Danfoss Drives in HVAC

Systemy HVAC w gotowości do pracy

Systemy HVAC w gotowości do pracy

Danfoss pomaga utrzymywać wydajność systemów HVAC, umożliwiając skupienie się na prowadzeniu biznesu, bez względu na to, czy Twój zakład produkcyjny lub budynek biurowy zwiększa wydajność, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu, czy też nieoczekiwanie opustoszał z powodu zamknięcia lub wprowadzenia pracy zdalnej. Nasi  eksperci ocenią cykl życia urządzeń i dostarczą rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, aby zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy, wydajność i oszczędności. 

Sprawdzony lider w branży HVAC

Sprawdzony lider w branży HVAC

Napędy prądu przemiennego są codziennie instalowane w różnych zastosowaniach związanych z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC), a także w celu utrzymania ciśnienia wody w nowych i istniejących budynkach oraz sieciach wodociągowych na całym świecie. Poprawiają jakość powietrza i komfort w pomieszczeniach, zwiększają możliwości kontroli i oszczędzania energii, zapewniają lepszą ochronę aktywów, obniżają koszty konserwacji i zwiększają niezawodność.

W instalacjach HVAC występuje znaczna dobowa zmienność obciążenia. Regulacja prędkości obrotowej silników elektrycznych okazała się jednym z najbardziej efektywnych dostępnych środków redukcji kosztów. Zmniejszając średnią prędkość obrotową silnika, na przykład pompy lub wentylatora, o 20%, można uzyskać oszczędność energii rzędu 50%. Zmniejszenie średniej prędkości o 50% zwiększa oszczędności do 80%.

Efektywność energetyczna – szansa warta bilion dolarów

Efektywność energetyczna to najszybszy i najbardziej przystępny sposób dekarbonizacji naszej gospodarki oraz zapewnienia niezawodnej i  zrównoważonej energii wszystkim mieszkańcom naszej planety. Ponad 40% redukcji emisji CO2 potrzebne do realizacji porozumienia paryskiego może pochodzić z efektywności energetycznej, a kolejne 36% z przejścia na odnawialne źródła energii (IEA, Energy Efficiency, 2021). 

Bez efektywności potencjał tylko samych odnawialnych źródeł energii jest niewystarczający do przeprowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej. W związku z tym, aby stawić czoło problemowi zmian klimatycznych, warto sięgnąć po rozwiązania energooszczędne.

Jakie są zalety efektywności energetycznej?

Efektywne wykorzystanie energii pozwala zaoszczędzić pieniądze - średnio każde 1 euro zainwestowane w efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić 3 euro w okresie eksploatacji technologii (Energy Efficiency Financial Institution Group, 2015). Poprawa efektywności energetycznej zmniejsza także nasz ślad węglowy i jest główną szansą na doprowadzenie świata do ambitnego celu, jakim jest ekonomiczne i sprawiedliwe społecznie przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie. Może to przynieść korzyści z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, jakości życia, zdrowia publicznego, poprawy jakości powietrza, wydajności przemysłu oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Obszary wsparcia Danfoss Drives

Maksymalizacja czasu eksploatacji dzięki monitorowaniu stanu technicznego

Zobacz, jak możesz przekształcić posiadaną przetwornicę częstotliwości w najinteligentniejszy czujnik w swoim systemie. Czujnik, który umożliwia monitorowanie predykcyjne i monitorowanie na podstawie stanu (CBM), poddaje dane przetwarzaniu brzegowemu i przekazuje tam, gdzie są potrzebne. Dowiedz się, jak inteligentne napędy rozwiązują potencjalnie krytyczne problemy w zastosowaniach HVAC.

Zapewnienie maksymalnego czasu eksploatacji w wymagającej produkcji farmaceutycznej

W świecie farmaceutyków nie ma miejsca na błędy. A to oznacza, że w cyklu produkcyjnym linii technologicznych nie może być mowy o przestojach. W tych aseptycznych środowiskach system HVAC odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ściśle kontrolowanej temperatury i jakości powietrza.

Firma Danfoss zaproponowała napęd VLT® HVAC Drive FC 102 ze zintegrowanym monitorowaniem stanu technicznego (CBM), który umożliwia przetwornicy działanie w charakterze inteligentnego czujnika, monitorującego stan silnika, i aplikacji do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów, takich jak drgania mechaniczne wewnątrz centrali. Oznacza to, że inteligentny napęd nie tylko generuje dane, ale również interpretuje je w celu uzyskania użytecznych informacji na temat konserwacji prewencyjnej.

