DrivePro® Lifecycle Services

  • Översikt
  • Produktutbud
  • Referensobjekt
En DrivePro®-partner och DrivePro® Lifecycle Services-logotypen

Skräddarsydda servicetjänster

Frekvensomriktare kan användas på många olika sätt. DrivePro® Lifecycle Services är en samling skräddarsydda produkter som är designade för dina behov.

Vi levererar anpassad service som stöttar din verksamhet genom olika faser av din frekvensomriktares livscykler, med allt från optimerade reservdelspaket till övervakningslösningar.

Tjänster för varje fas i en frekvensomriktares livscykel

DrivePro® Lifecycle Services går längre än enkel felsökning, underhåll, reparationer och utbyten. De förbättrar också proaktivt produktivitet, prestanda och drifttid. Från optimerade reservdelspaket till övervakningslösningar – våra produkter kan anpassas för att hjälpa dig att uppnå dina affärsmål.

Varje tjänst är utformad för att passa din frekvensomriktare under varje fas av dess livscykel. Och med en enda kontakt för dina DrivePro® Lifecycle Services-behov säkerställer vi att du får snabba svar, sparar tid och undviker komplexitet.

Du kan vara säker på att din frekvensomriktare tas väl om hand och fungerar optimalt från dag ett till demontering och återanvändning, vilket gör den ohållbara, linjära ”slit och släng”-modellen till ett minne blott. DrivePro® Lifecycle Services hjälper till att säkerställa en pålitlig drift och ett mer hållbart konsumtions- och produktionsmönster. Hållbara frekvensomriktare som underhålls med utmärkt service är en klok investering – inte bara för din verksamhet utan även för planetens framtid.

Livscykelhanteringsmodell för en Danfoss-frekvensomriktare

Nytt!

Frekvensomriktare i den nya fasen är bäst lämpade för nya projekt eller för eftermontering på befintliga kundanläggningar. Dessa frekvensomriktare stöds med tillgång till hela utbudet av DrivePro®-tjänster.

Aktiv

Frekvensomriktare i den aktiva fasen rekommenderas för nya installationer och utbyggnader av befintliga kundanläggningar. Dessa frekvensomriktare stöds med tillgång till hela utbudet av DrivePro®-tjänster och kritiska firmware-uppgraderingar.

Begränsad

Frekvensomriktare i den begränsade fasen kan inte längre köpas och har begränsade servicealternativ. Grundläggande underhåll, reservdelar och reparationstjänster är tillgängliga under en begränsad tid.*

Inaktiv

Frekvensomriktare i den inaktiva fasen har utgått och reservdelar och servicealternativ är inte längre tillgängliga, vilket gör det till en hög risk. Vi rekommenderar en undersökning på plats för att säkerställa smidig planering av att ersätta frekvensomriktaren med minimala driftstopp.

*Teknisk support tillhandahålls för alla frekvensomriktare i upp till 10 år. Reservdelar finns tillgängliga i minst 5 år efter att produkten har nått slutet av sin livslängd.

Cirkularitet är kärnan i DrivePro®

Frekvensomriktare från Danfoss spelar en viktig roll när det gäller att få ut mesta möjliga av den energi som används i roterande motorer världen över. Genom att använda en frekvensomriktare från Danfoss med din motor kan du optimera energiförbrukningen, minska slitaget på hela systemet och maximera drifttiden. Här är alla fördelar som kommer att märkas i ditt slutresultat.

Förläng livslängden på dina frekvensomriktare med skräddarsydda livscykeltjänster. Detta minskar uppkomsten av avfall och råvaruanvändningen genom reparationer, underhåll och återanvändning av produkter och delar – även kallat cirkulär produktanvändning.

Produktutbud

Referensobjekt

Hur kan Danfoss Drives stötta dig under dina projekt med hjälp av DrivePro®-tjänster?

Kontakta en DrivePro®-partner

Undrar du hur vi kan använda DrivePro® Services för att hjälpa dig med dina projekt? Kontakta oss eller någon av våra lokala servicepartners för support.