AB-PM automatiska balanseringsventiler

 • Översikt
 • Dokument
 • Ritningar
 • Tillhörande produkter
 • Anbudstexter

Danfoss kombinerade automatiska AB-PM-balanseringsventiler säkerställer ett tillförlitligt HVAC-system med en låg total ägandekostnad. Ventilen säkerställer en perfekt balans oavsett last genom att skapa ett stabilt flöde och differenstryck för varje zon. Det går också att lägga till ett ställdon för individuell styrning av varje zon. Detta skapar en utmärkt lösning för två primära applikationer:

 • Bostadsfastigheter (flerfamiljshus) med tvårörsvärmesystem med distributionssystem framför varje lägenhet, till exempel förgreningar för vattenburen golvvärme.
 • Kommersiella fastigheter (basstruktur) där HVAC-systemen byggs etappvis eller av olika parter.

 

För bostadstillämpningar används AB-PM oftast i storlekarna DN 10–32 för att säkerställa den hydroniska balansen för varje enskild lägenhet, t.ex. framför förgreningen för golvvärmeinstallationer. Möjligheten att även ansluta en rumstemperaturregulator gör det möjligt att använda specialfunktioner för individuella lägenheter, till exempel temperatursänkningar nattetid eller när man är bortrest.

För kommersiella HVAC-applikationer används AB-PM oftast i storlekarna 40–100. Den automatiska balanseringsventilen kan användas i basstrukturbyggnader som exempelvis köpcentra och kontorshus. På så vis kan man bygga upp ett tillförlitligt värmesystem för fastighetsägaren och hyresgästerna. AB-PM är den perfekta lösningen för den här typen av byggnader eftersom installation, överlämning och driftsättning ofta utförs etappvis. I dessa fall installeras rörstammarna först, utan några anslutningsenheter (ansvarig fastighetsägare). Utan etapp två installeras sedan anslutningsenheterna i varje zon (ansvarig hyresgäst).

AB-PM garanterar att varje zon förses med nödvändigt flöde och upprätthåller systemets hydroniska balans under alla förhållanden och för enskilda zoner med hjälp av en eller flera anslutningsenheter.

Funktioner och fördelar

Många funktioner i en enda kompakt ventil

Kombinerad balanseringsventil för differenstrycksreglering, flödesbegränsning och zonstyrning

Garanterar flöde och Δp för varje zon

Smidig, snabb och enkel designprocess

Snabb installation och enkel inställning

AB-PM – animerade instruktioner för små DN-storlekar

Se animerade instruktioner för installation av AB-PM

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings Engelska Flera 13 mars, 2018 629.4 KB .pdf
Datablad AB-PM (DN 10-32) Svenska Flera 14 sep., 2022 2.2 MB .pdf
Datablad AB-PM (DN 10-32) Engelska Flera 15 juli, 2022 1.8 MB .pdf
Datablad AB-PM (DN 40-100) Svenska Flera 14 aug., 2018 1.7 MB .pdf
Datablad AB-PM (DN 40-100) Engelska Flera 07 mars, 2018 1.8 MB .pdf
Broschyr AB-PM brochure Engelska Flera 03 sep., 2014 817.4 KB .pdf
Datablad AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 Engelska Flera 30 juli, 2017 1.2 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf

Ritningar

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Förgreningar och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Förgreningar och ställdon – Danfoss } else { Förgreningar och ställdon – Danfoss }
  Förgreningar och ställdon

  Danfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.

 • if (isSmallPicture) { Anslutningssatser för AB-PM; } else if (isBigColumns) { Anslutningssatser för AB-PM } else { Anslutningssatser för AB-PM }
  Anslutningssatser för AB-PM

  Förmonterade automatiska balanseringslösningar för förgreningar. Satsen installeras framför förgreningen i radiator- eller golvvärmesystem.

 • if (isSmallPicture) { Programmerbar rumstermostat TPOne – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Programmerbar rumstermostat TPOne – Danfoss } else { Programmerbar rumstermostat TPOne – Danfoss }
  Programmerbar rumstermostat TPOne

  Med Danfoss TPOne™ har intelligent värmereglering blivit enklare än någonsin tidigare. TPOne™ är perfekt för nästan system med värmepannor i både en- och flerfamiljshus.