 • Oprogramowanie VLT® Energy Box oblicza koszty, oszczędności i czas zwrotu nakładów poniesionych na zastosowanie napędów prądu przemiennego firmy Danfoss w aplikacjach wentylatorów i pomp HVAC. Narzędzie to umożliwia porównanie zużycia energii przez wentylatory i pompy HVAC regulowane napędami Danfoss z alternatywnymi metodami regulacji przepływu.

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania

Koszty energii w całym okresie użytkowania mają duży wpływ na całkowity koszt posiadania TCO. Nawet niewielka redukcja zużycia energii może przynieść ogromne oszczędności w stosunkowo krótkim czasie. W całym okresie eksploatacji koszt początkowy napędu prądu przemiennego stanowi jedynie 10% całkowitego kosztu posiadania; pozostałe 90% obejmuje zużycie energii, serwis i konserwację.


Funkcje takie jak automatyczna adaptacja silnika i automatyczna optymalizacja energii zapewniają ciągłe dostosowanie napędu do podłączonego silnika i zmieniających się obciążeń. A dzięki minimalnym wymaganiom konserwacyjnym napędy prądu przemiennego Danfoss zapewniają szybki zwrot z inwestycji w systemy HVAC i znacznie obniżają całkowity koszt posiadania.

 

Zastosowania

Systemy HVAC regulują pracę urządzeń grzewczych i chłodzących w budynku w celu zapewnienia najwyższego poziomu komfortu. Warunki te są kontrolowane przez kilka aplikacji, z których wszystkie wykorzystują napędy prądu przemiennego. Oto niektóre z głównych zastosowań związanych z HVAC:

Ogrzewanie

 • Wentylatory kotła z wymuszonym i indukowanym ciągiem
 • Główne pompy ciepłej wody użytkowej
 • Klimakonwektory
 • Systemy odzysku ciepła

Wentylacja

 • Centrale wentylacyjne, jednostki dachowe, wentylatory nawiewne i wywiewne
 • Systemy wentylacji o zmiennym i stałym przepływie powietrza
 • Systemy wentylacji oddymiającej, przeciwpożarowej i wentylacji klatek schodowych
 • Systemy wentylacji parkingów
 • Systemy wentylacji kuchni

Chłodzenie

 • Systemy pompowania wody lodowej
 • Pompy główne i wtórne
 • Zmienny przepływ tylko w przypadku pomp głównych
 • Klimakonwektory
 • Systemy odzysku ciepła
 • Wentylatory wieży chłodniczej, pompy skraplacza
 • Sprężarka agregatu chłodniczego

Woda słodka

 • Pompy wspomagające
 • Pompy pojedyncze lub równoległe

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: bezpieczeństwo pożarowe i dymowe

Wszystkie budynki z wymaganiami dotyczącymi „bezpieczeństwa osób” w zastosowaniach związanych z podstawowymi usługami wymagają funkcji trybu pożarowego. Funkcja trybu pożarowego w przetwornicy VLT® HVAC Drive FC 102 zapewnia niezawodną i ciągłą pracę aplikacji związanych z utrzymywaniem ciśnienia w klatkach schodowych, oddymianiem, utrzymywaniem ciśnienia w szybach windowych i wentylacją parkingów w celu zapewnienia bezpieczniejszej i skuteczniejszej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Nadrzędny tryb pożarowy odbezpiecza przetwornicę w przypadku pożaru, gwarantując pracę wentylatora niezależnie od wysokich temperatur, sygnałów sterujących, ostrzeżeń i alarmów.

Zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Danfoss oferuje napędy prądu przemiennego z optymalnym zabezpieczeniem  EMC i zintegrowanymi filtrami harmonicznymi, aby zapewnić idealne środowisko EMC i utrzymanie najczystszych źródeł zasilania przez cały okres eksploatacji systemu. Dzięki najwyższej klasie zgodności z normami EMC spełniają one najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji:

 

IEC 61800-3:2004 Kategoria C1/EN55011 Klasa B (mieszkaniowa) z 50-metrowym ekranowanym kablem silnika

IEC 61800-3:2004 Kategoria C2 i C3/ EN55011 Klasa A Grupa 1 i Grupa 2 z 150-metrowym ekranowanym kablem silnika

Wdrożenia