det har aldrig varit så stort fokus på minskad energiförbrukning och minskat koldioxidavtryck än idag - men detta uppnås ofta genom att man kompromissar med användbarhet och verkningsgrad. Danfoss värmeåtervinningsenhet HRU erbjuder stora miljöfördelar samtidigt som den sänker dina värmekostnader och ger dig kort avkastning på investeringen.

Spara upp till 90 % på värmeräkningen


Danfoss värmeåtervinningsenhet (HRU) är utformad för återvinning av spillvärme från kylinstallationer med koldioxid. Den återvunna värmen kan användas för bostads- och butiksuppvärmning, uppvärmning av vatten eller, där så är möjligt, säljas till lokala fjärrvärmeföretag.

Värmeåtervinningsenheten har visat sig minska värmekostnaderna med upp till 90% och koldioxidavtrycket med upp till 50%, vilket gör att du får en snabb avkastning på din investering samtidigt som du bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vi är stolta över vår värmeåtervinningsenhet, eftersom den erbjuder våra kunder handfasta resultat och avsevärt bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Fler än 100 installationer i Europa gör att enheten är väl beprövad. Värmeåtervinningsenheten är ett klokt val för stormarknader som använder en kylanläggning med koldioxid, säger Dawid Lawreszuk, HRU Project Manager på Danfoss.

Funktioner och fördelar med värmeåtervinningsenheten:

  • Avsevärt lägre värmekostnader
  • Snabb avkastning på investeringen (1–3 år beroende på aktuell värmekälla)
  • Prefabricerade transformatorstationer gör att utrymmesbehovet minskar med upp till 30% (jämfört med lösningar som byggs på plats)
  • Enkel installation och användning med fjärråtkomst via Danfoss kostnadsfria molnbaserade ECL-portal eller via andra protokoll, till exempel Modbus
  • Alla Danfoss-produkter är tillverkade i enlighet med PED 2014/68/EU och uppfyller kraven i ISO9001/ISO14001/IATF 16949 för fordon

Mer information om Danfoss värmeåtervinningsenhet finns på HRU.danfoss.se

Lär dig mer om värmeåtervinningsenheten Gå till vår Product Store Kontakta oss