VACON® NXP Air Cooled

 • Översikt
 • Dokument
 • Programvara
 • 3D-modeller och ritningar
 • Tillhörande tillämpningar
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss
 • Felsökning

Exakt och effektiv prestanda

Frekvensomriktarna VACON® NXP Air Cooled erbjuder precision och kraft för tillämpningar som kräver robust och dynamisk prestanda. Finns för hela effektområdet upp till 2 MW och som väggmonterade, fristående, inkapslade och IP00-klassade moduler.

Frekvensomriktarna erbjuder optimerad motorstyrning för både induktions- och permanenta magnetmotorer och är utmärkta för växellådsfria motorlösningar och parallellkopplade lösningar för motorer med hög effekt. Snabba fältbusstillval och en fantastiskt flexibel programmering innebär att frekvensomriktarna enkelt kan integreras i alla tänkbara automatiseringssystem. Mindre tid och pengar behöver ägnas åt det tekniska tack vare de många standardiserade tillvalen och ett system som därmed blir mycket mindre komplicerat.

Nätspänningar och effektområde

 • 3 x 208–240 V ... 0,55–90 kW
 • 3 x 380–500 V ... 1,5–1 200 kW
  med DriveSynch 1,5–4 000 kW
 • 3 x 525–690 V ... 2,0–2 000 kW
  med DriveSynch 2,0–4 500 kW

Funktioner och fördelar

De snabba fältbusstillvalen och den stora programmeringsflexibiliteten gör det enkelt att integrera omriktaren i alla tänkbara automatiseringssystem

Investeringskostnaderna minimeras eftersom inga ytterligare externa moduler behövs, och frekvensomriktarna levereras med fem interna expansionsplatser för tillvalskort med I/O-, fältbuss- och säkerhetsfunktioner

Reagerar snabbt på förändringar tack vare dynamisk vektorstyrning med eller utan återkoppling

Frekvensomriktarens likströmsfläktar uppfyller ERP2015-direktivet avseende energieffektivitet för fläktar och ökar därmed fläktens tillförlitlighet och livslängd avsevärt

Frekvensomriktaren och dess vitala komponenter får en utökad livslängd tack vare ytbehandlade kretskort som är väl skyddade mot damm och fukt

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Programvara

Programvara
Modell Namn Språk Uppdaterad Version Status Ladda ned Filtyp

3D-modeller och ritningar

3D-modeller och ritningar
Modell Namn Språk Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Tillhörande tillämpningar

Hissar, rulltrappor, kranar, lyftanordningar, vinschar, lastpumpar, pumpar, fläktar, transportbanor, verktygsmaskiner, gir- och pitchtillämpningar, oljepumpar, lindningssystem, massatorkar, silkespappersmaskiner och strängsprutmaskiner.

 • Frekvensomriktare för borrning offshore
  Frekvensomriktare för borrning offshore
  Pumpstyrning med variabelt varvtal gör att du kan optimera produktiviteten trots att förhållanden i brunnar kan ändras med tiden, samtidigt som kostnaderna sänks.
 • Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
  Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
  Fläktstyrning med variabel frekvens sparar energi och minskar bullret i maskinrum och kylsystem på fartyget.
 • Frekvensomriktare för hissar och rulltrappor
  Frekvensomriktare för hissar och rulltrappor i bostadshus
  Frekvensomriktare förbättrar prestandan i hissar och rulltrappor genom att säkerställa tillförlitlig drift och hög energieffektivitet, i kombination med god komfort.
 • Frekvensomriktare för industrifläktar
  Med frekvensomriktarlösningar från Danfoss för industriell ventilation får du hög precision, användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och låga driftskostnader.
 • Frekvensomriktare för industrikompressorer
  Med frekvensomriktare från Danfoss kan du sänka din energiförbrukning och dina driftskostnader eftersom de hela tiden justerar kompressorernas kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven.
 • Frekvensomriktare för rörelse
  Frekvensomriktare för industrikranar och lyftar
  För att optimera kranens prestanda erbjuder Danfoss flexibla styrstrategier tillsammans med energieffektivitet som följer strikta säkerhetskrav.

Referensobjekt

 • Upptäck hur Danfoss garanterar tillförlitlighet dygnet runt i samband med stränggjutning.
  VACON® ger maximal drifttid vid Tjeckiens största stålverk
  Inga avbrott Upptäck hur Danfoss garanterar tillförlitlighet dygnet runt i samband med stränggjutning.
 • Energy savings for Mukaishima Dock’s bulk carrier
  Energy savings for Mukaishima Dock’s bulk carrier
  The main propulsion and thruster utilize VACON® NXC cabinet drives for environmentally friendly variable speed electric propulsion.
 • Low emissions and high fuel efficiency for Northern Leader
  Low emissions and high fuel efficiency for Northern Leader
  J.M.Martinac Shipbuilding uses VACON® NXP in the diesel-electric propulsion system in one of the world’s largest longliners.
 • Reliable and effective ventilation in Ceneri Base Tunnel
  Reliable and effective ventilation in Ceneri Base Tunnel
  By controlling fan speed in the Alps tunnel, VACON® NXP drives help enhance safety and energy savings.
 • Accurate, reliable and silent steering for Baltika
  Accurate, reliable and silent steering for Baltika
  VACON® NXP drives enable multi-purpose icebreaker to efficiently move ahead, astern and obliquely.

Kontakta oss

Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren

Felsökning

Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.