Insights for tomorrow

Rozwiązania Danfoss w zakresie elektryfikacji

Wpływ inżynierii

Wszyscy zgadzamy się, że czeka nas globalna transformacja. Dowiedz się więcej o trendach i przenieś się w samo serce transformacji napędzanej przez rozwiązania cyfrowe i elektryczne. Rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej w różnych gałęziach przemysłu. Umożliwienie lepszej, bardziej inteligentnej i zrównoważonej produkcji. Przekształcanie przedsiębiorstw, miast i otaczającego nas świata z połączonymi budynkami, rozwiązaniami niskoemisyjnymi i mniejszą ilością odpadów żywnościowych.

Transformacja naszego świata poprzez elektryfikację

Systemy energetyczne podlegają ciągłym zmianom. Energetyka oparta na paliwach kopalnych staje się coraz bardziej zielona i oparta na energii odnawialnej. Oznacza to, że energia elektryczna stanie się kluczowym nośnikiem emisji CO2. Obecnie 23% światowej emisji zanieczyszczeń, generowane jest przez transport. Zmiana napędu w samochody osobowych, ciężarówkach, promach i statkach morskich na hybrydowy, pomoże ją ograniczyć. Według najnowszych trendów w 2060 r. 90% wszystkich samochodów będzie napędzana elektrycznie, daje to olbrzymie możliwości redukcji CO2.

Czynnikiem, który będzie miał znaczny wpływ na wsparcie elektryfikacji jest przechodzenie w kierunku energetyki rozproszonej. Inteligentne systemy cyfrowe pomagają tym zmianom zachodzić coraz szybciej. 

Studium przypadku

#ETtalks - Engineering words into action

#ETtalks - Engineering Tomorrow talks – to międzynarodowa platforma oraz seria spotkań stworzona po to, aby inspirować do innowacyjnego sposobu myślenia oraz opracowywania rozwiązań w kwestiach klimatycznych i energetycznych.

#ETtalks to najlepsi mówcy i wizjonerzy prezentujący innowacyjne pomysły dotyczące inteligentnych budynków i miast przyszłości.

Ciekawe artykuły

Przeczytaj więcej

Przemyślenia na temat efektywności

Zwiększenie wydajności budynku dzięki prostym, innowacyjnym rozwiązaniom
Energia i woda
Energia potrzebuje wody, woda potrzebuje energii
Potencjał ciepłownictwa zawarty w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii