VLT® 2800

  • Översikt

VLT® 2800 har nått slutfasen i sin livscykel och tillverkas inte längre. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning.

Slutfas: En frekvensomriktare som når slutfasen har begränsade servicemöjligheter. Ett begränsat antal reservdelar, underhålls- och reparationstjänster är tillgängliga så länge som materialet finns. Det går inte att teckna några nya serviceavtal. Endast befintliga serviceavtal med våra kunder gäller.

Efterträdaren VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 är inte bara en efterträdare, den är helt enkelt det bästa valet. Frekvensomriktaren är helt bakåtkompatibel och har flera ytterligare funktioner som gör den flexibel, kommunikativ och lätt att använda. Den är det bästa valet för dina tillämpningar.

Effektområde
1 x 200–240 V ......... 0,37–2,2 kW
3 x 220–240 V ......... 0,37–3,7 kW
3 x 380–480 V ......... 0,37–22 kW