Tappvarmvatten

 • Översikt
 • Tillhörande produkter
 • Referensobjekt
 • Utbildning

Med system från Danfoss behöver du aldrig oroa dig för legionella eller för otillräckligt eller kallt vatten i badrummen. Våra tappvarmvattenlösningar omfattar varmvattenberedare som kan anslutas till flera tankar samt lagrings- och laddningssystem, varmvattenventiler som förhindrar legionella samt temperaturregulatorer. När de används tillsammans kombinerar de kraven på hög prestanda, komfort, hygien och resurseffektiv drift – även vid belastningstoppar.

Färskvattensystem för decentraliserad tappvarmvattenuppvärmning används antingen separat eller integrerade i en plattstation. De värmer bara upp tappvattnet när det behövs. Om det planeras på rätt sätt kommer rörvolymen mellan färskvattensystemet och kranarna i en lägenhet att vara mindre än tre liter (när legionellatestning inte krävs).

Varmvattenproduktion

Varmvattenproduktionen sker med en av våra varmvattenberedare. Dessa kan utrustas med en eller flera lagringstankar för att ge tillräckligt med varmvatten vid toppbelastning. De kan även förses med en lagringsladdningsprincip. De uppfyller hygien-, säkerhets- och temperaturkrav och kan anslutas till olika energikällor. Att lägga till varmvattenventiler och temperaturregulatorer bidrar till att förhindra legionella. Tillsammans uppnås en högeffektiv, bekväm, hygienisk och resurseffektiv produktion av tappvarmvatten.

Varmvattendistribution

Varmvattnet distribueras sedan till tappningspunkterna. I de flesta fall kräver byggnadens storlek en serie stigrör där varmvattnet cirkulerar. Våra termiska balanseringsventiler säkrar den hydroniska balansen och eliminerar långa väntetider. Eftersom ventilerna styr temperaturen förhindrar de även att vattnet blir för varmt, vilket orsakar kalkavlagringar, korrosion och ineffektiv energianvändning. Vanligtvis ställs ventilerna in på en temperatur där legionellabakterier inte kan växa.

Smart och energieffektiv minskning av legionellarisken

De termiska balanseringsventilerna kan förses med termostatiska eller elektroniska desinficeringsmoduler som möjliggör periodiska spolningar av systemet för att ta död på eventuella legionellabakterier. Det elektroniska systemet för temperaturregistrering övervakar alla temperaturer och initierar den trygga och energieffektiva desinficeringscykeln. Det lagrar också temperaturdata i loggar. Den elektroniska regulatorn kan enkelt nås på mobila enheter via Wi-Fi eller integreras i byggnadshanteringssystem (BMS) för fjärrstyrning, övervakning och larmändamål.

I närheten av tappställena finns det ibland behov av att sänka varmvattentemperaturen. Våra ventiler för blandning av varmvatten säkerställer att utgående vattentemperatur är säker för förbrukning.

Hälsosam lösning​

Självbegränsande värmekablar levererar endast kraft då det behövs och anpassar matningen efter omgivningstemperaturen. Det bidrar till att minska vattenspillet eftersom du omedelbart kan få varmvatten som ger tillämplig desinfektion för att undertrycka legionellabakterierna.

Hur balanserar man tappvarmvattensystem?

Vilka är problemen och utmaningarna med tappvarmvattensystem i icke-bostadshus? Se varför hydronisk balansering är viktigt, vilken typ av balansering som är bäst och hur denna kan lösa problemen.

Hur vi kan hjälpa dig

En partner med hög tappvarmvattenexpertis

Hög prestanda och energieffektivitet

Resurseffektiv drift

Godkänd legionellatestning

Lägsta möjliga driftskostnader

MTCV termiska balanseringsventiler med elektronisk regulator CCR2+

Upprätta säkra och energieffektiva tappvarmvattensystem och fjärrstyr dem via en mobil enhet.

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Självbegränsande kablar; } else if (isBigColumns) { Självbegränsande kablar } else { Självbegränsande kablar }
  Självbegränsande kablar

  Självbegränsande värmekablar för inomhusbruk används för underhåll av varmvattenförsörjning och andra vätskor som måste hålla en viss temperatur. Kabelns självbegränsande funktion ser till att kabelns uteffekt ökar eller minskar beroende på omgivningstemperaturen. Detta säkerställer att det finns varmvatten i alla kranar, vilket ger besparingar jämfört med ett cirkulerande varmvattensystem.

 • if (isSmallPicture) { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss } else { Självverkande temperaturregulatorer – Danfoss }
  Självverkande temperaturregulatorer

  Temperaturregulatorer av termostattyp används för att reglera flödestemperaturen i momentana och lagrande tappvarmvatten- och värmesystem. I flerfamiljshus och kommersiella fastigheter används de i varmvattensystem och för att begränsa returtemperaturen i fjärrvärmetillämpningar.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV } else { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV }
  MTCV med CCR2+

  Termiska balanseringsventiler ger en dynamisk, temperaturbaserad balanseringslösning för tappvattenapplikationer. I kombination med CCR2+ skapas en smart och energieffektiv elektronisk regleringslösning för att övervaka och desinfektera tappvarmvattensystem.

Referensobjekt

 • if (isSmallPicture) { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina; } else if (isBigColumns) { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina } else { Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina }
  Frostskydd av rör i 600 lägenheter i Suzhou i Kina

  Staden Suzhou grundades 500 f.Kr. Det är idag en storstad i sydöstra Jiangsuprovinsen i östra Kina, cirka 10 mil nordväst om Shanghai. Det är ett stort ekonomiskt centrum och en lokal handelsplats, och det är den näst största staden i provinsen efter huvudstaden Nanjing. 

Utbildning