DrivePro® Retrofit

 • Översikt
 • Hur det fungerar
 • Vanliga frågor
 • Referensobjekt

Säkerställ maximal produktion och effektivitet

Öka den sammantagna prestandan och energieffektiviteten för ditt frekvensomriktarsystem genom att byta ut föråldrade frekvensomriktare mot den senaste tekniken.

Med ett proaktivt tillvägagångssätt för att planera bytet i god tid i förväg kan du anpassa eftermonteringen till din tidslinje och justera för eventuella produktionsbegränsningar som kan uppstå. Detta håller produktionen igång med minimal fördröjning och du kan njuta av en tillförlitlig budget utan oväntade kostnader.

Hur det fungerar

Funktioner och fördelar

Använd den senaste tekniken med rätt frekvensomriktare för tillämpningen

 • Uppnå ytterligare process- och energieffektivitet i ditt befintliga system
 • Betala bara för det du behöver
 • 100 % kompatibilitet och hållbarhet
 • Säkerställ det bästa skyddet för din övriga utrustning

Samordnat byte av stora volymer frekvensomriktare

 • Begränsa installationskostnaderna
 • Dra nytta av Danfoss expertis för att säkerställa snabbt och enkelt val av ersättningsprodukter, driftsättning och planering av underhåll

Bytesschema

 • Byt effektivt ut föråldrade produkter mot frekvensomriktare med den senaste tekniken
 • Säkerställ maximal drifttid med noggrann planering
 • Undvik oväntade kostnader för akut support av frekvensomriktare

Vanliga frågor

Vi kan uppgradera alla produkter med statusen begränsad eller inaktiv livscykel med nyare teknik och mer energieffektiva produkter.

MyDrive Assistant kan också hjälpa dig att hitta den bästa frekvensomriktaren för ersättning beroende på typkod eller försäljningskod.

 

 • Installationer av alla slag
 • All driftsättning Danfoss är dock redo att hjälpa dig med driftsättning av nyinstallerade frekvensomriktare med DrivePro® Start-up.

Danfoss finns här för att hjälpa dig hela vägen. DrivePro® Start-up är en professionell driftsättningstjänst som innebär att frekvensomriktaren konfigureras för att passa just din tillämpning. Denna tjänst säkerställer att frekvensomriktaren fungerar med full potential för att säkerställa maximal tillgänglighet och processprestanda.

 

Ja. Ofta finns det en kommersiell fördel med att byta ut en stor volym frekvensomriktare i ett enda samordnat projekt. Det gör det enklare att planera i god tid för att minska planerade driftstopp.

 

Vanligtvis 12–18 månader innan status för en produkt övergår till begränsad livscykel skickar Danfoss ett brev till kunderna med information om att en viss produkt kommer att nå slutet av sin livscykel och inte längre kommer att tillverkas. I det brevet informerar Danfoss också om den bästa alternativa produkten för uppgradering.

Om ett haveri inträffar finns färre servicealternativ för en frekvensomriktare med begränsad livscykel, vilket ökar risken för längre driftstopp och haverirelaterade kostnader. Därför rekommenderar Danfoss tjänsten DrivePro® Retrofit när status för en frekvensomriktare övergår till begränsad eller inaktiv livscykel.

I slutändan är det kundens beslut att byta ut en frekvensomriktare som fortfarande är i drift.

Läs mer om modellen för livscykelhantering

 

Med DrivePro® Retrofit ersätter vi alltid frekvensomriktaren med dess efterträdare eller den bästa alternativa produkten från vår portfölj av frekvensomriktare i de nya och aktiva livscykelfaserna.

Med DrivePro® Exchange byter vi alltid ut frekvensomriktaren mot samma typ av produkt.

Läs mer om modellen för livscykelhantering

 

 

Referensobjekt