Vattenburen golvvärme

 • Översikt
 • Produkter
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande produkter

Den mest bekväma och energibesparande metoden för uppvärmning av bostäder

För att skapa rätt komfortnivå och spara mer energi måste ditt golvvärmesystem vara korrekt designat och konstruerat och det måste ha de rätta komponenterna.

Danfoss erbjuder allt du behöver för att skapa ett hållbart golvvärmesystem. Vi har lösningar för alla tillämpningar, både kyla och värme, för nybyggnationer eller renoveringsprojekt, för enfamiljshus såväl som hyreshus.

Hur vi kan hjälpa dig

Varma och sköna golv
Golvvärmen erbjuder en bekväm uppvärmning där dina fötter hålls varma medan ditt huvud är något svalare. De flesta människor upplever den här temperaturskillnaden mellan fötterna och huvudet som ytterst behaglig.

Komfort och energibesparingar
Jämnt fördelad värme gör det möjligt att sänka rumstemperaturen och samtidigt kunna uppleva komfort. För varje grad rumstemperaturen sänks kan du spara upp till 5 % energi. Golvvärme kräver dessutom en mycket lägre tilloppstemperatur än radiatorer eftersom golvvärmen avger energi från en större yta. Värmekällor som till exempel gaspannor körs mycket mer effektivt vid de lägre temperaturer som används för golvvärme.

Enklare städning utan radiatorer
Radiatorer drar åt sig damm och kan vara besvärliga att rengöra. Golvvärme är dold under golvet och förenklar därmed städningen.

Mindre damm i luften
Golvvärme har stor uppvärmningsyta och ger mindre rörelse på dammet. Från varma radiatorer rör sig uppvärmd luft uppåt vilket får dolt damm att också följa med.

Torkning av våta golv
Alla känner vi till problemet med våta badrumsgolv. Med golvvärme avdunstar vatten fortare och ger både torrare och säkrare golv.

Produkter

 • Den önskade rumstemperaturen varierar från rum till rum, t.ex. mellan vardagsrum och sovrum.
 • Golvvärmen sänks eller stängs automatiskt av när den inställda temperaturen nås, vilket minskar dina energikostnader.
 • Rumsregulatorer är till och med ett lagstiftat krav i vissa länder i Europa.
 • Danfoss vattenförsörjningssystem (förgreningsrör) är försett med ventiler som kan förinställas. På så sätt kan rätt mängd uppvärmt vatten distribueras till varje enskilt rum.
 • Därigenom nås komfortnivån med minsta möjliga energianvändning.
 • Du kan ställa in perioder med temperatursänkning när du vill t.ex. när du åker på semester, under natten eller på dagen.
 • Spara 5 % energi för varje grad som du sänker rumstemperaturen.
 • Med golvvärme regleras uppvärmningen genom golvets temperatur eller genom rumstemperaturen – du behöver bara ställa in den temperatur du vill ha!
 • Den unika patenterade rumstermostaten med infraröd teknik i CF2+ och Danfoss IconTM-systemen gör att du noggrant kan reglera yttemperaturen.

Med trådlösa rumstermostater kan du möblera som du vill, utan att behöva ta hänsyn till sladdar

Om du ställer in önskad temperatur för kl. 06:00 på morgonen kommer den adaptiva inlärningsfunktionen att räkna ut när uppvärmningen måste starta innan det är dags för frukost.

Verktyg och appar

Du kan snabbt och enkelt dimensionera ditt golvvärmesystem med vår Quick Planner.

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Rumsstyrning – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rumsstyrning – Danfoss } else { Rumsstyrning – Danfoss }
  Rumsstyrenheter

  För att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.

 • if (isSmallPicture) { Blandningsshuntar – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandningsshuntar – Danfoss } else { Blandningsshuntar – Danfoss }
  Blandningsshuntar

  Danfoss blandningsshuntar för golvvärme etablerar en vattentemperatur som är tillräckligt låg för att distribueras i golvvärmesystemet. De är konstruerade för att passa FH-förgreningarna och blandar det varma tilloppsflödet med det kallare returflödet så att lämplig temperatur för golvvärmen uppnås.

 • if (isSmallPicture) { Paneler och rör – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Paneler och rör – Danfoss } else { Paneler och rör – Danfoss }
  Paneler och rör

  Danfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.

 • if (isSmallPicture) { Förgreningar och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Förgreningar och ställdon – Danfoss } else { Förgreningar och ställdon – Danfoss }
  Förgreningar och ställdon

  Danfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.

 • if (isSmallPicture) { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
  AB-PM automatiska balanseringsventiler

  AB-PM är en kombinerad balanseringsventil som erbjuder både differenstrycksreglering och flödesbegränsning. Ventilerna eliminerar tryckvariationer vid förhållanden med full och partiell belastning och kan förses med ett ställdon som medger zonstyrning.