Anbudstexter

Förgreningen ska balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering som har följande egenskaper:

 • Ventilen ska upprätthålla differenstrycket över förgreningen via en membrandriven regulator.
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion.
 • Ventilen ska göra det möjligt att montera ett ställdon.
 • Ventilen ska ha variabel inställning. Inställningarna ska göra det möjligt att ställa in en kombination av erforderligt differenstryck och maximalt flöde för en zon.
 • Inställningen ska vara låsbar för att förhindra obehörig ändring.
 • Ventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning för att kunna reglera differenstrycket tillräckligt väl vid låga flöden.
 • Avstängningsfunktionen ska kunna manövreras för hand/utan verktyg.
 • Ventilen ska levereras inklusive impulsrör. Impulsrörets diameter ska inte vara överstiga 1,2 mm.
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering.

Produktegenskaper:

 • Tryckklass: PN 16
 • Temperaturområde: −10 till +120 °C.
 • Anslutningsstorlek: DN 10–DN 32
 • Anslutningstyp: yttergänga ISO 228/1
 • Ventilhus, material: DZR-mässing
 • Installation: på tilloppsledningen med anslutning till returledningen via impulsrör.

DN10-32:

 • Inställningsområde för differenstryck: 5–15 kPa
 • Nom. flöde vid 10 kPa: 110 l/h (DN 10), 300 l/h (DN 15), 600 l/h (DN 20), 1 200 l/h (DN 25) och 2 300 l/h (DN 32)
 • Minsta differenstryck över ventil och slinga ska vara 18 kPa för korrekt reglering
 • Max. differenstryck vid nollflöde: 22 kPa
 • Max. differenstryck över ventilen: 4 bar

DN 10–32 högtryck:

 • Inställningsområde för differenstryck: 10–25 kPa
 • Nom. flöde vid 20 kPa: 110 l/h (DN 10), 300 l/h (DN 15), 600 l/h (DN 20), 1 200 l/h (DN 25) och 2 300 l/h (DN 32)
 • Minsta differenstryck över ventil och slinga ska vara 28 kPa för korrekt reglering
 • Max. differenstryck vid nollflöde: 35 kPa
 • Max. differenstryck över ventilen: 4 bar

AB-PM DN 40–100 är en kombinerad differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering.

 • Ventilen ska kunna etablera hydronisk balans för varje zon med en eller flera installerade anslutningsenheter.
 • Ventilen ska vara flexibel och kunna fungera som en DPCV eller PIBCV.
 • Ventilen kan anslutas till antingen tillopps- eller returledningen via impulsröret
 • Med impulsröret anslutet till flödet ska ventilen kunna upprätthålla differenstrycket över grenledningen via en membrandriven regulator.
 • Med impulsröret anslutet till returledningen ska ventilen reglera flödet för alla anslutningsenheter
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion.
 • Ventilen ska göra det möjligt att montera ett ställdon.
 • Ventilen ska ha variabel inställning.
 • Inställningarna ska göra det möjligt att ställa in en kombination av erforderligt differenstryck och flöde för en zon.
 • Inställningen ska vara låsbar för att förhindra obehörig ändring.
 • Reglerventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning för att kunna reglera differenstrycket tillräckligt väl vid låga flöden.
 • Avstängningsfunktionen ska kunna hanteras för hand eller med ett verktyg. Differenstrycksregulatorn ska ha en mjuk tätning för att säkerställa att den stängs ordentligt även vid nolltryck.
 • Ventilen ska levereras med minst 2,5 m impulsrör. Impulsrörets diameter ska inte vara överstiga 1,2 mm.
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering.

Produktegenskaper: 

 • Tryckklass: PN16
 • Max. tryckfall över AB-PM: 4 bar
 • Temperaturområde: −10 till +120 °C
 • Anslutningsstorlek: DN 40–100
 • Anslutningstyp: Yttergänga ISO 228/1 (DN 40, DN 50), fläns SS-EN 1092-2 (DN 65–100)
 • Installation: i returledningen med anslutning via impulsrör till tillopps- eller returledningen
 • Inställningsområde: Flöde: 40–100 %, Δp-inställning: 0–20 varv (DN 40, DN 50), 0–40 varv (DN 65–100)
 • Nom. flöde vid fabriksinställning (Δpr 25 kPa): 5 000 l/h (DN 40), 6 500 l/h (DN 50), 16 800 l/h (DN 65), 19 600 (DN 80), 21 000 (DN 100)
 • Minsta differenstryck över ventil och zon, 42 kPa (DN 40, DN 50), 60 kPa (DN 65–100)