A2L expansionssortiment för luftkylda aggregat

måndag 2 maj 2022

Danfoss utökar utbudet av kylkapacitet för sina Optyma™ luftkylda aggregat och lanserar A2L-kompatibla MLZ- och LLZ-scrollkompressorer

Med utökningen av Optyma™ Plus luftkylda aggregats kylkapacitetssortiment – och lanseringen av de A2L-klara MLZ- och LLZ-scrollompressorerna (evolution B) – fortsätter Danfoss sitt arbete med att möjliggöra övergången till köldmedier med ultralåg GWP tack vare en komplett portfölj av A2L-färdiga komponenter och lösningar.

I takt med att kylindustrin och regleringarna fortsätter att påverka den globala uppvärmningspotential (GWP) för köldemedier går allt fler branschproffs över till köldmedier med ultralåg GWP som erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ för att bibehålla en konventionell systemdesign samtidigt som GWP-nivån minimeras.

Därför har Danfoss utökat sin portfölj med A2L-kompatibla kyllösningar ytterligare genom att bredda kylkapacitetsområdet för sina luftkylda aggregat Optyma™ Plus.

Den utökade kylkapaciteten är:

Upp till 11,1 kW MBP för Optyma™ Plus
Upp till 3,5 kW LBP för Optyma™ Plus

Det innebär att branschfolk nu har ännu fler alternativ tillgängliga för att hitta en A2L-klar enhet som passar deras specifika tillämpning – vilket ger dig ett unikt allt-i-ett-erbjudande för luftkylda aggregat med flera köldmedier.

Ett större utbud av kylningsalternativ med Optyma™ luftkylda aggregat

Kompatibla med både A2L- och A1-köldmedier – till exempel R1234yf, R454C och R455A – den framtidssäkra designen hos de luftkylda aggregaten Danfoss Optyma™ Plus möjliggör en sömlös övergång till köldmedier med ultralåg GWP.

Detta gör att du kan gå över i din egen takt med de servicevänliga enheter du känner till väl, utformade för att fungera med A2L-köldmedier på ett säkert och okomplicerat sätt.

De luftkylda Optyma™-aggregaten ger högre energieffektivitet samtidigt som de minskar energiförbrukningen och de indirekta utsläppen. Denna kraftfulla kombination innebär en ekonomiskt gångbar lösning som du kan implementera idag.

MLZ- och LLZ-scrollkompressorer med flera köldmedier – redo för den gröna övergången när du kompletterar den utökade kylkapaciteten hos de luftkylda aggregaten Optyma™ Plus, MLZ evolution B-scrollkompressorserien är nu kompatibla med A2L-köldmedier. LLZ evolution B-scrollserien kommer snart efter.

Kompatibilitet med både A1- och A2L-köldmedier ger dig full flexibilitet att göra den gröna övergången i din egen takt med stöd av ett komplett utbud av kompressorlösningar som är kompatibla med köldmedier med ultralåg GWP.

Låt oss arbeta tillsammans med att minska koldioxidutsläppen

Förändring tar tid, men Danfoss finns här för att guida dig genom övergången till nya köldmedier med kunskap om växande krav – och tillhandahålla produkter som uppfyller A2L-kraven, är säkra och enkla att installera och har låg energiförbrukning.