Om Danfoss Climate Solutions for heating

Vår erfarenhet garanterar att du blir nöjd

Danfoss Climate Solutions for heating, en del av Danfoss-koncernen, skapar tekniker som gör det möjligt att göra mer av mindre i morgondagens värld. Vi uppfyller det växande behovet av infrastruktur, livsmedelsförsörjning, energieffektivitet och klimatvänliga lösningar. Våra produkter och tjänster används inom områden som luftkonditionering, smart bostadsuppvärmning och optimering av byggnadssystem.

Vi är också aktiva inom förnybar energi och fjärrvärmeinfrastruktur för städer och urbana samhällen.

En pionjär inom fjärrenergi

I över 80 år har Danfoss tänjt på gränserna för klimat- och energiteknik och banar i dag väg för nya fjärrenergilösningar.

Mer om