Danfoss produkter i den helt miljövänliga norska livsmedelsbutiken

fredag 8 augusti 2014

Livsmedelsbutiken REMA 1000 i norska Trondheim sticker ut från de flesta andra livsmedelsbutiker. Den är helt miljövänlig och med en innovativ lösning från Danfoss kan butiken göra energibesparingar på 30 %.

REMA 1000 ser ut som en vanlig livsmedelsbutik men här slutar likheterna. Butiken har gräs på taket, luftgardiner vid entrén, fyra energibrunnar som är 170 meter djupa samt specialpaneler på utsidan av byggnaden för att kunna utnyttja dagsljuset i byggnaden på ett så effektivt sätt som möjligt.

Det viktigaste är att REMA 1000 är miljövänlig när det gäller energibesparingar. Livsmedelsbutiken har ett helt nytt system för värmeåtervinning som baseras på koldioxid. Grundidén bakom den nya lösningen är att kylsystemet även fungerar som värmepump på vintern och ger kyla för luftkonditioneringen på sommaren. 

Överskottsvärmen från kylsystemet används som golvvärme, för att värma upp all luft som strömmar in i ventilationsenheten och för att hålla trottoarerna snö- och isfria under de kalla norska vintrarna.

Med lösningen minskar butiken sin energiförbrukning med 30 %.

Prime Tower i Zürich

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.