The Green Restart-serien

The Green Restart-serien är ett initiativ från Danfoss som visar hur vi kan starta om vår ekonomi på ett hållbart sätt, med en grön omstart.
Se första delen.

Få hela bilden – The Green Restart Rapport

Att lösa problemen och titta på konkreta lösningar är exakt vad som behövs. Baserat på vetenskapliga rapporter, branschkompetens och ledarskap inom energieffektivitet, förnybar energi och elektrifiering har vi konsoliderat nyckelperspektiv, lösningar och åtgärder för hur man skapar jobb, bygger grönt och genererar hållbar tillväxt.

Vår senaste insikt gällande ämnen som betyder mest för en Green Restart

The Green Restart Series: driva på ekonomisk återhämtning och klimatåtgärder

Lösningar

Cases