Värmeåtervinning för supermarkets HRU

  • Översikt
  • Verktyg och appar

Värmeåtervinning - Heat Recovery Unit

HRU-enheten är utformad för att återvinna spillvärmen från CO2-kylanläggningar. Återvunnen värme kan användas för uppvärmning eller returneras till fjärrvärmenätet. En perfekt lösning för stormarknader som använder kylskåp för sina varor. Systemet innehåller en undercentral med ackumulatortankar.

Den är utrustad med Danfoss automatiska styrenhet ECL som kan fjärrstyras. Danfoss erbjuder också den webbaserade lösningen ECL Portal (ecl.portal.danfoss.com), som möjliggör fjärrstyrning, övervakning och larmfunktionalitet från understationen. ECL-portalens användarvänliga gränssnitt och smidig åtkomst via PC eller smartphone dygnet runt förbättrar servicenivån och minskar kostnaderna.

Fördelar och funktioner

HRU-enheten minskar värmekostnaderna (avkastning på investeringen inom 1–3 år, beroende på den aktuella värmekällan)

De förtillverkade understationerna minskar utrymmesbehovet med upp till 30 % jämfört med platsbyggda lösningar

Enkel installation och användning med fjärrstyrning via Danfoss kostnadsfria molnbaserade ECL-portal eller via andra protokoll som t.ex. Modbus

Alla Danfoss produkter uppfyller kraven för tillverkning enligt PED 2014/68/EU och fordonsstandarden ISO9001/ISO14001/IATF 16949

Stormarknader blir värmeleverantörer

Stormarknadskedja fokuserar på den gröna energiomställningen med Danfoss HRU.

Verktyg och appar