Blandningsshuntar

 • Översikt
 • Dokument
 • Tillhörande produkter

Danfoss FHM-blandningsshuntar används för att reglera flödet och tilloppstemperaturen till rätt nivåer för vattenburna golvvärmesystem. De är konstruerade för att passa våra förgreningar av FH-typ för att tillsammans bilda en kompakt distributionsenhet för lågtemperaturgolvvärme.

Blandningsshuntarna blandar varmvatten från värmekällan och kylvatten som returneras från golvvärmesystemet på ett precist sätt. Tilloppstemperaturen till golvvärmesystemet regleras därigenom till önskad temperatur.

Det finns flera blandningsshuntar att välja mellan. De varierar vad gäller kapacitet och cirkulationspump. En säkerhetstermostat (tillval) skyddar golvet mot för höga temperaturer och elpumpen med variabelt varvtal anpassar sig automatiskt för att skapa ett korrekt flöde i kretsarna. En standardpump med tre hastigheter finns också att tillgå. Den inbyggda backventilen säkerställer en korrekt flödesriktning. En luftningsventil på ovansidan och en termometer i tilloppet gör blandningsshunten komplett.

Den kompakta konstruktionen och flexibiliteten gör att blandningsshunten kan monteras direkt på förgreningen, endera till vänster eller höger. De primära tillopps- och returledningarna kan anslutas från sidan eller underifrån.

Midishuntar

Visserligen är det de kompakta FHM-blandningsshuntarna som oftast används i golvvärmesystem med flera kretsar, men Danfoss kan även erbjuda de mindre midishuntarna. De är konstruerade för användning med en till tre golvvärmekretsar och innehåller både en liten blandningsshunt och en, två eller tre gruppförgreningar samt huvudenheten för det trådlösa styrsystemet CF2+. Allting är förmonterat.

Funktioner och fördelar

Matchande förgreningar: förgreningarnas och blandningsshuntarnas dimensioner matchar varandra perfekt så att du kan utforma en komplett fördelningsenhet för lågtemperaturgolvvärme som passar dina behov exakt.

Kompakta dimensioner: blandningsshuntarnas och FH-förgreningarnas dimensioner utgör tillsammans en mycket kompakt fördelningsenhet som får plats i små utrymmen.

Förmonterad midishunt: det enklaste sättet att bygga ett litet golvvärmesystem. Det enda som krävs är inkoppling till de primära tillopps- och returledningarna och tilldelning av en eller flera CF2+-rumstermostater som ska styra rumstemperaturen.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Tillämpningsguide Designing hydronic floor heating (Application Guide) Engelska Flera 06 juli, 2021 8.1 MB .pdf
Katalog Produktguide: Vattenburen golvvärme - enkelt, beprövat och lönsamt Svenska Sverige 10 mars, 2015 5.8 MB .pdf

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Förgreningar och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Förgreningar och ställdon – Danfoss } else { Förgreningar och ställdon – Danfoss }
  Förgreningar och ställdon

  Danfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.

 • if (isSmallPicture) { Paneler och rör – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Paneler och rör – Danfoss } else { Paneler och rör – Danfoss }
  Paneler och rör

  Danfoss golvvärmepaneler utgör grunden för ett vattenburet golvvärmesystem. Basic-systemet består av tre olika panelmodeller – BasicClip, BasicRail och BasicGrip. Med dessa kan du enkelt bygga upp ett vått (ingjutet) golvvärmesystem. När det gäller torra system finns våra SpeedUp™-paneler att tillgå.

 • if (isSmallPicture) { Rumsstyrning – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rumsstyrning – Danfoss } else { Rumsstyrning – Danfoss }
  Rumsstyrenheter

  För att säkerställa att vattenburna golvvärme- och golvkylsystem ger förväntad hög komfort och låg energiförbrukning krävs bra rumsstyrenheter. De styr rums- eller golvtemperaturen för att förhindra överhettning. För optimal komfort ska varje rum ha en egen rumstermostat.