En pionjär inom fjärrenergi

I över 80 år har Danfoss tänjt på gränserna för klimat- och energiteknik och banar i dag väg för nya fjärrenergilösningar. Mer än någonsin tidigare samarbetar vi med nationella och lokala myndigheter över hela världen för att konstruera fjärrvärme- och kylsystem som inte bara ger prestanda och värde i dag, utan bildar en hållbar plattform för morgondagen.

Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi hårt för att hitta de rätta lösningarna för uppvärmning, fjärrvärme och kylsystem, oavsett behov, krav och installationens omfattning. Våra heltäckande, helintegrerade och kompletta lösningar är resultatet av mer än 30 års specialisering inom fjärrvärme och fjärrkyla.

När du arbetar med Danfoss får du tillgång till våra branschledande resurser:

  • Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader
  • Rådgivning och engagemang för kunderna
  • Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda
  • Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet
  • Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

Dokumentär om fjärrenergi

Denna dokumentär introducerar konceptet med fjärrvärme, hur systemet fungerar, hur det kan bidra till att trygga energiförsörjningen, dess flexibilitet för användning med flera energislag och sist men inte minst dess energieffektivitet. 

Ecopolis – uppvärmning av en hållbar stad

Fjärrenergitekniken är inte ny, men den har blivit mer aktuell när vi idag söker efter praktiska lösningar på utfasningen av fossila bränslen. Den senaste generationen av fjärrenergi-infrastruktur (4G) gör det möjligt för stadsplanerare att öka energieffektiviteten enormt och samtidigt skapa en fungerande energiförsörjning från förnybara kraftslag. Säkert, hållbart, skalbart – fjärrvärme är en viktig förutsättning för mätbara minskningar av koldioxidutsläppen.

Guide till fjärrvärmetillämpningar

Vi delar vår erfarenhet och tillämpningsexpertis och ger rekommendationer om optimal prestanda och viktiga styrkomponenter.

Vi har skapat en dedikerad webbplats där du kan läsa om de allmänna principerna för ett värmesystem och få mer detaljerad information om hur de viktigaste delarna av systemet fungerar.