Utveckling

Innovation i alla led

Ingen klarar fjärrvärme bättre än Danfoss. Vi är stolta och samtidigt ödmjuka inför detta faktum. Vi vill också förklara varför du kan lita på oss när vi säger att valet av en Danfoss-produkt verkligen är det bästa alternativet.

Vår förmåga att använda vår expertis och våra kunskaper innebär att vi levererar innovativa integrerade produkter och lösningar som sätter nya standarder för branschen.

En kombination av Danfoss fjärrvärmeundercentraler, automatiska styrlösningar och högpresterande plattvärmeväxlare skapar möjligheter att använda nya integrerade produkter och funktioner.

Våra produktionsanläggningar är bland de mest automatiserade i världen. De drivs i enlighet med världens högsta standarder för tillverkning och miljö, och produktionen är alltid baserad först och främst på de lokala kundernas produktbehov och önskningar. 

Våra produkter används under hela processen för att generera, distribuera och styra värmeförsörjningen till hushåll och andra byggnader. De bidrar till ökad komfort och minskad energiförbrukning, ger pålitlig och långvarig drift och garanterar ett minimalt servicebehov.

Våra innovativa integrerade styrlösningar möjliggör:

  • Multifunktionella och modulära styrlösningar med förbättrad prestanda
  • Minskad storlek på styrenheter och understationer
  • Enkel installation
  • Unika, kompakta stationer med flera styrlösningar